Dönüştürücü Aktivizm: Toplumsal Cinsiyet ve Siyaseti Yeniden Düşünmek

Gündelik hayatımızda ve dahil olduğumuz toplumsal çevrelerde toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve ayrımcılıklardan kaynaklanan çatışma ve sorunlar ile başa çıkma araçlarımız neler? Sosyo-kültürel, politik ve ekolojik gelişmelerin bedenlerimize, duygularımıza ve ilişkilerimize yansıyan negatif etkilerinin üstesinden nasıl geliyoruz? Toplumsal cinsiyet farkındalığına dair yaptığımız çalışmaları nasıl sürdürülebilir kılabilir, sıkışmışlık, yorgunluk ve tükenmişlik gibi birlikte üretme ve yaratma pratiklerimize ket vuran durumları nasıl dönüştürebiliriz? Bireysel ve toplumsal dönüşümü birlikte mümkün kılacak yeni yöntemler neler olabilir? 

SU Gender olarak, toplumsal cinsiyet odaklı çalışan sivil toplum çalışanları ve aktivistlerin katılımıyla bu sorulara cevaplar oluşturmayı amaçladığımız bir dizi atölye çalışması düzenlemeyi planlıyoruz. Bu buluşmalarda; yas, şiddet, travma ve acının hem bedenlerimiz ve duygularımız üzerindeki, hem de yaşadığımız sosyal çevre içerisindeki etkilerini dönüştürmeye yönelik beden ve nefes çalışmaları, dans, müzik, sanat terapisi ve hikaye anlatıcılığı gibi zihinsel ve fiziksel yöntemleri tecrübe etmek, yeni yöntemler keşfetmek ve bu konulardaki deneyimlerimizi paylaşmak için, yerel ve uluslararası uzmanların desteğiyle bir araya geleceğimiz bir alan açmayı umut ediyoruz.

Kasım 2018 - Eylül 2019 tarihleri arasında ayda bir gün düzenli katılım gerektiren bu çalışmaya katılmak isteyen sivil toplum çalışanları, gönüllüleri ve aktivistler ayrıntılı bilgi için 9 Ekim Pazartesi gününe kadar ta@sabanciuniv.edu adresine yazabilirler. Katılım 15 kişi ile sınırlıdır ve ücretsizdir. 

İstanbul dışından katılım için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Son başvuru tarihi: 9 Ekim 2018