İpek Gürkaynak

Prof. Dr. İpek Gürkaynak 1947 yılında Ankara’da doğmuştur. Orta Doğu Üniversite’si Psikoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Kansas Üniversitesi,  Psikoloji Bölümü, Lawrence, Kansas, A.B.D.’nde başladığı Sosyal Psikoloji alanındaki Yüksek Lisansı’nı 1970 yılında tamamlamıştır. 1973 yılında, yine sosyal psikolojide, aynı üniversitenin aynı bölümünden Doktora derecesini almıştır.  

 

1973-1975 yılları arasında George Mason Üniversitesi’nde (Washington, DC) ders veren Prof. Dr. İpek Gürkaynak, 1975-2000  yılları arasında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde Öğretim üyesi olarak çalışmış, 1986-1992 yılları arasında aynı fakültede Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölüm Başkanlığını yapmıştır.

 

1995-1998 yılları arasında Umut Vakfı, Yurttaş Olmak İçin… Projesi’nde ve 2000-2002 yılları arasında da Ilköğretim için İnsan Hakları “Ben İnsanım” Projesi’nde yürütücülük yapan, ekibiyle çocuklar ve eğiticiler için insan hakları materyali yazan ve hala sürdürdüğü yetişkin eğitimlerini yapan Prof. Dr. İpek Gürkaynak, 2000-2005 yılları arasında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Eğitimi Onyılı Ulusal Komitesi üyeliğini üstlenmiştir; Eğitim Reformu Girişimi’nin de Yürütme Kurulu üyesidir. Prof.Dr. İpek Gürkaynak, 2000 yılından bu yana Biga’da yaşamakta, Gürkaynak Yurttaşlık Enstitüsü’nde çalışmaktadır.