Cynthia Cockburn

Cynthia Cockburn

Toplumsal cinsiyet çalışmaları ve barış/çatışma çalışmalarının kesişiminde çalışan feminist bir araştırmacıyım. Akademik anlamda, City University London Sosyoloji Bölümü’nde misafir öğretim üyesi ve University of Warwick Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Merkezi’nde onursal profesörüm. Politik olarak, uluslararası feminist ve antimilitarist ağlar olan Women in Black against War ve the Women’s International League for Peace and Freedom (Barış ve Özgürlük için Uluslararası Kadın Platformu)’ın parçasıyım.

 

1995’ten beri çatışma ülkelerinde kadın ve aktivistlerle yakın olarak çalışmakta, action-research yapmaktayım. İlk olarak Kuzey İrlanda, Bosna-Hersek, Israil/Filistin ve Kıbrıs’ta etnik-milli çizgilerin ötesinde çalışan belirli kadın organizasyonlarını içeren bir dizi çalışma gerçekleştirdim, 1995’ten önceki araştırmalarım yerel hükümet; emek süreci ve feminist toplumsal cinsiyet çalışmalar, iş bölümünün cinsiyeti ve işyerinde değişimler; erkekler, erkeklikler ve yetenek; sendikalardave iş kurumlarında dönüşümler; teknolojide toplumsal cinsiyet ilişkileri. Bu dönemdeki bazı yayınlarımın başlıkları şu şekilde: ‘The Local State’;’Brothers’; ‘Machinery of Dominance’; ‘Gender and Technology in the Making’; and ‘In the Way of Women’.