Şirin Tekeli Araştırma Ödülü 2020 Başvuruları Açıldı

Demokrasi, akademik özgürlük, toplumsal cinsiyet eşitliği ve feminizm alanlarında öncü çalışmalar yapmış olan Şirin Tekeli’nin bıraktığı zengin miras, bugüne kadar birçok araştırmacı, akademisyen ve aktivistin yoluna ışık tuttu. Bu mirasın yaşaması ve paylaşılmasına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Şirin Tekeli Araştırma Ödülü, Türkiye’de toplumsal cinsiyet odaklı araştırmaları desteklemeyi ve teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 

 

Şirin Tekeli Araştırma Ödülü, doktora öğrencileri ile doktora derecesini tamamlamasının üzerinden en fazla 15 yıl geçmiş tüm araştırmacılara açıktır. Gönderilen araştırma önerileri, üniversiteler arası bir seçici kurul tarafından uluslararası akademik kriterler temel alınarak değerlendirilir. Ödül miktarı, ödüle layık görülen toplam araştırma sayısına bağlı olarak seçici kurul tarafından belirlenecektir. 2020 Seçici Kurulu Ayşe Gül Altınay, Yeşim Arat, Sevgi Uçan Çubukçu, Sibel Irzık, Deniz Kandiyoti’den oluşacaktır.

 

 

Başvuru Koşulları:

- Başvurular elektronik olarak sirintekeliodulu@sabanciuniv.edu adresine iletilmelidir.

- Önerilecek olan araştırma konusu Türkiye’de toplumsal cinsiyet odaklı ve özgün olmalıdır.

- Başvurunun dili Türkçe veya İngilizce olmalıdır.

- Araştırma önerisinde araştırmanın içeriği ve önemi, var olan akademik yazına katkısı, kuramsal çerçevesi ile kullanılacak metodoloji açıkça tartışılmalıdır.

- Araştırma önerisi başlık, dipnotlar ve kaynakça hariç (12 punto ve çift satır aralıklı) 10 sayfayı aşmamalı; dipnotlar ve kaynakça sayfa altına değil başvuru sonuna eklenmeli, APA alıntı sistemi kullanılmalıdır.

- Araştırma önerisine ek olarak 500 kelimelik bir özet ve başvuru sahibinin özgeçmişi ayrıca sunulmalıdır. Özgeçmişte başvuru sahibinin adı, soyadı, (varsa) kurumu, telefon, yazışma ve e-posta adresini içeren iletişim bilgileri ile (varsa) sunulan araştırmaya başka kaynaklardan alınmış olan destek ve ödüller açıkça belirtilmelidir.

- Araştırmanın gerçekleştirilmesinde kullanılması planlanan bütçe taslağı kalemlere (seyahat, konaklama, deşifre, çeviri, vb) göre açıklanarak başvuruya eklenmelidir.

- Ödül ortak araştırma projelerine açıktır; ancak bir araştırmacı tek bir (bireysel veya ortak) araştırma önerisiyle başvurabilir. Birden fazla araştırmacı içeren bir proje ile başvuran kişi, diğer araştırmacı(lar)dan başvurunun uygunluğuna dair yazı almalıdır.

- Öneri, özet ve özgeçmiş ayrı dosyalar (.doc veya .pdf) olarak gönderilmelidir.

- Başvuruyu destekleyecek iki adet referans mektubu, son başvuru tarihinden önce referansı yazan kişiler tarafından e-posta ile sirintekeliodulu@sabanciuniv.edu adresine başvuru sahibinin ismi açıkça belirtilerek iletilmelidir.

- Geçmiş yıllarda başvuru yapmış olanlar, ödül veya teşvik ödülü almadıkları takdirde tekrar başvurabilirler. Ödül almış kişiler tekrar başvuramazlar.

- Ödülün verilmesinden bir yıl sonra düzenlenecek çalıştayda ödül alan araştırmacılardan projelerinin çıktılarına dair sunum yapmaları beklenecektir.

- Son başvuru tarihi 9 Ekim 2020’dir. Sonuçlar Aralık 2020’de düzenlenecek çalıştayda duyurulacaktır.

Date(Sıralama): 
Monday, March 2, 2020