Toplumsal Cinsiyet ve Estetik: Sanat, Film ve Edebiyat

Karaköy Minerva Palas’ta 6-7 Kasım 2015’de düzenlenen uluslararası sempozyumun açılış konuşmasını Banu Karaca yaptı. Sempozyum boyunca, “Feminist Bilginin Felsefesi”, “Toplumsal Cinsiyet ve Ulusların Kurgu Edebiyatı”, “Edebiyatta Erillik”, “Sınıf ve Tür Ekseninde Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik” “Arzunun Estetiği”, “Edebiyatta Kadın Sesleri” ve “Toplumsal Cinsiyeti Yeniden Üretmek” başlıklı paneller düzenlendi. 

Sempozyumun hedefi, toplumsal cinsiyetin sanat ve edebiyat teorilerini, tarihini, yaratım ve alımlama süreçlerini nasıl etkilediğini araştırmak, sanat ile edebiyatın toplumsal cinsiyet ve cinsellik tanımları ile deneyimleri üzerindeki biçimlendirici ve dönüştürücü etkilerini incelemek olarak belirlendi. 

2015