Deniz Kandiyoti

Deniz Kandiyoti (doğum 15 Mart 1944) Ortadoğu ve özellikle Türkiye’de toplumsal cinsiyet ilişkileri ve kalkınma politikalarıyla ilgili çalışmalar yapan bir yazar ve akademisyendir. Doktorasını London School of Economics’ten almıştır.

Özellikle post-kolonyal ve kırsal kalkınma alanlarında toplumsal cinsiyet ve İslam üzerine çalışmaları alanda oldukça etkili olmuştur. İslam’ın etkileri ve kadınlarla ilgili devlet politikalarının anlaşılması yolunda önemli yeni çalışmalara imza atmış ve böylece bu alanın daha fazla dikkat çekmesini sağlamıştır.

Kandiyoti, 2010 yılında 1992’den beri çalıştığı University of London’ın bünyesinde bulunan School of Oriental and African Studies’ten Emeritus Profesör ünvanını almıştır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (OSCE), ve Birleşik Krallık Uluslararası Kalkınma Kurumu (DFID) ve Birleşmiş Milletler Kadınlar Kalkınma Fonu (UNIFEM)’nda danışmanlık yapmıştır.