Sabancı Üniversitesi kuruluşundan bu yana toplumsal cinsiyet konusuna özel bir önem veriyor. Akademik ilkelerimiz arasında şunlar bulunuyor:

 • Akademik özgürlük
 • Ayrımcılık karşıtlığı
 • Cinsel Tacize Karşı Önlem ve İlkeler Belgesi
 • Aile İçi Şiddet Önleme ve Destek İlkeleri

Bu ilkelerden yola çıkarak 2002'den beri farklı fakültelerden öğretim üyeleri, öğrenciler ve idari çalışanlar olarak üniversite içinde yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda aşağıdaki iki önemli çalışmayı oluşturduk. 

Sabancı Üniversitesi Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek İlkeleri Belgesi

Aile İçi Şiddeti Önleme ve Destek İlkeleri

Disiplinlerarası bir program olan Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Doktora Programı, doktora öğrencilerini, toplumsal cinsiyet analizlerini şekillendiren kavram, yöntem ve yeni araştırmalarla tanıştırarak, toplumsal cinsiyet ve cinsellik ilişkilerinin politik, ekonomik, sosyal ve kültürel oluşumları nasıl şekillendirdiklerini, farklı akademik disiplinlerden beslenerek araştırmayı amaçlar. 

Doktora programının iki hedefi vardır: Birincisi, akademisyen ve eğitimci adayları için ileri eğitim ve araştırma fırsatları sunmak; ikincisi, kamu politikaları, sivil toplum örgütleri ve insan hakları araştırmaları ve savunuculuğu gibi alanlarda toplumsal cinsiyet çalışmaları yürütecek profesyoneller yetiştirmek. Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları doktora programı, Antropoloji, Sosyoloji, Edebiyat, Siyaset Bilimi, Uyuşmazlık Araştırmaları, Tarih, Felsefe, Psikoloji ve Yönetim Bilimleri ile Doğa Bilimleri alanlarındaki öğretim üyelerinin işbirliğine dayalı, disiplinlerarası bir girişim olarak tasarlanmıştır. 

Programın web sitesine ulaşmak için tıklayın.

Sosyal Algı ve Eğitim Perspektifinden STEM’de Cinsiyet Eşitliği

-------------------------------------

Yakın zamanda doktora tezini savunan ve Plattsburgh, SUNY’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları departmanında Dr. öğretim görevlisi Olarak ders vermeye başlayan Akankshe Misra’yı (CULT MA, 2011) en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz. Kendisinin de aşağıda açıkladığı gibi 2010 yılından beri Akanksha, Sabancı Üniversitesi’nin çeşitli Cinsiyet Çalışmaları projelerine, atölye çalışmalarına ve konferanslarına önemli katkılar sağladı. Kendisiyle cinsiyet, cinsellik ve cinsellik eğitimi üzerine hâlihazırda devam eden araştırmalarıyla ilgili iş birliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. 

Akanksha Misra (Dr., Washington Üniversitesi, 2020)

Tez Başlığı: “Pedagojik Mekanların Erotiği: Hindistan ve Türkiye’de Okullar, Cinsellik ve Arzulayan Beden.”

Bu tez araştırması ve yazın sürecini destekleyen burslar:

Washington Üniversitesi, Uluslararası Araştırmalar ve Çalışmalar Chester Fritz Bursu, Amerika Hindistan Çalışmaları Enstitüsü Genç Araştırmacılar Bursu ve Washington Üniversitesi Tez Yazan Araştırmacılar Topluluğu Bursu. 

İş Tanımı: 2020 Güz dönemi itibariyle Plattsburgh, State University of New York’ta (SUNY) Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Dr. öğretim üyesi. 

-------------------

Sabancı Üniversitesi Cinsiyet Çalışmaları Merkeziyle (SU Gender) olan bağım belirli aralıklarla devam etti, bu, tıpkı yıllardır görüşemediğin bir kuzeninle veya arkadaşınla buluşmak gibi ancak buluştuğunuzda sanki hep birlikteymişsiniz hissi veriyor, yani mükemmel bir his! SU Gender ile ilk tanışmam, 2010 yılında Hindistan, Yeni Delhi’de RAHI organizasyonun kurucusu, çocuğa yönelik istismar ve ensest araştırmaları uzmanı Anuja Gupta ile yaptığım iş birliği sayesinde oldu. RAHI, Hindistan’da ensest kavramı üzerine çalışan öncü bir kuruluş. Anuja ile İstanbul’da, aktivistler ve terapistlerle deneyimlerini paylaştığı ve beraberinde sorularını yanıtladığı bir toplantı düzenledik. Kısa bir süre sonra Minnesota Üniversitesi’nden Richa Nagar’ı, Güney Asya, Hindistan ve Türkiye’deki feministleri derinlemesine etkileyen, onlara ilham veren ve uluslararası feminizmi yeniden şekillendiren kitabı Ateşle Oynamak hakkında konuşmak için davet ettim. SU Gender sayesinde, Richa’yı kişisel olarak da tanıyabildiğim için çok şanslıydım ki bu da benim hem hayatımı hem de akademik ilgi alanlarımı değiştirdi. Birkaç sene sonrasında ise Washington Üniversitesi’nde Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları alanında doktoramı yapıyorken Profesör Dr. Altinay tarafından SU Gender’da düzenlenen ve Boğaziçi Üniversitesi’nin genç öğretmen adaylarını cinsiyet konusu üzerine eğitimini amaçlayan bir projeye katılmak için davet edildim. Bu toplantı çok bilgilendiriciydi ve sayesinde araştırmalarım için paha biçilemez ağlar edindim. SU Gender’da Mor Sertifika Programı hakkında da bilgi sahibi oldum ve bu da bakış açımı hem bir öğretmen hem de bir araştırmacı olarak bir kez daha genişletti. Ayrıca Mayıs 2018’de SU Gender’ın Cinsiyet ve Cinsiyet Eğitimi konferansında sunum yapıp tezim için çok değerli geri bildirimler aldım. Son olarak, 2017’de SU Gender’da yaptığı konuşması sırasında Güney Afrika Wits Üniversitesi’nden Hintli bir toplumsal cinsiyet araştırmaları uzmanı olan Dr. Srila Roy ile tanıştım ve kendisi, uluslararası alanda yaptığım feminist çalışmalar için ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Yıllar boyunca bana verdikleri tüm bu destek ve ilhamlar için SU Gender’a teşekkür ederim!

Sabancı Üniversitesi olarak 2019’da çalışmalarını başlattığımız Cinsiyet Eşitliği Eylem Planımız (CEP), 2021 itibarıyla uygulamaya geçiyor.

 

Avrupa Birliği Ufuk2020 GEARING-Roles projesi kapsamında yürütülen Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı, Sabancı Üniversitesi’nin etik ilkeleri, stratejik hedefleri ve araştırma stratejisinin bir arada değerlendirildiği bir araştırmalar ve uygulamalar bütünü olarak tasarlandı. Toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki kurumsal duruşumuzu akademik ve idari mekanizmalarımızın her bir noktasında yansıtmayı amaçladığımız Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı’nda Sabancı Üniversitesi’nin ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda belirlenen adımlar 8 ana başlık altında toplandı:

 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Kurumsallaşması
 • İşe Alımlar
 • Kariyer Gelişimi
 • İş- Yaşam Dengesi
 • Karar Alma ve Liderlik
 • Araştırma
 • Eğitim ve Müfredat
 • Cinsel Taciz, Saldırı ve Ayrımcılık Karşı Mekanizmalar ve Cinsiyetsiz İletişim

Süreç boyunca:

 • AB’nin fon sağladığı benzer öncül projelerden edinilen uzmanlıkla üretilen araştırma metodolojisi çerçevesinde Kurumsal Değerlendirme Raporu (2019) hazırlandı.
 • Üniversitenin birçok biriminden ve öğrenciler arasından 100’den fazla katılımcıyla 30’dan fazla mülakat, odak grup çalışması, katılımcı atölye ve diğer toplantılar düzenlendi.
 • Haziran 2019’da, üniversitemizin farklı fakülte ve birimlerinden 28 öğretim üyesi, idari çalışan, yönetici ve öğrencinin katılımıyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu (Gender Equality Task Force) oluşturuldu. Projenin yürütülmesinde etkin bir görev üstlenmek üzere CEP Komitesi göreve başladı.
 • Plan kapsamındaki bazı eylemler uygulanmaya başladı. Tüm üniversite çalışanlarına sunulması hedeflenen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri, İnsan Kaynakları, Öğrenci Kaynakları, Pazarlama ve Kurumsal İletişim ve Bilgi Merkezi birimlerinden birim yöneticileriyle birlikte 216 çalışanın katılımıyla SU Gender işbirliğiyle gerçekleştirildi.
 • Üniversitemiz bünyesinde İnsan Kaynakları Departmanı çatısı altında Cinsiyet Eşitliği Sorumlusu rolü oluşturuldu.

Sabancı Üniversitesi Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı’na buradan ulaşabilirsiniz.

 

Rektörümüz Yusuf Leblebici’nin Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı ile ilgili yazısı