İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi

Proje Ortakları: Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi, UNFPA, Hollanda Konsolosluğu Matra Fonu 

İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi’nin desteği ile kadına karşı aile içi veya yakın ilişkide bulundukları kişilerden kaynaklanan şiddete karşı iş yerlerinde destek mekanizmaları oluşturmak ve iş dünyasının yönetimsel ve örgütsel yeteneklerini kullanarak aile içi şiddeti azaltıcı en iyi uygulamaları araç ve yöntemleri yaygınlaştırmak amacıyla tasarlanmıştır. Hollanda Başkonsolosluğu’unun hibe desteği ile hayata geçirilen proje, iş dünyasında kadın hakları konusunda farkındalık yaratmayı ve kadınların çalışma ortamlarını iyileştirerek iş yaşamında daha etkin rol alabilmelerini amaçlamaktır.