Kampüste Toplumsal Cinsiyet Konuşmaları

Kampüste Toplumsal Cinsiye Konuşmalarının amacı, Sabanci Universitesi çatısı altında farklı fakültelerden, programlardan akademisyenlerin toğlumsal cinsiyete dair yaptığı araştırmaları, çalışmaları üniversite mensupları ile paylaşmalarını sağlamaktır. İlkbahar 2014 döneminde başlayan bu konuşma serisinin ilki Şubat ayında Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nden Ersin Kalaycıoğlu tarafından gerçekleştirilmiştir. Kalaycıoğlu, Koç Üniversitesi öğretim üyesi Ali Çarkoğlu ile beraber yürüttükleri "Türkiye'de Aile, İş ve Toplumsal Cinsiyet" araştırmasının bulgularını paylaşmıştır. 

Serinin ikinci konuşması "Toplumsal Cinsiyet Adaleti ve Bilim (Teknoloji + Mühendislik + Tıp..): Nasıl?, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden Alev Topuzoğlu tarafından gerçekleştirilmiştir. Konuşma kapsamında Alev Topuzoğlu kadınların teknoloji, mühendislik, tıp vb. alanlardan her seviyede nasıl dışlandıklarını anlattı ve çözüm önerileri üzerine tartışmalar gerçekleştirdi. 

2014