Camus, Veba ve Salgın Yönetimi

Pandemi esnasında salgınların kültürel hafızamızdaki yerini, edebiyat, tiyatro ve sinema tarihindeki önemini araştırmak öncelik kazandı. Geçmişteki epidemi ve pandemileri ziyaret ederken bugüne dair özgün sorular sorduk. Bu webinar'da Albert Camus'nun 1947 tarihli romanı Veba'dan esinlenerek salgınlar ve salgın yönetimi üzerine düşünmeyi tasarlıyoruz. SU Gender araştırmacıları ve Sabancı Üniversitesi öğrencileri olarak hepinizi 20. yüzyıldaki salgın temsilleri, salgınların toplumsal cinsiyeti, sorunlar ve iyi örnekler üzerine eleştirel yaklaşımlarla tartışmaya bekliyoruz... 

Moderatör: Nazlı Hazar

Konuşmacılar: Ayşecan Terzioğlu, Hülya Adak, Metehan Açıkgöz, Pınar A. Ataçoğlu, Zeynep C. Balcıoğlu

Kayıt olmak için: https://bit.ly/35jBoth

8 Mayıs 2020
Date(Sıralama): 
Tuesday, May 5, 2020