Üniversitelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mekanizmaları ve Kurumsallaşma Örnekleri

Üniversitelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mekanizmaları ve Kurumsallaşma Örnekleri

9 Kasım, Minerva Palas, Karaköy

9:00-9:30 Karşılama ve ikram

9:30 – 10:00 Açılış konuşmaları

Şirin Tekinay, Sabanci Üniversitesi Rektör Yardımcısı

İlhami Alkan Olsson, Raoul Wallenberg Institute Türkiye Ofisi Direktörü

10:00 – 11:00 “Türkiye'de Yükseköğretim Kurumlarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylemleri: Bir Temel Değerlendirme Çalışması” sunumu ve tartışma

Zeynep Gülru Göker, Sabancı Üniversitesi

Aslı Polatdemir, Bremen Üniversitesi

11:00 – 11:15: Kahve arası

11:15 – 12:15 Yükseköğretimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Genel Politikalar

Yıldız Ecevit, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Olcay Karacan, Ankara Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi

12:15 – 13:30 Öğle Yemeği

13:30 – 15:00 Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Kurumsallaştırmak: AB Projeleri ve Eylem Planları

Şevkat Bahar Özvarış ve Türküler Erdost, Hacettepe Üniversitesi

Ayşe Ayata, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Mary Lou O’Neil ve Bahar Aldanmaz, Kadir Has Üniversitesi

Alper Açık ve Serhat Uyurkulak, Özyeğin Üniversitesi

15:00 – 15:15 Kahve arası

15:15 – 16:45 Üniversite'de Cinsiyetçilik ve Cinsel Tacizle Mücadele: Dayanışma Çeşitleri ve Örnekleri

Özlem Şahin Güngör ve Dilek Bulut, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Leyla Kahraman, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Selda Tuncer, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Ayşe Gül Altınay, Sabancı Üniversitesi

17.00 – 18.00 Açık Oturum: Yükseköğretimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: İhtiyaç ve Öneriler

9 Kasım 2018