Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Türkiye'de Göç Araştırmaları

8.45-9.15 – Kayıt

9.15-9.45– Açılış – Kristen Biehl (SU GENDER) ve Didem Danış (GAR)

Lülüfer Körükmez, Cavidan Soykan, İlhan Zeynep Karakılıç - Türkiye’de Göç Bağlamında Dayanıklılık, Çalışma ve Toplumsal Cinsiyetraporunun tanıtımı

 

9.45-11.15 / 1. Panel: Karşılaşmalar ve deneyimler I

Oturum başkanı ve tartışmacı: Şevkat Bahar Özvarış

Cemile Gizem Dinçer (ODTÜ) – “Türkiye’deki Uydu Kentlerde Mülteci Kadın Deneyimi”

Hasret Saygı (Boğaziçi Üniv.) - “Mülteci Ve Yerel Kadınlar Arasındaki Etkileşimin Etnografik Incelemesi”

Seda Gönül (Düzce üniv.) – “Sahada Olmak: Evlilik Göçünü Toplumsal Bileşenlerle Çalışmak”

 

11.15-11.45 - Ara

 

11.45-13.15 / 2. Panel: Karşılaşmalar ve deneyimler II

Oturum başkanı ve tartışmacı: Aslı İkizoğlu

Salim Aykut Öztürk (UCL) - “İçi Dışı Bir Gibi Ama Değil: Türkiye'den Sınırdışı Edilmiş Kadınların Anlatılarında Büyüyen ve Küçülen Bir Ermenistan”

Özge Sarıalioğlu (Düzce üniv.) - “Mülteciliğin Ve Yerelliğin Karşılaşma Mekânı Olarak Esenler:

Tanımlar Ve (Karşı)Söylemler”

Mert Koçak (CEU) - “Türkiye’ye Göç Eden Kimlikler: LGBTI Mülteciliğin Yerel ve Ulusaşırı Dinamiklerin Kesişiminde İnşası”

 

13.15 - 14.30 - yemek

 

14.30-16.00 / 3. Panel: Kurumlar ve söylemler

Oturum başkanı ve tartışmacı: Yasemin Kalaylıoğlu

Meriç Çağlar (CEU) - “Toplumsal Cinsiyet Temelli Kırılganlığı Anlamak: Türkiye’de Uluslararası Koruma Altında Bulunan Mülteci Kadınların Maddi Korumaya Erişimi”

Asuman Özgür Keysan (ODTÜ), Gökten Doğangün (ODTÜ) & Burcu Şentürk (Ege Üniv.) - “Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşlarının Mülteci Kadınlara yönelik Güçlendirme Politikaları: Suriyeli Mülteci Kadınların Deneyimleri”

Pınar Yıldız & N. Ceren Erol (Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği) -  “Eşikte Bırakılanlar: Suriyeli Mülteci Kadınlar”

 

16.00-16.30 - ARA

 

16.30-18.00 / 4. Panel: Kadın emeği

Oturum başkanı ve tartışmacı:Emel Coşkun

Canan Uçar (Boğaziçi Üniv.) - “Emek Karşılaşmaları: Antep’te Suriyeli Kadın İşçiler”

Şeyma Yetkin (CEU) - “Kent Periferisinde Hızlı Moda ve Artı-k Popülasyonlar: İstanbul Hazır Giyim
Endüstrisi’nde Göçmen Kadın Emeği”

Hilal Sevlü (Muğla Sıtkı Koçman Üniv.) - “Gündelik hayat deneyimleri ve kentte var olma mücadeleleri: Gaziantep” 

 

18.00-18.15 / Kapanış

Kristen Biehl ve Aslı İkizoğlu (SU GENDER)

Didem Danış ve Lülüfer Körükmez (GAR)

 

Yer: Cezayir Toplantı Salonu

3 Mayıs 2019
Date(Sıralama): 
Friday, May 3, 2019