Altınay, Ayşe Gül ve Yeşim Arat. (2008). Türkiye'de kadına yönelik şiddet. Istanbul: Metis