Gönüllüler için Destek Atölyesi

Proje Ortakları: Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi, Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları 

Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Hibe Programı kapsamında gerçekleştirilen, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı tarafından yönetilen projede Türkiye’de çocukların ve gençlerin, çağcıl, haklarını bilen, kalıp yargılardan, ön yargılardan, ayrımcılıktan ve şiddetten uzak, toplumsal konular üzerinde ve genelde eleştirel düşünebilen bireyler ve yurttaşlar olarak yetişmelerine katkı yapmak ve bu alanda yapılan eğitimlerin yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi  TEGV gönüllülere toplumsal cinsiyet farkındalık atölyesi uygulamıştır.