Raporlar

“Eğitimin Toplumsal Cinsiyet Açısından İncelenmesi, Türkiye 2003”

Dr. Nur Otaran’ın Çalışma Grubu Koordinatörlüğünü üstlendiği bu çalışma, Türkiye’de eğitim ve toplumsal cinsiyet konusu, ağırlıklı olarak kız çocuklarının eğitime erişimi hakkında istatistiki bilgiler sunmaktadır. Daha çok sayısal değerler ve temel kurum ve kuruluşların listelendiği raporda, aynı zamanda çeşitli sorulara çok kısa cevaplar da verilmektedir.

“Çocuklar İçin İlerleme: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İlköğretime İlişkin Rapor, Nisan 2005”

Dünya genelinde kız çocuklarının ilköğretime katılım ve devamlılık durumlarını aktaran bu rapor, özellikle geniş ölçekli bir bakış açısı sağlaması açısından faydalı. Ancak, temel eksen, kız çocuklarının okullaşma durumları ve bu durumun önündeki engellerdir. Genel bir giriş bölümünden sonra, Afrika, Asya, Latin Amerika ve sanayileşmiş bölgeler olmak üzere çeşitli kategorilerde kız çocuklarının okullaşma durumları daha detaylı olarak incelenmektedir.

“Catalyst: For Education and Gender Equality” September 2007

Bu bültende binyıl hedefleri arasında 2015 yılına kadar tüm çocukların temel eğitim almasının sağlanması ve kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi (empowerment) ışığında çeşitli yazılar bulunmaktadır. Bu bültende kız çocuklarının güçlendirilmesi vurgusu olduğu için, okullaşma oranlarının yanı sıra, eğitim süreçlerinde kız çocuklarının durumu da yer almaktadır.

“Guidelines on Gender Neutral Language”

1999 yılında yayımlanan bu kitapçıkta giriş bölümünün ardından, ayrımcı dilin ne olduğu ve ne şekillerde değiştirilebileceği tablolar halinde verilmiş. Hem kelime hem de cümle yapılarının verildiği tabloların ardından temel terimlerin anlamlarının verildiği açıklayıcı bir bölümde yer almaktadır.

“Gender Sensitivity: A Training Manual”

Toplumsal cinsiyete duyarlı olmanın, kadınları kayırmak anlamına gelmediğini vurgulayarak başlayan bu kitapçık, toplumsal cinsiyete duyarlı eğitim yöntemlerinin geliştirilmesi için uygulanabilecek bir eğitim programı önerisidir. Program içeriğinde hem birçok atölye çalışması yer alıyor, hem de çeşitli yazıların üzerinden toplumsal cinsiyet analizi çalışmaları yer alıyor.

“UNESCO's Gender Mainstreaming Implementation Framework”

Toplumsal cinsiyetin anaakımlaşması ne demektir, ne şekillerde mümkündür, ne gibi çalışmalar yapılabilir sorularına odaklanan bir kitapçık.

“Handbook for Gender Focal Points in UNESCO National Commissions”

UNESCO’nun komisyonlarında görev alan ve yürütülen çalışmaların toplumsal cinsiyet duyarlılığını değerlendiren Gender Focal Point (GFP) görevlileri için hazırlanmış bir kitapçık.

“Exploring and Understanding Gender in Education”

Eğitimciler ve GFP’ler için hazırlanmış bu kitapçık, eğitimde toplumsal cinsiyet konusunda araştırmaların yaratılması ve yürütülmesi ile ilgili bilgileri içermektedir.

“UNESCO’s Gender Mainstreaming Implementation Framework - Definitions”

UNESCO tarafından 2003 yılında hazırlanan kavramlar sözlüğü

“Girls and Science: A Training Module on Motivating Girls to Embark on Science nd Technology Careers”

Hem fen bilimleri alanında kız öğrencilerin daha az yer alışının nedenlerini irdeleyen hem de fen bilimleri alanında ders veren eğitimciler ile uygulanabilecek atölye çalışmalarını kapsayan bir kitapçık.

“Educating Girls - A Handbook”

CIDA bünyesinde eğitim konusunda çalışanlar için tasarlanmış bu kitapçık, kız çocuklarının eğitimi ile ilgili olarak karşılaşılan sorunların neler olduğu ve bu sorunların çözümünde neler uygulanabileceğini kapsıyor.

“The Power and Promise of Girls’ Education”

Save The Children organizasyonunun kız çocuklarının eğitimi ile ilgili yayımladığı broşür.

“Sivil Toplum Kuruluşları İçin Toplumsal Cinsiyet Rehberi”

“Bu rehber çeşitli alanlarda çalışan sivil toplum örgütlerinin, kendi çalışma alanlarını ve buradaki sorunları tanımlarken ve bu sorunlara çözüm ararken, cinsiyet eşitliği perspektifini de kullanabilmeleri için hazırlandı.”

“Education and Gender Equality Series”

Bu seri kapsamında eğitim ve toplumsal cinsiyet ile ilgili 9 adet doküman hazırlanmış. Bunlardan 2 ve 3 eğitim süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğine odaklanıyor.

Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim, 2007-2008

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Türkiye'de Kadının Durumu, 2008

"The Lesson Library"

Yukarıdaki sayfaya girdikten sonra sağ tarafta bulunan bölümden ilgili yaş grubunu ve konuyu seçerek, çeşitli eğitim materyallerine ulaşabilirsiniz