Hülya Adak

Hülya Adak Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) Direktörü’dür. 2018’den bu yana Freie Universitaet Berlin’de Osmanlı ve Türkiye Çalışmaları üzerine Profesörlük yapmakta, 2001 yılından bu yana Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar lisans/lisansüstü programlarında, ayrıca Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Doktora programında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları alanlarında Alexander von Humboldt Vakfı, British Academy (Newton), COST (Horizon 2020), Marie Curie Supervisor'lığı kazanan Adak, Karşılaştırmalı Edebiyat dalında yüksek lisans ve doktorasını Şikago Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Ayrıca SU Gender'da eğitim programlarını geliştirerek Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi (EDU), uluslararası toplumsal cinsiyet merkezleriyle birlikte işbirlikleri ve online eğitimler üzerine çalışmaktadır. Cinsel Taciz ve Cinsiyete Dayalı Şiddet üzerine de COVID-19 dönemi yoğunlaşan Adak, SU Gender'dan araştırmacılarla birlikte bu konularda uluslararası webinarlar düzenlemekte ve ortak yayın, araştırma ve eylem planları üzerinde çalışmaktadır. Önemli yayınları arasında Critical Approaches to Genocide (F. Müge Göçek ve Ron Suny’yle birlikte, Routledge 2020), Halide Edib und Politische Gewalt (Duncker und Humblot Berlin, 2020), Performing Turkishness: Politics of Theatre in Turkey and its Diasporas (R. E. Altınay’la birlikte, 2018), Halide Edib ve Siyasal Şiddet (Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016), Hundert Jahre Türkei: Zeitzeugen erzählen (Erika Glassen’la birlikte Unionsverlag 2014, 2010), So ist das, meine Schöne (Ayşe Gül Altınay, Esin Düzel, Nilgün Bayraktar’la birlikte, Orlanda Frauenverlag Berlin, 2009), işte böyle güzelim…(Ayşe Gül Altınay, Esin Düzel, Nilgün Bayraktar’la birlikte, Sel Yayıncılık, 2014, 2012, 2010, 2009, 2008) sayılabilir. Adak, Uluslararası Hrant Dink Vakfı ve Orient Institut Istanbul der Max Weber Stiftung’un Akademik Yönetim Kurulu’ndadır. Toplumsal cinsiyet çalışmaları, hafıza ve travma çalışmaları, imparatorluk çalışmaları ve milliyetçilik, insan hakları tarihi, edebiyat, tiyatro ve sinema teorisi üzerine yazıları PMLA, South Atlantic Quarterly, Comparative Drama, Journal of Middle East Women’s Studies, Journal of Genocide Research, New Perspectives on Turkey, Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte gibi önemli dergilerde, ayrıca Columbia University Press gibi yayınevleri tarafından yayınlanmıştır. Adak, Melanie Tanielian ve Erdağ Göknar ile birlikte Afterlives: Remnants, Ruins and Representations of Genocide kitabı üzerine çalışmaktadır (Duke UP) Detaylı bilgi ve yayınları için bakınız: https://sabanciuniv.academia.edu/H%C3%BClyaAdak & http://myweb.sabanciuniv.edu/hadak/