Serpil Sancar

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde siyaset bilimi ve kadın çalışmaları alanlarında akademik çalışmalar yapıyor. Profesör Sancar siyaset kuramı, feminist kuram, siyaset sosyolojisi ve feminist araştırma metodolojisi, kadın hakları hareketleri, küresel siyasal dinamikler, din-siyaset ilişkisi, Türk modernleşmesinin cinsiyeti konularında dersler veriyor. Profesör Sancar 1996 yılından beri aktif olarak çalışan Ankara Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi’nin (KASAUM) kurucularından ve şu anki müdürü olarak da görev yapıyor. Profesör Sancar’ın yakın dönemde yayınlanmış bazı kitapları şöyle: Din, Siyaset ve Kadın: İran Devrimi (ikinci baskı 2016, Nika Yayınları); Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti: Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar, (İletişim Yayınları, 2012, İstanbul); 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Eleştirinin Birikimi, (derleme,  bölüm I ve II, Koç Üniversitesi Yayını, İstanbul, Eylül 2011); Erkeklik: İmkânsız İktidar/ Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler, (Metis Yayınları, İstanbul, 2009); İdeolojinin Serüveni: Yanlış Bilinç ve Hegemonyadan Söyleme, (İmge Yayınevi Ankara, 2009).