Etkinlikler

Son başvuru tarihi: 7 Kasım 2018

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi (SEÇBİR) ve... Daha fazlası için tıklayınız

1 Kasım 2018

Üst Yönetimde Kadınlar: Üniversite Deneyimleri isimli panele katılımınızı bekleriz.


PROGRAM


Açılış:


Şirin Tekinay, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı


Ayşe Gül... Daha fazlası için tıklayınız

Son başvuru tarihi: 22 Ekim 2018

Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat Söyleşileri 2018 - Sinema ve Edebiyat 


Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat Söyleşileri seminerlerimizi “Sinema ve Edebiyat” başlığıyla 2018-2019... Daha fazlası için tıklayınız

18-20 Ekim 2018, İstanbul

1. Asya ve Avrupa Kadın Müzeleri Konferansı İstanbul Kadın Müzesi ve Sabancı Üniversitesi ev sahipliğinde 18-20 Ekim’de İstanbul’da yapılıyor!


“Feminist Pedagoji: Müzeler, Hafıza Mekânları ve Hatırlama Pratikleri”


... Daha fazlası için tıklayınız

Son başvuru tarihi: 9 Ekim 2018

Gündelik hayatımızda ve dahil olduğumuz toplumsal çevrelerde toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve ayrımcılıklardan kaynaklanan çatışma ve sorunlar ile başa çıkma araçlarımız neler? Sosyo-kültürel, politik ve ekolojik gelişmelerin bedenlerimize,... Daha fazlası için tıklayınız

Son Başvuru: 30 Haziran

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi (SEÇBİR) ve Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi (SU Gender), eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin... Daha fazlası için tıklayınız

Central European University'de öğretim üyesi olan SU Gender Danışma Kurulu üyemiz Andrea Petö,  "... Daha fazlası için tıklayınız

Son başvuru tarihi: 20 Haziran 2018

Müzeler ve hafıza mekanları hem kolektif hafızayı şekillendirmede ve dönüştürmede, hem de kolektif geçmiş ve bugün hakkında ulaşılabilir bilgi üretmede kilit rol oynamaktadırlar. Son yıllarda toplumsal cinsiyet,... Daha fazlası için tıklayınız

Pages