FEMİNİST PEDAGOJİ: MÜZELER, HAFIZA MEKÂNLARI VE HATIRLAMA PRATİKLERİ Kitabı çıktı

"Feminist Pedagoji: Müzeler, Hafıza Mekânları ve Hatırlama Pratikleri" kitabı İSTOS Yayınlarından çıktı. İstanbul Kadın Müzesi ve SU Gender 2018'de Feminist Pedagoji: Müzeler, Hafıza Mekanları ve Hatırlama Pratikleri – 1. Asya ve Avrupa Kadın Müzeleri Konferansı'nı birlikte düzenlemişti. Bu konferans, aynı adı taşıyan bu  kitabın temelini oluşturdu.

FEMİNİST PEDAGOJİ: MÜZELER, HAFIZA MEKÂNLARI VE HATIRLAMA PRATİKLERİ 

Yayına hazırlayanlar: Meral Akkent, S. Nehir Kovar, İstos Yayınları, İstanbul 2019, 304 sayfa. Türkçe ve İngilizce. ISBN 978-605-4640-72-0

-------

Toplumsal hafızanın dönüşmesinde feminist pedagojinin rolü nedir? Feminist kuram ve feminist hareketin tartışmaları toplumsal hafıza alanına nasıl yansıyor? Kadın ve toplumsal cinsiyet müzelerinde ve hafıza mekânlarında, hangi feminist pedagojik yaklaşımlar geliştiriliyor ve uygulanıyor? Kitabın içeriğini bu ve benzer sorular oluşturuyor.

10 ülkeden feminist pedagojik uygulama örneklerini içeren derlemede aynı zamanda “unutma”, “hatırlama” ve “kapsayıcılık” arasındaki ilişkilerde “Kadın müzelerinin rolü nedir?” sorusuna da cevap aranıyor.

Date(Sıralama): 
Thursday, November 7, 2019