"Fırsat Eşitliği Modeli (FEM)" Sertifika Uygulama Programı (Yönetim Kurulu Üyeliği)

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu, kadın istihdamını teşvik etmek amacıyla Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) bünyesinde balattığı, Dünya Bankası’nın teknik desteği, PricewaterhouseCoopers ve Ernst&Young iş birliği yürütülecek olan Fırsat Eşitliği Modeli’ne (FEM) danışmanlık desteği sunmaktadır. FEM; özel şirketlerin kurumsal yapı ve uygulamalarında toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin ve eşitlik kültürünün benimsenmesini sağlayacak sertifika programını Türkiye’de geliştirmeyi amaçlayan bir uygulama ve sertifika programıdır. Bağımsız bir denetleme sürecinden geçtikten sonra Fırsat Eşitliği Sertifikası’nı almaya hak kazanacak olan kurumlar, yapıları, eylemleri ve istihdam olguları açısından toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadın güçlenmesine duyarlı olduklarını ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde tescil ettirmiş olacaklardır. Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu, şirketleri toplumsal cinsiyet eşitlik modeline uygunlu¤u açısından incelemek ve gerektiğinde şirketlere toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi vermek üzere programa ortak olmuştur.