GENDER AND EDUCATION CONFERENCE

Gender and Education conference will be held between May 11-13, 2018 in İstanbul. There will be simultaneous translation during the Conference (Turkish-English). Please e-mail genderconf@sabanciuniv.edu to register.

TOPLUMSAL CİNSİYET VE EĞİTİM KONFERANSI/ GENDER AND EDUCATION CONFERENCE

11-13 Mayıs/ May 2018, İstanbul

(Click here to reach the program)

CUMA / FRIDAY, MAY 11

09.00 - 09.30 KAYIT / REGISTRATION 

09.30 - 10.00 HOŞGELDİNİZ / WELCOME 

10.00 - 11.00 AÇILIŞ KONUŞMASI / KEYNOTE SPEAKER, Shahrzad Mojab

11.00 - 11.15 KAHVE ARASI / COFFEE BREAK 

11.15 - 12.45 EĞİTİM POLİTİKALARI / EDUCATION POLICIES

12.45 - 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH 

13.30 - 15.00 ERKEN ve ORTA ÇOCUKLUK EĞİTİMİ / EARLY AND MIDDLE CHILDHOOD EDUCATION

15.00 - 15.15 KAHVE ARASI / COFFEE BREAK

15.15 - 16.45 ÇOCUK KİTAPLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET TEMSİLLERİ / REPRESENTATIVES OF GENDER IN CHILDREN’S BOOKS

CUMARTESİ / SATURDAY, MAY 12

10.00 - 11.30 BEDEN POLİTİKALARI ve EĞİTİM / BODY POLITICS AND EDUCATION

11.30 - 11.45 KAHVE ARASI / COFFEE BREAK

11.45 - 13.00 STEM ALANINDA EĞİTİM / STEM EDUCATION 

13.00 - 14.00 ÖĞLE YEMEĞİ/ LUNCH

14.00 - 15.15 EĞİTİMDE TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI UYGULAMA MODELLERİ / GENDER SENSITIVE IMPLEMENTATION MODELS IN EDUCATION

15.15 - 15.30 KAHVE ARASI/ COFFEE BREAK

15.30 - 16.45 MÜFREDATI DÖNÜŞTÜRMEK / TRANSFORMING THE CURRICULUM

PAZAR/ SUNDAY, MAY 13

10.30-12.30 AÇIK OTURUM: ÜNİVERSİTELERDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE YÖNELİK UYGULAMALAR / FORUM: PROMOTING GENDER EQUALITY IN UNIVERSITIES

12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ/ LUNCH

13.30-15.30 AÇIK OTURUM: ÖĞRETMENLERE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR VE ÖĞRETMEN DENEYİMLERİ / FORUM: PROGRAMS DEVELOPED FOR TEACHERS AND TEACHER EXPERIENCES

15.30 -15.45 KAHVE ARASI/ COFFEE BREAK

15.45 - 16.15 BELGESEL GÖSTERİMİ/ DOCUMENTARY SCREENING 

• Mor Sertifika Programı: On Yılın Hikâyesi/ The Purple Certificate Program: Story of 10 Years

16.15 - 16.45 KAPANIŞ/ CLOSING REMARKS 

 

11-13 Mayıs 2018, Karaköy