COVID-19 Pandemisinin Birinci Senesinde Toplumsal Cinsiyet Üzerine Konuşmak

SU Gender olarak 20 Şubat’ta çevrimiçi olarak düzenleyeceğimiz COVID-19 Pandemisinin Birinci Senesinde Toplumsal Cinsiyet Üzerine Konuşmak isimli panelde konuya dair yürütülen raporlama ve savunuculuk çalışmalarını dinlemek ve tartışmaya açmak amacıyla sivil toplum temsilcileriyle bir araya geliyoruz. Panel programını aşağıda bulabilirsiniz. Zoom uygulaması üzerinden gerçekleşecek etkinliğe katılmak için kayıt formunu doldurmanızı rica ederiz.

COVID-19 Pandemisinin Birinci Senesinde Toplumsal Cinsiyet Üzerine Konuşmak

20 Şubat 2021

Kayıt linki: www.bit.ly/pandemivetoplumsalcinsiyet

13.00-13.30 Açılış

Hoş Geldiniz Hülya Adak, SU Gender
 

Pandemi Sürecinde Toplumsal Cinsiyete Bakmak  Aslı Aygüneş - Oğuz Can Ok, SU Gender

13.30- 15.00 Pandemi Sürecinde Deneyimleri Görünür Kılmak

 
Kolaylaştırıcı: Aslı Aygüneş


Barış Azar, Genç LGBTİ+ Derneği
Coşkun Gök - Şule Sepin, Türkiye Körler Federasyonu
Damla Eroğlu - Hilal Gencay, Kadının İnsan Hakları - Yeni Çözümler Derneği/ KİH-YÇ
Emel Memiş, Kadın Emeği Çalışan Feminist Araştırmacılar/ KEFA, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği/ CEİD

15.00-15.15 Ara

15.15-16.45 Pandemi Sürecinde Eşitliği ve Hakları Savunmak

 
Kolaylaştırıcı: Oğuz Can Ok


Rojda Zaman, KAMER Vakfı

Suzan Saner, İstanbul Tabip Odası Kadın Komisyonu,Türkiye Psikiyatri Derneği Kadın ve Ruh Sağlığı Çalışma Birimi
Yıldız Tar, KAOS-GL Derneği

Zelal Yalçın, İBB Sosyal Politikalar Koordinatörü/ Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

Date(Sıralama): 
Saturday, February 20, 2021