Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü

Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü, 2009 yılında aramızdan ayrılan meslektaşımız, arkadaşımız, sosyolog Dicle Koğacıoğlu anısına Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nin desteğiyle SU Gender tarafından verilen bir makale ödülüdür. 2010 yılından bu yana verilen ödülün amacı, Türkiye üzerine toplumsal cinsiyet odaklı araştırmaları desteklemek ve genç araştırmacıları teşvik etmektir.

Ödül, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile yüksek lisans derecesini son iki yıl içerisinde almış araştırmacılara açıktır. Gönderilen makaleler anonim olarak, üniversitelerarası bir seçici kurul tarafından değerlendirilir. Ödüller her yılın Aralık ayında düzenlenen bir konferans ve törenle kamuoyuna duyurulur.

Başvuru Koşulları ile ilgili ayrıntı ve bilgi için:

kogaciogluodulu@sabanciuniv.edu

 sugender@sabanciuniv.edu 

Dicle Koğacıoğlu kimdir?

Dicle Koğacıoğlu 1972 yılında İzmir’de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezuniyetinin ardından doktora çalışmalarına Stony Brook Üniversitesi’nde (SUNY Stony Brook) sosyoloji ve kadın çalışmaları alanlarında devam etti. 1997-98 yıllarında "Anayasa Hukuku ve Müslüman Orta Doğu'da Siyasal Kurumların Modernizasyonu" başlıklı uluslararası projede araştırma görevlisi olarak çalıştı. Aynı yıl İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) "Türkiye'de Düşünce Özgürlüğü " projesinde danışman ve çevirmen olarak yer aldı. 1999'da Boğaziçi Üniversitesi'ne döndü ve Sosyoloji bölümünde öğretim görevlisi olarak bulundu. Marmara depremi sonrası İzmit Doğukışla Rehabilitasyon Merkezi'nde Kadının İnsan Hakları Projesi'nin travma yaşamış çocuklara yönelik çalışmasında proje koordinatörlüğü yaptı.  Aynı dönemde, Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik kitabının editör yardımcılığını yürüttü. 2002-2004 yılları arasında Columbia Üniversitesi ve Brown Üniversitesi Pembroke Kadın Araştırmaları Merkezi’nde doktora sonrası araştırmalarına devam etti. 2005 yılında Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlayan Dicle Koğacıoğlu, Kültürel Çalışmalar lisans ve yükseklisans programlarının ve toplumsal cinsiyet çalışmalarının geliştirilmesine önemli katkılarda bulundu. Aynı zamanda Tuzla tersanelerinde yaşanan ölümlere,  taşeron sisteminin üniversite dahil hayatın her alanında yarattığı sorunlara, ve her alanda yaşanan eşitsizliklere ve adaletsizliğe dikkat çeken çalışmalar yürüttü. Amargi ve Birbirimize Sahip Çıkıyoruz aktivisti olan Koğacıoğlu, sokak hayvanlarının bakımına yönelik çalışmaların da değişmez gönüllülerindendi.

Türkiye’de hukuk sosyolojisi alanının gelişmesine ve toplumsal cinsiyetin bu alandaki öneminin fark edilmesine önemli katkılarda bulunan Dicle Koğacıoğlu’nun doktora tezi "Türkiye'de Vatandaşlık Bağlamı: Uygulamalar ve Anlamlar" Ortadoğu Ödülleri'ne (Middle East Awards - Population Council) ve Lübnan Politika Çalışmaları Merkezi'nin (Lebanese Center for Policy Studies) Ortadoğu Araştırma Yarışması Ödülü'ne hak kazandı. Namus cinayetleri üzerine hukuk ve devletin belirleyici rollerinin altını çizen makaleleri hem uluslararası akademik çalışmalarda, hem de Türkiye’de yaygın olarak kullanılmaya devam ediyor. Dicle Koğacıoğlu, 2009 yılında aramızdan ayrıldığında, adalete erişim süreçleri üzerine bir alan araştırması yürütüyor, aynı zamanda 12 Eylül darbesinin hukukçular tarafından nasıl algılandığını ve anlatıldığını inceliyordu.

 

 Dicle Koğacıoğlu’nun yayın listesi için tıklayınız.

- Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhunde Özbay’ın 2013 Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü Töreni’ninde yaptığı konuşma için tıklayınız.

- University of Pennsylvania Sosyoloji Bölümü Doktora Adayı ve Öğretim Görevlisi Tuğçe Ellialtı'nın 2014 Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü Töreni'nde yaptığı konuşma için tıklayınız.

Bilgi Üniversitesi Hukuk Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Seda Kalem'in 2019 Dicle Koğacıoğlu Makale Ödül Töreni'ninde yaptığı konuşma için tıklayınız.

 

2019 Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü

Bu yıl 10’uncusu düzenlenen “Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü”, 21 Aralık Cumartesi günü Minerva Palas’ta düzenlenen konferans ve törenle sahiplerini buldu.

 

Konferansın hoş geldiniz konuşmasını yapan SU Gender direktörü Hülya Adak, "Dicle 10 yıldır bizi burada hem birbirimizle hem de yeni araştırmalarla buluşturuyor," diyerek 10 yıllık süreçte ödülün düzenlenmesinde emeği geçen isimlere teşekkürlerini sundu. Açılış konuşmasını ise Dicle Koğacıoğlu’nun çalışma arkadaşı ve akademisyen Seda Kalem yaptı. Kalem, “Dicle'nin önce öğrencisi oldum. Sonra meslektaşı ve arkadaşı oldum, ama hep öğrencisi olarak kaldım. Ondan öğrenmeye devam ettim. Bir ödülün 10 yıldır devam etmesi akademik açıdan çok önemli,” dedi. Konferansın birinci oturumunda gerçekleşen panelin moderatörlüğünü, Nurcan Özkaplan yaptı. Konuşmacılar ve konuşma konuları sırasıyla; Rabia Demirci, “İmkan ve Sınırlılıklar Arasında Genç Kadınların Mekân Deneyimi: Kâğıthane Örneği”; Deniz Nihan Aktan, “Futbol Sahasında Cinsellik Politikaları”; Güley Bor ve İpek Bozkurt, “Etiği Savunmak: Kadına Yönelik Şiddet Dosyalarında Sanık Müdafilerinin Savunma Pratiklerinin Feminist Eleştirisi” ve Gizem Sivri, “Hapiste Kadın Olmak: Osmanlı İmparatorluğu’nda Kadın Suçluluğu ve Kadınların Hapsedilmesi (1840-1919)” olarak gerçekleşti.

 

Konferansın ikinci oturumunda ise kolaylaştırıcı Ayşe Gül Altınay oldu. Dicle Koğacıoğlu'nun arkadaşları, ailesi, meslektaşları ve öğrencilerinin Dicle ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu ve Selen Çatalyürekli tarafından hazırlanan "Dicle'ye Dair" adlı video gösteriminin ardından düzenlenene forumda katılımcılar duygu ve düşüncelerini paylaştı. Ardından düzenlenen ödül töreninde ise bu sene ödül almaya hak kazananalar açıklandı.

 

 

 

Fotoğraflar
,
Ödül Sahipleri ve Sunum Yapanlar

Birinci

Rabia Demirci,“İmkan ve Sınırlılıklar Arasında Genç Kadınların Mekân Deneyimi: Kâğıthane Örneği”

 

İkinci

Deniz Nihan Aktan, “Futbol Sahasında Cinsellik Politikaları”

 

Üçüncü

Güley Bor ve İpek Bozkurt, “Etiği Savunmak: Kadına Yönelik Şiddet Dosyalarında Sanık Müdafilerinin Savunma Pratiklerinin Feminist Eleştirisi”

 

Üçüncü

Gizem Sivri, “Hapiste Kadın Olmak: Osmanlı İmparatorluğu’nda Kadın Suçluluğu ve Kadınların Hapsedilmesi (1840-1919)”