Mor Güvercin

Proje Ortakları: Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, Kamer Vakfı 

Avrupa Birliği Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Hibe Programı kapsamında proje, yereldeki kadın hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ile kadın ceza infaz kurumları arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi, mahpus kadınların görünürlüğü artırarak kadına yönelik şiddet konusunda bu grubun mağduriyetini ortaya koymayı, ceza infaz kurumlarındaki mahpus kadınlara kadın bakış açısı kazandırmayı ve kadın sığınma evleri hakkında bilgilenmelerini sağlamayı hedeflemektedir. Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi tutuklu kadınlara yönelik “Toplumsal Cinsiyet Farkındalık ve Kadına Yönelik Şiddet” eğitimleri verecektir.