Eğitim Koordinatörü

Eğitim Koordinatörü

Emirhan Deniz Çelebi Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender)'nde eğitim koordinatörü olarak çalışmaktadır. Lisans derecesini Gazi Üniversitesi'nde İngilizce Öğretmenliği alanında ve yüksek lisans derecesini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Sosyoloji alanında tamamlayan Çelebi, doktora çalışmasına Boğaziçi Üniversitesi'nde Eğitim Bilimleri alanında devam etmektedir. Yurt içinde ve yurt dışında LGBTI+ hakları alanında çeşitli projelerde, konferanslarda ve çalıştaylarda yer alan Çelebi, Türkiye içinde pek çok sivil toplum örgütü ile gönüllü/profesyonel çalışmalar yürütmüştür. Yetişkin eğitimi ve yetişkin öğrenmesi konularına ilgi duyan Çelebi pek çok şirket ile LGBTI+ farkındalığı, ayrımcılık, kapsayıcılık ve çeşitlilik alanlarında çalışmalar yürütmektedir.