Özge Ertem

Dönüştürücü Aktivizm ve Cins Adımlar Program Koordinatörü

Özge Ertem, lisans derecesini Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde (İstanbul, 2003), yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde (İstanbul, 2005), doktora derecesini European University Institute’da (Floransa, 2012) Tarih ve Uygarlık alanında tamamladı. Araştırmalarını çocukluk tarihi, geç Osmanlı döneminde Anadolu’da açlık ve kıtlık, komüniteler arası ilişkiler, felaket ve gündelik hayat, yardım ağları ile kıtlık hafızası konularında yürüttü. Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi'nde (SU Gender), Dönüştürücü Aktivizm ve Cins Adımlar programlarını koordine ediyor.