Nadje Al-Ali

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Profesörü ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi Başkanı School of Oriental and African Studies, University of London

Nadje Al-Ali School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London’da Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Profesörü ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi Başkanı’dır. Başlıca ilgi alanları toplumsal cinsiyet teorisi; feminist aktivizm; Ortadoğu’da kadın ve toplumsal cinsiyet; göç ve diaspora örgütlenmeleri; savaş, çatışma ve yeniden yapılanma konuları etrafında şekillenmektedir. Yayınları arasında “What kind of Liberation? Women and the Occupation of Iraq” (2009, University of California Press, co-authored with Nicola Pratt); “Iraqi Women: Untold Stories from 1948 to the Present” (2007, Zed Books); “New Approaches to Migration” (ed., Routledge, 2002, with Khalid Koser); “Secularism, Gender and the State in the Middle East” (Cambridge University Press 2000) ve “Gender Writing – Writing Gender” (The American University in Cairo Press, 1994), birçok kitap bölümü ve dergi makaleleri bulunmaktadır. En son kitabı (Nicola Pratt’le editörlüğünü paylaştığı) “Women and War in the Middle East: Transnational Perspectives” (Zed Books, 2009)’tir. Nadje Al-Ali şu anda Irak ve Lübnan’daki Iraklı kadın akademisyenleri (Bağdat Üniversitesi) içeren bir araştırma ve kapasite geliştirme projesi yürütmektedir. Proje, Iraklı kadın akademisyenlerin ana sorunlarını ve mücadele alanlarını belgelemekte, ihtiyaçları olan eğitm ve becerileri belirlemektedir. Ayrıca Erbil’deki University of Salahadeen’de kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmaları dersi oluşturma üzerine çalışmakta olan Al-Ali, şu anda Irak’taki Kürt kadın hareketinin daha genel olarak Irak kadın hareketi ile ilişkisini araştıran bir makale üzerinde çalışmaktadır.