Akademik Konuşmalar

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu konuşma serileri kapsamında davet edilen Jennifer Petzen konuşmasında son yıllarda “Müslüman” kadınların Batı Avrupa’da, özellikle Almanya’da entegrasyonu etrafında dönen, ırksallaşmış toplumsal cinsiyet kavramının belirlediği kabul edilebilir veya edilemez Avrupalı olma tanımını tartıştı. Petzen, Müslüman kadınların toplumsal cinsiyet rolleri ve kimliklerinin özellikle başörtüsü takma ve namus cinayetleri etrafında örülen söylemlerle belirlendiğini belirtti; aynı zamanda bu söylemin Müslüman kadınların toplumsal cinsiyet... Daha fazlası için tıklayınız

Richa Nagar Sabancı Üniversitesi ve KAMER Vakfı Ortak Programı

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu konuşma serisi kapsamında Tuzla Kampüsü’ne gelen Richa Nagar “bir hikaye nasıl anlatılır” sorusunu farklı perspektiflerden yanıtladı. Bu soru çerçevesinde hikaye anlatımında akademik araştırmanın egemen formlarının da görüldüğünden, öte yandan hiyerarşilerden sıyrılmış geleneksel olmayan yazım formlarının da mümkün olduğundan bahsetti. Hikaye anlatım ve aktarım sürecinde deneyim- teori, öznellik- nesnellik, bilinen- bilinmeyen gibi kavramlarında ön plana... Daha fazlası için tıklayınız

Stanford Üniversitesi’nde felsefe profösörü Helen Longino, bilim felsefesi, sosyal epistemoloji ve feminist felsefe üzerine çeşitli kitaplar yazmış ve bu konuda dersler vermektedir. Önemli bir çağdaş bilim felsefecisi olan Longino, yaşayan en etkili feminist bilim filozlarından biri sayılmaktadır. Sabancı Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği konuşmasında bilimdeki doğrulanmış değerler ve alışılmışın dışındaki feminist değerlerden bahseden Longino, ayrıca feminist değerlerin sınırlarını, olası uygulamalarını ve uzantılarını sorgulamış; “feminizmin bilime, bilimin feminizme ihtiyacı vardır”... Daha fazlası için tıklayınız

Amerikalı tanınmış bir yazar olan Valerie Miner’ın After Eden, Range of Light, A Walking Fire, Winter’s Edge gibi pek çok romanı bulunmaktadır. Valerie Miner’ın Blood Sisters isimli romanı “Kan kardeşim, Aşkım” başlığı ile Türkçe’ye çevrilmiştir. Valerie Miner’in ayrıca pek çok kısa hikaye ve denemesi bulunmaktadır. Valerie Miner Stanford Üniversitesi’nde ders vermektedir. Amerikan Konsolosluğu’nun desteği ile düzenlenen konuşmada Valerie Miner, farklı bakış açılarından “cazibe, duygulanım ve uyarılma” hakkında yazmak üzerine konuştu; heteroseksüel ve lezbiyen yazımdan örnekler sundu.... Daha fazlası için tıklayınız

Yerli Bir Feminizme Doğru (2001) kitabına “Modern Kadınlar, Çatışan Talepler, Farklı Çözümler” bölümü ile katkı veren sosyolog Sevil Sümer, Karaköy Minerva Palas’ta “Toplumsal Cinsiyet, Kadın Hareketi ve Yurttaşlık: Bir AB Projesi“ başlıklı bir konuşma gerçekleştirmiştir. Bergen Üniversitesi’nde sosyoloji bölümünde görevini sürdüren Sevil Sümer konuşmasında yurttaşlığın nasıl toplumsal cinsiyet kalıpları içine sokulduğunu, kadınların birer yurttaş ve aktivist olarak, eşitsizlik ve adaletsizlikleri etkilemek ve değiştirmek için nasıl bir rol oynadığını araştırdığı Avrupa Birliği projesinin... Daha fazlası için tıklayınız

Kadın çalışmaları, uluslar arası siyaset, milliyetçilik ve militarizm alanlarını önemli ölçüde etkilemiş, dönüştürmüş; dünyaca ünlü feminist düşünür, akademisyen Cynthia Enloe Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu tarafından düzenlenen “Toplumsal Cinsiyet Analizinden Kim Korkar? Feminist Merakı Akıllı Sorular Sormak İçin Kullanmak” (Who is Afraid of Gender Analysis? Using Feminist Curiosity to Ask Smart Questions) balıklı bir konuma gerçekleştirmitir. Clark Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde profesör olan Cynthia Enloe aynı... Daha fazlası için tıklayınız

Fotoğraf sanatçısı, aktivist, akademisyen Diana Blok 29-30 Nisan 2011’de toplumsal cinsiyet ve fotoğrafçılık üzerine 2 günlük interaktif bir atölye çalışması gerçekletirdi. Atölye çalışmasına 15 kişi katıldı. Çalışmanın ilk bölümünde Diana Blok 30 yıllık foto¤rafçılık serüvenini ve deneyimlerini paylaştı, daha sonra katılımcılar kendi hayatlarından örnekler sunarak toplumsal cinsiyet, beden, düşünce, kültür ve foto¤rafçılık üzerine düşünüp tartıştılar.

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Kültürel Çalımalar Bölümü akademisyenlerinden Hülya Adak’ın “Biyografi” dersi kapsamında davet edilen gazeteci, araştırmacı ve yazar İpek Çalışlar’ın konuşmasına Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu ev sahipliği yaptı. Konuşmada İpek Çalılar; Latife Hanım ve Halide Edip biyografilerini yazım sürecini, karşılaştığı zorlukları ve edindiği tecrübeleri dinleyiciler ile paylaştı. Çalışlar, söyleşi boyunca özellikle biyografi dersini alan ve ilgilenen öğrencilere biyografi yazımı ile ilgili ip uçları verdi.... Daha fazlası için tıklayınız

Dünyayı gezen bir aktivist, fotoğrafçı ve akademisyen olan Diana Blok; 30. Yılını tamamladığı fotoğraf serüvenini, deneyimlerini Sabancı Üniversitesi’nde paylaştı. Diana Blok 30 yıl boyunca çekti¤i fotoğraflardan örnekler göstererek, kişisel dönüşümlerini ve bu dönüşümlerin nasıl sanatına yansıdı¤ını katılımcılara anlattı. 2010 yılında gerçekletirdi¤i saha çalışması sonucunda Türkiye’deki eşcinsel kadınların/erkeklerin, transeksüellerin hikayelerini ve portrelerini sundu¤u yeni kitabı “See Through Us” ı katılımcılara tanıttı, kitabı hazırlama sürecinde Türkiye’de edindi¤i deneyimlerden... Daha fazlası için tıklayınız

Pages