Zerrin Koyunsağan

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Matematik Bölümü’nden mezun olan Zerrin Koyunsağan, 1987-1997 yılları arasında ODTÜ’de Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yapmıştır. Sabancı Üniversitesi’nin kuruluşunda görev almak üzere 1998 yılında Sabancı Üniversitesi’ne katılmış, 2005 yılına kadar Öğrenci Kaynakları Direktörü olarak görevini sürdürmüştür. Sabancı Vakfı’na 2006 yılında katılan Zerrin Koyunsağan, halen Sabancı Vakfı Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. Gerek Sabancı Üniversitesi’nin kuruluşu gerekse Sabancı Vakfı’nın yeniden yapılanma sürecinin başarıyla sürdürülmesinde önemli katkıları olan Koyunsağan, ODTÜ Mezunlar Derneği Üyesi, Sabancı Üniversitesi Onursal Üyesi, TÜSEV (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı), ERG (Eğitim Reformu Girişimi) Yönetim Kurulu ve SU Gender Danışma Kurulu Üyesidir.