Üst Yönetimde Kadınlar: Üniversite Deneyimleri

“Üst Yönetimde Kadınlar: Üniversite Deneyimleri” paneli gerçekleşti

SU Gender’ın akademide kadın liderliğini konuşmak ve teşvik etmek amacıyla düzenlediği panelin açış konuşmalarını SU Gender Direktörü Ayşe Gül Altınay ve Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Şirin Tekinay yaptılar. Ayşe Gül Altınay konuşmasında, bu panelin tarihi bir önemi olduğunun altını çizdi ve üst yönetimde kadınların yer almasının çok büyük farklar yarattığına vurgu yaptı.

Şirin Tekinay konuşmasında dünyada cinsiyet eşitliğinin tamamlanması ile 12 milyar dolarlık bir gelir artışı olacağını söyledi. Bu konuda ulusal politikalar geliştirmenin, özellikle de üniversite üst yönetiminde kadınların sayısının artması ile ilgili politikalara odaklanmanın önemine vurgu yaptı.

Panelde İTÜ 1996-2004 Dönemi Rektörü Gülsüm Sağlamer, Kadir Has Üniversitesi Rektör Vekili Sondan Durukanoğlu Feyiz, Okan Üniversitesi 2010-2018 Dönemi Rektörü Şule Kut ve Boğaziçi Üniversitesi 2012-2016 Dönemi Rektörü Gülay Barbarosoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Konuşmacılar, kadınların üniversitelerin üst yönetim kademelerinde yer almasının akademik hayata yapacağı katkılar üzerinde durdular. Kendi yönetim tecrübelerini aktaran konuşmacılar, toplumsal cinsiyete duyarlı kurumsal ve toplumsal mekanizmaların yanında kadınların yükselmesini teşvik eden ve destekleyen erkeklerin sayısının artmasının da önemli olduğunun altını çizdiler.

Kaynak: GazeteSU 

Image: 
Tarih: 
Thursday, November 1, 2018
Turkish