Cinsel Tacizi Önleme Çalıştayı ve Kadın Araştırma Merkezleri Kongresi

III. Ulusal Üniversite Kadın Araştırma Merkezleri Kongresi ve Üniversitelerarası Cinsel Taciz ve Saldırı İşbirliği ve İletişim Grubu Çalıştayı’nın 9’uncusu 22 Nisan 2016’da İstanbul’da yapıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul’daki çalıştayda çeşitli üniversitelerden katılımcılar, üniversitelerde yaşanan cinsel taciz deneyimlerini ve birimlerin bu konuda neler yaptığını aktardı. Flört şiddeti üzerine de deneyim paylaşımı yapıldı. 

Çalıştayın 10’uncusu ise 14 Kasım 2016’da İzmir’de yapıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi/ DEKAUM ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayın ilk bölümünde Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki cinsiyet politikaları ve CTS biriminin işleyişi aktarıldıktan sonra ulusal ve uluslararası hukuk metinlerinde cinsel tacizle ilgili maddelere değinilen bir sunum yapıldı. Sunumların ardından, “Ortak Dil, Ortak Belge Mümkün mü?” başlıklı tartışmanın kolaylaştırıcılığını ODTÜ’den Yıldız Ecevit yürüttü. Öğleden sonraki bölümde flört şiddeti üzerine yapılan sunumun ardından tartışma yürütülürken, Ankara Üniversitesi’nden Gülriz Uygur’un moderatörlüğünde “Dirence Karşı Argümanlar ve Güçlenme” başlıklı oturumda ise üniversitelerde konuyla ilgili yaşanan vakalar üzerinden deneyim paylaşımına odaklanıldı. 

2016