COVID-19 Pandemisi Sürecinde Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları İzleme Raporumuz Yayında!

SU Gender olarak içinden geçtiğimiz bu zor günlerde pandemi konusunu toplumsal cinsiyet ekseninde tartışma ihtiyacı duyduk/duyuyoruz. Bu süreçte #GenderPandemic ile pandemi konusunu toplumsal cinsiyet ekseninde tartışan araştırmalar, fikir yazıları, raporlar, savunuculuk aktiviteleri gibi birçok alanda hem Türkiye’yi hem de uluslararası alanı kapsayan bir izleme faaliyeti sürdürdük. 

Merkez asistanlarımızdan Aslı Aygüneş ve Oğuz Can Ok'un kaleme aldığı bu izleme raporu ise Mart-Eylül arasında altı ay boyunca yaptığımız izleme çalışmasının hasadı niteliğinde. Bu raporla pandemi sürecinde yaşanan deneyimleri, sorunlara karşı üretilen çözümleri ve hali hazırda çözüm/dayanışma bekleyen alanları dört ana başlık altında derlemeye çalıştık: (1) Pandemi Gölgesinde Toplumsal Cinsiyet Temelli Eşitsizlikler, (2) Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet ve Pandemi, (3)  Haklara Erişim ve Pandemi, (4) Ekonomik Özgürlükler ve Pandemi.

Bu ana başlıklar altında pandemi döneminde toplumsal cinsiyete bakışın, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine dair deneyimlerin ve toplumsal cinsiyet eşitliği savununuculuğunun farklı boyutlarını inceliyoruz. Kadınlara ve LGBTİ+’lara yönelik şiddet ile ilgili yürütülen veri toplama çalışmalarına, kişilerin sağlık ve eğitim haklarına erişimleri sırasında karşılaştıkları toplumsal cinsiyet kaynaklı sorunlara, pandemi döneminde yaşanan ekonomik eşitsizliklere, ve bu sorunların çözümü için üretilen hızlı çözümler ile bu  sorunların kalıcı olarak çözülmesi için ortaya konan politika önerilerine değiniyoruz. 

 

Rapora Erişmek Tıklayın

Date(Sıralama): 
Tuesday, December 15, 2020