"Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Türkiye'de Göç Araştırmaları" e-kitabı çıktı!

SU Gender ve GAR ortak yayını olan "Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Türkiye'de Göç Araştırmaları" e-kitabı çıktı! E-kitabımıza tıklayarak üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

Mayıs 2019'da yaptığımız aynı başlıklı atölye çalışmasından ilham alarak derlediğimiz bu kitap ile Türkiye'de sosyal bilimlerin, göç ve toplumsal cinsiyet araştırmalarının geleceğine dair bizleri çokça umutlandıran araştırmacıların çalışmalarını bir araya getirmiş olmaktan çok mutluyuz. Bu kitabı derleyen Kristen Biehl ve Didem Danış'a, ve katkıda bulunan Selin Altunkaynak Vodina, Meriç Çağlar Chesley, Saniye Dedeoğlu, Çisel Ekiz Gökmen, Seda Gönül, Mert Koçak, Hilal Sevlü, Hasret Saygı ve Canan Uçar'a teşekkür ediyoruz. Kitabı hem SU Gender hem GAR ekibi için çok kıymetli olan Ferhunde Özbay'a ithaf ettik. Bu kitapla, Ferhunde hocamızın da hep altını çizdiği gibi, göç ve toplumsal cinsiyet ilişkisinde ortaya çıkan eşitsizliklere dikkat çekmeye ufak da olsa bir katkı sunabilirsek ne mutlu bize.

Date(Sıralama): 
Wednesday, April 1, 2020