Etkinlikler

Son başvuru tarihi: 22 Ekim 2018

Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat Söyleşileri 2018 - Sinema ve Edebiyat 


Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat Söyleşileri seminerlerimizi “Sinema ve Edebiyat” başlığıyla 2018-2019... Daha fazlası için tıklayınız

18-20 Ekim 2018, İstanbul

1. Asya ve Avrupa Kadın Müzeleri Konferansı İstanbul Kadın Müzesi ve Sabancı Üniversitesi ev sahipliğinde 18-20 Ekim’de İstanbul’da yapılıyor!


“Feminist Pedagoji: Müzeler, Hafıza Mekânları ve Hatırlama Pratikleri”


... Daha fazlası için tıklayınız

Son başvuru tarihi: 9 Ekim 2018

Gündelik hayatımızda ve dahil olduğumuz toplumsal çevrelerde toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve ayrımcılıklardan kaynaklanan çatışma ve sorunlar ile başa çıkma araçlarımız neler? Sosyo-kültürel, politik ve ekolojik gelişmelerin bedenlerimize,... Daha fazlası için tıklayınız

Son Başvuru: 30 Haziran

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi (SEÇBİR) ve Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi (SU Gender), eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin... Daha fazlası için tıklayınız

Central European University'de öğretim üyesi olan SU Gender Danışma Kurulu üyemiz Andrea Petö,  "... Daha fazlası için tıklayınız

Son başvuru tarihi: 20 Haziran 2018

Müzeler ve hafıza mekanları hem kolektif hafızayı şekillendirmede ve dönüştürmede, hem de kolektif geçmiş ve bugün hakkında ulaşılabilir bilgi üretmede kilit rol oynamaktadırlar. Son yıllarda toplumsal cinsiyet,... Daha fazlası için tıklayınız

5 Mayıs 2018

SU Gender tarafından yürütülen Mor Sertifika Programı kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik eğitim materyali geliştirme çalışmamızın sonuna geldik. 4 farklı branştan lise öğretmenlerini ve uzmanları bir araya getirdiğimiz, birlikte... Daha fazlası için tıklayınız

25/28 Nisan 2018

University of Toronto/ Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Enstitüsü (Women & Gender Studies Institute)'nden Dina Georgis'in bu... Daha fazlası için tıklayınız

Pages