• Göker, Z.G. (2020) Özenli Vatandaşlık: Feminist Bakım Etiğini Yeniden Politikleştirmek, Kadın/Woman 2000, 21(1): 89-106.

 

 • Özbay, Cenk ve Terzioğlu, Ayşecan (2011) Neoliberalizm Ve Mahremiyet: Türkiye'de Beden, Sağlık Ve Cinsellik. İstanbul: Metis, 2011.

 • Terzioğlu, Ayşecan (2018) Sağlığın kültürel boyutları ve toplumsal cinsiyet normları: Türkiye'de tütün kontrolü ve kadınların sigara içmesine atfedilen anlamlar. Toplum ve Hekim Dergisi, 33 (6). pp. 455-464. ISSN 1300-4387

 • Terzioğlu, Ayşecan (2018) Vatandaşlığı biyoiktidar ve sağlık eşitsizlikleri ile tartışmak. Cogito: Bugünün Distopyası, 90 . pp. 231-240. ISSN 1300-2880

 • Erol, Maral and Terzioğlu, Ayşecan, Sağlık antropolojisi, Kültür Denen Şey: Antropolojik Yaklaşımlar, Bartu Candan, Ayfer and Özbay, Cenk (eds.), İstanbul: Metis Yayınları, May 2018, 305-317

 • Terzioğlu, A., Çavdar, A. (2015) Saha, İnsani Güvenlik Penceresinden 2000’ler Türkiyesi, (Saha: The Human Security Issues in Turkey in the 2000s), Helsinki Yurttaşlar Derneği (Helsinki Human Rights Assemblee)

 • Terzioğlu A, Hammoudeh W. (2017) Coping with cancer diagnosis and treatment: a comparative study on women with breast cancer in Turkey and occupied Palestinian territory. Reprod Health Matters. 2017 Oct;25(sup1):35-46. doi: 10.1080/09688080.2017.1378066. PMID: 29120287.

 • Terzioğlu, A. (2017). The Biopolitics of Smoking Cessation in Turkey. Tobacco Prevention & Cessation, 3(May Supplement), 55. https://doi.org/10.18332/tpc/71269

 • Terzioğlu, A. (2020) COVID-19 ve Toplumsal Değişimlerin Gizli Öznesi Olarak Salgınlar, Sarkaç Dergisi.

 • Terzioğlu, Ayşecan and Erdal, Serhat (2020) Halk sağlığı ve antropoloji. In: Okyay, Pınar and Kılıç, Bülent, (eds.) Türkiye Sağlık Raporu 2020. Hipokrat Yayınevi, Ankara.

 

 • Quit Tobacco International-Turkey

 

 

 • ACCTING
 • Türkiye’de Göç, Çevre ve Toplumsal Cinsiyet

Gündoğan İbrişim, Deniz (2022) The Ethics of Witnessing in Pandemic Times: A Tandem Reading of José Saramago’s Blindness and Orhan Pamuk’s The White Castle, Journal of World Literature, BRILL, vol 7, Issue 2, ISSN:  2405-6472

Çiçek, Berfin (2022) Metaphors of Mental Unrest: Making Subjectivity and Resistance in Modern Iranian Film and Fiction. Monograf Journal, vol 16, pp-35-60. ISSN 2148-3442

Altınay, Ayşe Gül (2013) Bir antimilitarist feminist manifesto olarak yıldırım bölge kadınlar koğuşu. In: Şahin, Seval, (ed.) Ne Güzel Suçluyuz Biz Hepimiz!: Sevgi Soysal için Yazılar. İletişim Yayınları; 1833. Edebiyat Eleştirisi Dizisi; 32. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 123-133. ISBN 9789750511332

Adak, H., & Altınay, R.E. (2018). Introduction: Theatre and Politics in Turkey and Its Diasporas. Comparative Drama 52(3), 185-214. doi:10.1353/cdr.2018.0009.

Adak, Hülya (2019) Müfide Ferit Tek's Aydemir meets Neşide K. Demir, or how women in mourning impede gendered memories of a genocidal past. In: Altınay, Ayşe Gül and Contreras, Maria Jose and Hirsch, Marianne and Howard, Jean and Karaca, Banu and Solomon, Alisa, (eds.) Women Mobilizing Memory. Columbia University Press, New York, pp. 455-475. ISBN 9780231191852

Adak, H. (2018). Unsettling the Canon of the Theatre of the Absurd: Halide Edib's Masks or Souls? and Its Other Lives. Comparative Drama 52(3), 275-299. doi:10.1353/cdr.2018.0012.

Adak, Hülya (2017) Coups, violence, and political turmoil: aesthetics and politics in Pamuk's novels. In: Türkkan, Sevinç and Damrosch, David, (eds.) Approaches to Teaching the Works of Orhan Pamuk. Modern Language Association of America, New York, pp. 36-45. ISBN 1603293183 ; 978-1603293181

Adak, Hülya (2018). The Legacy of André Nikolaievitch Mandelstam (1869-1949) and the Early History of Human Rights. Zeitschrift für Religions- Und Geistesgeschichte 70 (2):117-130.

Adak, H., Altınay Rüstem Ertuğ (2018) Performing Turkishness: Theater and Politics in Turkey and its Diasporas, Special Issue of Comparative Drama, Volume 52, Number 3 & 4, Fall & Winter 2018, pp. 185-214

Adak, Hülya (2016) From l'ecriture feminine to queer subjectivities: Sevgi Soysal, Emine Sevgi Özdamar and Perihan Mağden. Journal of Middle East Women's Studies, 12 (1). pp. 107-111. ISSN 1552-5864 (Print) 1558-9579 (Online)

Adak, Hülya (2014) Swaraj/siyasi direnişin biyografik sözlüğü: Halide Edib ve Inside India. Duvar Edebiyat Dergisi, 14 . pp. 58-63. ISSN 2146-9733

Adak, Hülya (2017) Halide Edib (1884-1964) und politische gewalt. Forms of Political Violence. Duncker & Humblot, Berlin.

Adak, Hülya (2014) İkinci Dünya Savaşı esnasında Hint bağımsızlık hareketi: Hindistan'a Dair'in sessizlikleri... In: Adıvar, Halide Edip, (ed.) Hindistan'a Dair. Can Yayınları, İstanbul, pp. 205-210. ISBN 9789750722189

Adak, Hülya (2014) La perte du deuil: Halide Edib et la violence politique à l’égard des Arméniens", Temoignage et Survivance, Alloa, Emmanuel and Kristensen, Stefan (eds.), Geneve: MetisPresses, 321-355

Adak, Hülya (2014) A personal odyssey toward 'feminist curiosity'. In: Pande, Rekha, (ed.) A Journey into Women's Studies: Crossing Interdisciplinary Boundaries. Gender, Development and Social Change. Palgrave Macmillan, London and New York, pp. 266-278. ISBN 9781137395740

Adak, Hülya (2011) Oy hakkını savunan imparatorluk kadınları, Cumhuriyet'in kızları: kadın oto/biyografi yazarlarının anlattığı milli tarih (1918-1935). In: Uysal, Zeynep, (ed.) Edebiyatın Omzundaki Melek: Edebiyatın Tarihle İlişkisi Üzerine Yazılar. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 253-282. ISBN 978-975-05-0871-4

 

 • Özbay, Cenk ve Terziğlu Ayşecan (2019) Türkiye'de cinsiyet kültürleri: Dicle Koğacıoğlu kitabı, İstanbul: İletişim Yayınları.

 • Şimga, H. and Göker, Z. G. (2021) Women's perceptions on peace and justice: the case of the Kurdish issue in Turkey, Women's Studies International Forum, Vol.87 (SSCI)

 • Göker, Z. G.(2021) Demokrasiyi uygulayarak öğrenme: müzakere, katılım ve toplumsal cinsiyet, Gaziantep University Journal of Social Sciences, Vol.20, No.2, 862-882 (NA)

 • Çelik, A. B. and Göker, Z.G. (2021) Dialogue in polarized societies: women's encounters with multiple others, New Perspectives on Turkey, Vol.64, 31-54 (SSCI)

 • Göker, Z. G. and A. B. Çelik (2021). “Women’s Dialogic Encounters: Agonistic Listening and Emotions in Multiple-identity Conflicts”, Third World Quarterly 43(6): 1251-1269.

 • Göker, Z.G. ve C. Özbay (Der.) (2021) Mekanda Adalet ve Toplumsal Cinsiyet Beyond.Istanbul Vol.10, Mekanda Adalet Derneği.

 • O'Neil, Mary Lou and Bencivenga, Rita and Göker, Zeynep Gülru and Uçan Çabukçu, Sevgi (2018) Perspectives on gender studies in Turkey, AG About Gender - International Journal of Gender Studies, Vol.7, No.14, 208-226

 • Göker, Z. G. (2019) Memories, stories and deliberation: digital sisterhood on feminist websites in Turkey, European Journal of Women's Studies, Vol.26, No.3, 313-328 (SSCI)

 • Goker, Z.G (2017) Whither feminist alliance? secular feminists and Islamist women in Turkey, Asian Journal of Women's Studies, Vol.23, No.3, 273-293 (SSCI)

 

 • İkizoğlu Erensu, Aslı (2016) Notes from a refugee protest: ambivalences of resisting and desiring citizenship, Citizenship Studies, 20:5, 664-677, DOI: 10.1080/13621025.2016.1182677

 • İkizoğlu Erensu, Aslı (2019) Bir geçiş şehrinde gitmeyi beklemek: zamanla yönetilmek, zamana direnmek. In: Biner, Zerrin Özlem and Biner, Özge, (eds.) Beklerken: Zamanın Bilgisi ve Öznenin Dönüşümü. İletişim Yayınları; 2828. Araştırma-İnceleme Dizisi; 459. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750527470

 • Terzioğlu, A. (2020) Suriyeli Mültecilerin Bedensel Görünürlüğü: Karşılaşmalar ve Ayrımcılıklar, Bomovu yayınları, “Beden, Spor ve Tahakküm” özel yayını.

 • Terzioğlu, Ayşecan (2018) The banality of evil and the normalization of the discriminatory discourses against Syrians in Turkey. Anthropology of the Contemporary Middle East and Central Eurasia, 4 (2). pp. 34-47.

 • Biehl, Kristen Sarah (2019) Türkiye'deki Toplum Merkezleri: Güncel Pratiklerin Çeşitliliğini Anlamak

 • Biehl, Kristen Sarah (2015) Spatializing Diversities, Diversifying Spaces: Housing Experiences and Home Space Perceptions in a Migrant Hub of Istanbul, Ethnic and Racial Studies 38.4 (2015): 596-607. Web.

 • Biehl, Kristen Sarah, Aydın-Düzgit, Senem ve Keyman, Fuat (2019)"Changing Parameters of Migration Cooperation: Beyond the EU-Turkey Deal?"

 • Biehl, Kristen Sarah, (2020) A dwelling lens: migration, diversity and boundary-making in an Istanbul neighbourhood, Ethnic and Racial Studies 43(12): 2236-2254

 

 • Aidiyetsizliğe Annelik Yapmak: Türkiye’den Yeni Göçte Anneliğin Siyaseti
 • REROOT - Yeni Gelenler için Uyum Alanları olarak Varış Altyapıları
 • WHOLE-COMM - Bütüncül Toplum Perspektifinden Orta Büyüklükteki Şehirlerde ve Kırsal Alanlarda Yaşayan 2014 Sonrası Göçmenlerin Entegrasyonu
 • İstanbul’daki Göçmen Dayanışmasının Dijital Hikaye Haritası
 • Çiçek, Berfin (2022) Telling the Memories of a Massacre: Testimonies from Dersim's 38. Amsterdam University Press Conference Proceedings, vol 1., pp-26-33, ISBN: 9789048557578

 • Abiral, Bürge and Altınay, Ayşe Gül and Çalışkan, Dilara and Yıldız, Armanc (2018) Curious steps: mobilizing memory through collective walking and storytelling in Istanbul. In: Altınay, Ayşe Gül and Contreras, Maria Jose and Howard, Jean and Hirsch, Marianne and Karaca, Banu and Solomon, Alisa, (eds.) Women Mobilizing Memory. Columbia University Press, New York.

 • Altınay, Ayşe Gül and Petö, Andrea (eds.) (2016) Introduction: uncomfortable connections: gender, memory, war Gendered Wars, Gendered Memories: Feminist Conversations on War, Genocide and Political Violence, , Abingdon, Oxon: Routledge, April 2016, 1-22

 • Altınay, Ayşe Gül (2014) The grandchildren: the hidden legacy of ‘lost’ Armenians in Turkey, (Translated by: Freely, Maureen), New Brunswick: Transaction Publishers , July 2014

 • Altınay, Ayşe Gül and Kancı, Tuba (2011) Küçük askerleri ve küçük ayşeleri eğitmek: ders kitaplarında askerileştirilmiş ve cinsiyetlendirilmiş vatandaşlık. In: Carlson, Marie and Rabo, Annika and Gök, Fatma, (eds.) Çokkültürlü Toplumlarda Eğitim: Türkiye ve İsveç'ten Örnekler. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 47-71. ISBN 978-605-399-139-7

 • Altınay, Ayşe Gül (2013) Direnenlerin pedagojisi: gezi okulundan öğrendiklerim. In: İnal, Kemal, (ed.) Gezi, İsyan, Özgürlük: Sokağın Şenlikli Muhalefeti. Ayrıntı Yayınları, İstanbul. ISBN 978-975-539-783-2

 • Altınay, Ayşe Gül (2010) Encounters. In: Anahit, Helin, (ed.) Talking Openly (Açık Açık Konuşmak). G Yayın Grubu, İstanbul, pp. 33-45. ISBN 9789759097349

 • Altınay, Ayşe Gül and Türkyılmaz, Yektan (2011) Unravelling layers of gendered silencing: converted Armenian survivors of the 1915 catastrophe. In: Singer, Amy and Neumann , Christoph K. and Somel, Selçuk Akşin, (eds.) Untold Histories of the Middle East: Recovering Voices from the 19th and 20th Centuries. SOAS/Routledge Studies on the Middle East; 12. Routledge, London and New York, pp. 25-53. ISBN 9780415570107

 • Altınay, Ayşe Gül (2011) İki kitap, bir sergi: Türkiyeli Ermenilerin yeniden keşfi. In: İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları, Istanbul Bilgi University

 • Altınay, Ayşe Gül (2013) Askerlik yapmayana adam denmez: zorunlu askerlik, erkeklik ve vatandaşlık. In: Bora, Tanıl, (ed.) Erkek Millet Asker Millet: Türkiye'de Militarizm, Milliyetçilik, Erkek(lik)ler. İletişim Yayınları; 1852. Araştırma-İnceleme Dizisi; 313. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 205-260. ISBN 9789750511530

 • Adak, Hülya and Altınay, Ayşe Gül (2010) Guest editors' introduction: at the crossroads of gender and ethnicity: moving beyond the national imaginaire. New Perspectives on Turkey (42). pp. 9-30. ISSN 0896-6346

 • Altınay, Ayşe Gül (2014) Gendered silences, gendered memories: new memory work on Islamized Armenians in Turkey. Eurozine . ISSN 1684-4637

 • Altınay, Ayşe Gül, (2014) Centennial challenges: denationalizing and gendering histories of war and genocide, European Journal of Women’s Studies, Vol.21, No.3, 307-312 (SSCI)

 • Altınay, Ayşe Gül and Peto, Andrea, Europe and the century of genocides: new directions in the feminist theorizing of genocide, SAGE Publications, November 2015, 379-385

 • Abiral, Bürge and Altınay, Ayşe Gül and Çalışkan, Dilara and Yıldız, Armanc (2018) Curious steps: mobilizing memory through collective walking and storytelling in Istanbul. In: Altınay, Ayşe Gül and Contreras, Maria Jose and Howard, Jean and Hirsch, Marianne and Karaca, Banu and Solomon, Alisa, (eds.) Women Mobilizing Memory. Columbia University Press, New York

 • Adak, Hülya (2019) Müfide Ferit Tek's Aydemir meets Neşide K. Demir, or how women in mourning impede gendered memories of a genocidal past. In: Altınay, Ayşe Gül and Contreras, Maria Jose and Hirsch, Marianne and Howard, Jean and Karaca, Banu and Solomon, Alisa, (eds.) Women Mobilizing Memory. Columbia University Press, New York, pp. 455-475. ISBN 9780231191852

 • Adak, Hülya (2017) Coups, violence, and political turmoil: aesthetics and politics in Pamuk's novels. In: Türkkan, Sevinç and Damrosch, David, (eds.) Approaches to Teaching the Works of Orhan Pamuk. Modern Language Association of America, New York, pp. 36-45. ISBN 1603293183 ; 978-1603293181

 • Adak, H. (2016). Teaching the Armenian Genocide in Turkey: Curriculum, Methods, and Sources. PMLA/Publications of the Modern Language Association of America, 131(5), 1515-1518. doi:10.1632/pmla.2016.131.5.1515

 • Adak, Hülya (2014) Swaraj/siyasi direnişin biyografik sözlüğü: Halide Edib ve Inside India. Duvar Edebiyat Dergisi, 14 . pp. 58-63. ISSN 2146-9733

 • Adak, Hülya and Altınay, Ayşe Gül, (2010) New perspectives on Turkey: Dossier on gender, ethnicity, and the nation-state, İstanbul: Homer Kitabevi.

 • Adak, Hülya and Heffernan, Teresa and Lewis, Reina (2013) The Independence War (1919-1922) and the ordeal for freedom. Cultures in Dialogue: Halide Edib Page .

 • Adak, Hülya (2017) Halide Edib (1884-1964) und politische gewalt. Forms of Political Violence. Duncker & Humblot, Berlin.

 • Adak, Hülya (2010) A valediction to the ‘interdiction of mourning’; or, walking with the Turkish Jeanne d’Arc (Halide Edib) through ambiguous terrains beyond the catastrophic divide. In: Medick, Hans and Schaser, Angelika and Ulbrich, Claudia, (eds.) Selbstzeugnis und Person. Böhlau, Weimar, Köln, Wien.

 • Adak, Hülya and Altınay, Ayşe Gül (2010) Guest editors' introduction: at the crossroads of gender and ethnicity: moving beyond the national imaginaire. New Perspectives on Turkey (42). pp. 9-30. ISSN 0896-6346

 • Adak, Hülya (2014) İkinci Dünya Savaşı esnasında Hint bağımsızlık hareketi: Hindistan'a Dair'in sessizlikleri... In: Adıvar, Halide Edip, (ed.) Hindistan'a Dair. Can Yayınları, İstanbul, pp. 205-210. ISBN 9789750722189

 • Adak, Hülya (2011) Oy hakkını savunan imparatorluk kadınları, Cumhuriyet'in kızları: kadın oto/biyografi yazarlarının anlattığı milli tarih (1918-1935). In: Uysal, Zeynep, (ed.) Edebiyatın Omzundaki Melek: Edebiyatın Tarihle İlişkisi Üzerine Yazılar. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 253-282. ISBN 978-975-05-0871-4

 • Adak, Hülya (2015) "Gendering denial narratives of the decade of terror (1975-85): the case of Samiha Ayverdi/Neşide Kerem Demir and Hatun Sebilciyan/Sabiha Gökçen", Journal of Genocide Research, Vol.17, No.3, 327-343 

 • Şimga, H. and Göker, Z. G. (2021) Women's perceptions on peace and justice: the case of the Kurdish issue in Turkey, Women's Studies International Forum, Vol.87 (SSCI)

 

 

 • İkizoğlu Erensu, Aslı (2019) Bir geçiş şehrinde gitmeyi beklemek: zamanla yönetilmek, zamana direnmek. In: Biner, Zerrin Özlem and Biner, Özge, (eds.) Beklerken: Zamanın Bilgisi ve Öznenin Dönüşümü. İletişim Yayınları; 2828. Araştırma-İnceleme Dizisi; 459. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750527470

 • Abiral, Bürge and Altınay, Ayşe Gül and Çalışkan, Dilara and Yıldız, Armanc (2018) Curious steps: mobilizing memory through collective walking and storytelling in Istanbul. In: Altınay, Ayşe Gül and Contreras, Maria Jose and Howard, Jean and Hirsch, Marianne and Karaca, Banu and Solomon, Alisa, (eds.) Women Mobilizing Memory. Columbia University Press, New York.

 • Biehl, Kristen Sarah (2015) Spatializing Diversities, Diversifying Spaces: Housing Experiences and Home Space Perceptions in a Migrant Hub of Istanbul, Ethnic and Racial Studies 38.4 (2015): 596-607. Web.

 • Göker, Z.G. (2020) Galatasaray Meydanı'nda vücut bulan vicdan ve adalet: cumartesi anneleri / insanları, beyond.istanbul (Mekânda Adalet ve Beyoğlu), Vol.9, 170-174

 • Altınay, Ayşe Gül ve Arat, Yeşim (2015) KAMER, a women’s center and an experiment in cultivating cosmopolitan norms, Women’s Studies International Forum, Vol.49, 12-19 (SSCI)

 • Göker, Z. G. & A. Polatdemir (2022): The quest for gender equality in universities at the crossroads of neoliberal and anti-gender pressures: the case of Turkey, Globalisation, Societies and Education, DOI: 10.1080/14767724.2022.2121690

 • Göker, Z. G. and Çelik, A. B. (2021) Women’s Dialogic Encounters: Agonistic Listening and Emotions in Multiple-Identity Conflicts, Third World Quarterly.

 • Göker, Zeynep Gülru (2021) Demokrasiyi uygulayarak öğrenme: müzakere, katılım ve toplumsal cinsiyet, Gaziantep University Journal of Social Sciences, Vol.20, No.2, 862-882 (NA)

 • Goker, Z.G. ve A. Polatdemir (2019) Türkiye’de Yükseköğretimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mekanizmaları: Bir Temel Değerlendirme Çalışması https://sugender.sabanciuniv.edu/sites/sugender.sabanciuniv.edu/files/univ_toplumsal_cinsiyet_raporu_30nisan.pdf

 • Goker, Z.G. (2019) Akademide Kadınlar ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, TESEV: https://www.tesev.org.tr/tr/research/akademide-kadinlar-ve-toplumsal-cinsiyet-esitligi/

 • Göker, Zeynep Gülrü (2018) Üniversitede cinsel tacizi önleme: Koç Üniversitesi'nin hikayesi, Üniversitelerde Cinsel Taciz ve Saldırıyla Mücadele: CTS Çalışmaları, Uygur, Gülriz and Şimga, Fatma Hülya (eds.), Magosa, Kuzey Kıbrıs: Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınevi, November 2018, 81-88

 

 • RESISTIRE (RESpondIng to outbreaks through co-creaTIve sustainable inclusive equality stRatEgies) 
 • GEARING-Roles “Araştırma Kurumlarında Toplumsal Cinsiyet Rollerini Dönüştürme Amaçlı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planları”
 • Türkiye’de Yükseköğretim Kurumlarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylemleri: Bir Temel Değerlendirme Çalışması

 

 

 • Travma, Adalet ve Uzlaşmanın Film ve Edebiyatta Temsili: Türkiye ve Kuzey İrlanda Film Çalışmaları ve Pratiklerinde Araştırma Yöntemlerinin Karşılaştırmalı İncelemesi

 

 

 • Altınay, Ayşe Gül and Kancı, Tuba (2011) Küçük askerleri ve küçük ayşeleri eğitmek: ders kitaplarında askerileştirilmiş ve cinsiyetlendirilmiş vatandaşlık. In: Carlson, Marie and Rabo, Annika and Gök, Fatma, (eds.) Çokkültürlü Toplumlarda Eğitim: Türkiye ve İsveç'ten Örnekler. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 47-71. ISBN 978-605-399-139-7

 • Altınay, Ayşe Gül and Türkyılmaz, Yektan (2011) Unravelling layers of gendered silencing: converted Armenian survivors of the 1915 catastrophe. In: Singer, Amy and Neumann , Christoph K. and Somel, Selçuk Akşin, (eds.) Untold Histories of the Middle East: Recovering Voices from the 19th and 20th Centuries. SOAS/Routledge Studies on the Middle East; 12. Routledge, London and New York, pp. 25-53. ISBN 9780415570107

 • Altınay, Ayşe Gül (2011) İki kitap, bir sergi: Türkiyeli Ermenilerin yeniden keşfi. In: İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları, Istanbul Bilgi University

 • Altınay, Ayşe Gül (2013) Askerlik yapmayana adam denmez: zorunlu askerlik, erkeklik ve vatandaşlık. In: Bora, Tanıl, (ed.) Erkek Millet Asker Millet: Türkiye'de Militarizm, Milliyetçilik, Erkek(lik)ler. İletişim Yayınları; 1852. Araştırma-İnceleme Dizisi; 313. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 205-260. ISBN 9789750511530

 • Altınay, Ayşe Gül (2014) Gendered silences, gendered memories: new memory work on Islamized Armenians in Turkey. Eurozine . ISSN 1684-4637

 • Altınay, Ayşe Gül, (2014) Centennial challenges: denationalizing and gendering histories of war and genocide, European Journal of Women’s Studies, Vol.21, No.3, 307-312 (SSCI)

 • Petö, Andrea and Altınay, Ayşe Gül, Feminist questions at the centennial of the First World War, London, England: Sage, August 2014

 • Altınay, Ayşe Gül and Petö, Andrea, Gender, memory and connective genocide scholarship: a conversation with Marianne Hirsch, Sage Publications, November 2015, 386-396

 • Altınay, Ayşe Gül and Peto, Andrea, Europe and the century of genocides: new directions in the feminist theorizing of genocide, SAGE Publications, November 2015, 379-385

 • Altınay, Ayşe Gül and Petö, Andrea, Introduction: uncomfortable connections: gender, memory, war, Gendered Wars, Gendered Memories: Feminist Conversations on War, Genocide and Political Violence, Altınay, Ayşe Gül and Petö, Andrea (eds.), Abingdon, Oxon: Routledge, April 2016, 1-22

 • Adak, Hülya (2015) "Gendering denial narratives of the decade of terror (1975-85): the case of Samiha Ayverdi/Neşide Kerem Demir and Hatun Sebilciyan/Sabiha Gökçen", Journal of Genocide Research, Vol.17, No.3, 327-343 ()

 • Altınay, Ayşe Gül (2019) Undoing Academic Cultures of Militarism Turkey and Beyond, Current Anthropology, Vol.60, No.Supplement: 19, S15-S25 (SSCI)

 • Altınay, Ayşe Gül and Petö, Andrea (eds.) (2016) Introduction: uncomfortable connections: gender, memory, war Gendered Wars, Gendered Memories: Feminist Conversations on War, Genocide and Political Violence, , Abingdon, Oxon: Routledge, April 2016, 1-22

 • Altınay, Ayşe Gül (2014) The grandchildren: the hidden legacy of ‘lost’ Armenians in Turkey, (Translated by: Freely, Maureen), New Brunswick: Transaction Publishers , July 2014

 

 • Ayşe Gül Altınay (2013) “Gendered silences, gendered memories: new memory work on Islamized Armenians in Turkey”. L’homme: European Journal of Feminist History, cilt 24, sayı 2.
 • Ayşe Gül Altınay (2015) “Gender, memory and connective genocide scholarship: A conversation with Marianne Hirsch”. European Journal of Women’s Studies, cilt 22, sayı 4 (özel sayı), ss.: 386-396.
 • Ayşe Gül Altınay (2016) Gendered Wars, Gendered Memories: Feminist Conversations on War, Genocide and Political Violence. First Published. ed. 2016. Print. The Feminist Imagination - Europe and Beyond.
 • Altınay, Ayşe Gül (2014) Gendered silences, gendered memories: new memory work on Islamized Armenians in Turkey. Eurozine . ISSN 1684-4637

 

Proje Dönemi: 2021 - 2023 

AB Ufuk 2020 RESISTIRÉ (Salgınlarla Ortak, Yaratıcı, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Stratejilerle Baş Etme) projesi, COVID-19 salgınına hızlı yanıt verme amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından açılan özel bir çağrı kapsamında 162 başvuru arasından seçilerek Nisan 2021’de başladı.   European Science Foundation tarafından koordine edilen ve Sabancı Üniversitesi’nin de partner olarak yer aldığı proje, 9 farklı ülkeden 10 kurumu çok disiplinli ve çok sektörlü bir konsorsiyumda bir araya getiriyor: European Science Foundation (Fransa), Örebro Üniversitesi (İsveç), Yellow Window (Belçika), Oxford Brookes Üniversitesi (İngiltere), Knowledge & Innovation (İtalya), Dublin Teknik Üniversitesi (İrlanda), Sabancı Üniversitesi (Türkiye), Deusto Üniversitesi (İspanya), Çek Cumhuriyeti Bilim Akademisi Sosyoloji Enstitüsü (Çek Cumhuriyeti) ve Sciensano (Belçika). RESISTIRÉ, COVID-19 salgınının yarattığı sosyal eşitsizlikleri Türkiye’nin de dahil olduğu 31 ülkedeki (27 AB ülkesi, Sırbistan, Türkiye, İzlanda ve İngiltere) davranışsal, toplumsal ve ekonomik etkilerini ve bunlara karşı geliştirilen politikaları toplumsal cinsiyet ve diğer eşitsizliklerin kesişim noktalarına odaklanan 'gender+/toplumsal cinsiyet+' bakış açısından incelemeyi ve bireysel ve toplumsal dayanıklılığı artırmaya yönelik çalışmalar yapmayı amaçlıyor. RESISTIRÉ, bu kapsamda, izleme ve araştırma çalışması yapıyor, uygulamaya yönelik iç görüler geliştiriyor ve karar alıcılar, sivil toplum kuruluşları ve sosyal paydaşlar tarafından farklı politika alanlarında hayata geçirilmek üzere çözüm önerileri üretiyor. Çalışma planı (6-8 aylık) üç döngüden oluşacak şekilde tasarlanan projenin her döngüsünde şu çalışmalar gerçekleştiriliyor:

 COVID-19 salgınının davranışsal, toplumsal ve ekonomik sonuçlarına karşı ulusal ve yerel düzeyde geliştirilen politikaların ve sivil toplum kuruluşlarının uygulamalarının  kapsamlı taranması, sivil toplumdan uzmanlarla atölyeler, kamu sektörü ve sivil toplumdan uzmanlarla mülakatlar, eşitsizliğe maruz bırakılan grupların COVID-19 sürecindeki deneyimleri hakkında birebir görüşmeler ve bu bireysel anlatılardan yola çıkarak uygulamaya yönelik iç görüler geliştirilmesi,

Farklı alanlarda paydaşların katıldıı ortak tasarım atölyeleri düzenleyerek bütüncül bir bakış açısıyla uygulamaya yönelik araçlar tasarlanması ve karar alıcılar, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlar tarafından hayata geçirilmek üzere öneriler geliştirilmesi,

Üretilen çözüm önerilerinin potansiyel etkisini ortaya koymak üzere pilot proje çağrılarının açılması ve ilgili alandaki projelerin desteklenmesi,

Üretilen bilginin yaygınlaştırılması, politika önerileri geliştirilmesi ve üretilen politika ve araçları hayata geçirecek paydaşların güçlendirilmesi,

Proje hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitesini ziyaret edin, bültenimize abone olun ve bizi sosyal medya kanallarımızdan takip edin (Twitter: @Resistire_EU, Facebook: resistire.EU, Linkedin: resistire-project).

 

Nazlı Türker Nazlı Türker

Dönüştürücü Aktivizm Program Koordinatörü | RESISTIRE Proje Sorumlusu

 

İlk Dönem Çıktıları (Ocak 2022)

AB Ulusal Toparlanma ve Dayanıklılık Planları’na Dair Rapor (Temmuz 2022)

Postane ve Hafıza Merkezi Öncülüğünde Yürütülen “Bakım Odaklı İşyerleri” Projesi (Haziran 2022)

AB Ufuk Twitter hesabından RESISTIRÉ politika önerisine atıf (8 Mart 2022, Dünya Kadınlar
Günü)

AB Ufuk Twitter hesabından RESISTIRÉ politika önerisine atıf (7 Nisan 2022, Dünya Sağlık Günü)

RESISTIRE First Cycle Recommendations 

Proje Dönemi: 2021 - 2023 

AB Ufuk 2020 GEARING-Roles (Gender Equality Actions in Research Organizations to Transform Gender Roles) projesi 4 yıllık bir Koordinasyon ve Eylem Desteği projesidir. Bu proje çerçevesinde Avrupa’dan 6 araştırma kurumunda Cinsiyet Eşitliği Eylem Planları (CEP) tasarlanması ve uygulamaya konulması amaçlanmıştır. Proje, University of Deusto tarafından koordine edilmekte ve Sabancı Üniversitesi’nin yanı sıra University of Ljubljana, FECYT, Oxford Brookes University, Yellow Window, Trilateral Research, Radboud University, Estonian Research Council ve University of Lisbon IGOT tarafından yürütülmektedir. Kurumlararası işbirliği ve deneyim paylaşımıyla geliştirilen CEP’lerle; kadınların işe alımı ve kariyer gelişimi önündeki olası engelleri kaldırmak; araştırma kurumlarında temsil, karar alma ve yönetim süreçlerinde cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçmek, kadın liderliğini teşvik etmek; araştırma, eğitim ve müfredata toplumsal cinsiyet perspektifinin yerleşmesini ve güçlendirilmesini sağlamak; araştırma kurumlarında cinsiyet eşitliğini teşvik etmek yoluyla aralarında sürdürülebilir, uzun vadeli ağlar kurmak hedeflenmiştir. Sabancı Üniversitesi de Ayşe Gül Altınay, Zeynep Gülru Göker ve İlayda Ece Ova’dan oluşan proje ekibinin yürüttüğü ve 100’den fazla öğretim üyesi, öğrenci ve idari çalışanın katıldığı birlikte yaratma süreci sonunda kendi CEP’ini oluşturmuş ve Mart 2021’de  web sitesinde yayınlamıştır. 2022 yılı itibariyle tüm AB projelerine yapılacak başvurularda üniversitelerin Cinsiyet Eşitliği Planları’nın olması zorunlu tutulmuş, yeni hayata geçen CEP sayesinde Sabancı Üniversitesi’nden başvurular başarıyla yapılabilmiştir. 8 bölüm ve 93 eylem adımından oluşan CEP’in tüm alanlarla hayata geçmesi için üniversite çapında çalışmalar devam etmektedir. Projeyle ilgili daha detaylı bilgiye ve erişime açık çıktılara ulaşmak için proje web sitesini ziyaret edebilir ve Avrupa Komisyonu veri tabanındaki sayfasını inceleyebilirsiniz. 

Fulya Kama ÖzelkanFulya Kama Özelkan

GEARING-Roles Proje Sorumlusu

 
İlayda Ece Ova İlayda Ece Ova

Mor Sertifika ve Cins Adımlar Proje Sorumlusu | GEARING-Roles Proje Sorumlusu

 
Zeynep Gülru GökerZeynep Gülru Göker

SU Gender Direktörü

 

AB UFUK 2020 programı tarafından fonlanan ve beş yıl sürecek olan ReROOT (Yeni Gelenler için Kentsel Uyum Sürecinde Varış Altyapıları) projesi, göçmenlerin varış ve entegrasyon süreçlerinin geçmiş ve yakın dönemdeki (2015 sonrası) dönüşümlerini
analiz etmeyi, ve bu bulgular çerçevesinde sürdürülebilir ve kanıta dayalı entegrasyon uygulamaları ve politikalarının geliştirilmesini amaçlamaktadır. Aynı zamanda göçmen hareketliliği ve toplumsal dönüşüm bağını inceleyen ReROOT, bu süreçte göçmenlerin ve çeşitli paydaşların da desteğini alarak daha kapsayıcı entegrasyon süreçlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. En önemlisi, ReROOT, sivil toplum ve kamu
hizmeti paydaşlarına bilgi, yöntem ve analitik araçlar ve bilhassa refleksif yöntemlerin aktarımı üzerinden yaygın etki sağlamayı hedeflemektedir. Proje, Sabancı Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu Avrupa'daki dokuz kurum tarafından yürütülüyor. Türkiye'de İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Aksaray, Kumkapı
ve Laleli semtlerine odaklanıyoruz. Bu bölge, merkezi bir ticaret odağı ve Orta Doğu, Sahra Altı Afrika ve Eski Sovyet ülkelerinden gelen çeşitli nüfuslar için bir kesişme ve varış noktası olarak biliniyor. Nitel yöntemlere dayanan araştırma, göç ve varış
süreçlerini anlamak ve etkili entegrasyon politikaları ve uygulamaları için somut araçlar ve öneriler oluşturmak için bu semtlerde uzun dönem oturanlar, esnaflar, hizmet sağlayıcılar ve yeni gelenler dahil olmak üzere çeşitli aktörleri içerir. Proje hakkında daha fazla bilgi için lütfen websitemizi ziyaret edin, bültenimize abone olun ve bizi sosyal medya kanallarımızdan takip edin (Twitter: @ReROOT_Project; Facebook).

Proje Dönemi: 2020-2024

H2020 araştırma projesi “Whole-COMM: 2014 Sonrası Göçmenlerin Küçük ve Orta Ölçekli Kasabalarda
ve Kırsal Alanlardaki (KOŞKA) Uyumunun Bütüncül Toplum Perspektifinden Değerlendirilmesi”, Horizon2020 kapsamında küçük ve orta ölçekli kasabalarda ve kırsal alanlarda topluluk dinamikleri üzerine eğilen 3 yıllık bir projedir. Whole-COMM, Collegio Carlo Alberto tarafından FIERI ile ortaklaşa
bir şekilde ve Tiziana Caponio'nun yöneticiliğinde koordine edilmektedir. Türkiye’de Sabancı Üniversitesi tarafından yürütülen projede on ülkenin katılımı mevcuttur. Son yıllarda Avrupa Birliği ülkeleri, genellikle düzensiz bir şekilde, benzeri görülmemiş sayıda göçmen ve sığınmacı aldı. Bu, pek
hazırlıklı olmayan küçük ve orta ölçekli kasabalarda ve kırsal alanlarda artan bir göçmen varlığına yol
açmıştır. Bu yerel toplulukların bu değişime nasıl tepki vereceği, Avrupa'daki entegrasyonun geleceğini derinden şekillendirecektir. Whole-COMM, göçmen entegrasyonunu bir topluluk oluşturma süreci olarak tasavvur eden yenilikçi bir ‘bütüncül topluluk’ yaklaşımı aracılığıyla bu sorunları ele almayı önermektedir: topluluk inşasının yapısal faktörlerin farklı konfigürasyonları ile karakterize edilen belirli yerel bağlamlarda gerçekleştiğini öngörür ve bunun birden çok aktörün çok düzeyli ve çok konumlu ilişkileriyle etkileşimi sonucu ortaya çıktığını ve açık uçlu olduğunu savunur. Süreç uyum veya parçalanmış sosyal ilişkilere sahip bir topluluk ile sonuçlanabilir. Whole-COMM, KOŞKA’lara eğilerek, şimdiye kadar öncelikle büyük şehirlere odaklanan mevcut literatür ve politika tartışmalarındaki ciddi bir boşluğu doldurmayı hedeflemektedir. Derinlemesine görüşmeler, katılımcı gözlem ve göçmen/mülteci ve uzun süreli ikamet edenlerle yapılacak odak grup çalışmaları aracılığıyla, Türkiye'nin İç Anadolu, Akdeniz ve Marmara bölgelerindeki üç bölgeye odaklanılmıştır. Proje ve çıktıları hakkında daha fazla
bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin, bültenimize abone olun ve bizi sosyal medya kanallarımızdan (Twitter: @ @whole_comm; Facebook) takip edin.

https://whole-comm.eu/

Meral AçıkgözMeral Açıkgöz

WHOLECOMM Proje Sorumlusu

 
Zeynep Ceren Eren BenlisoyZeynep Ceren Eren Benlisoy

WHOLECOMM Proje Sorumlusu

 

Proje Dönemi: 2021-2025

Avrupa Birliği Ufuk 2020 programı tarafından desteklenen ACCTING (Kapsayıcı Bir Yeşil Mutabakat ile Davranış Değişikliği Yolunda) 2022 yılının Şubat ayında başladı. 40 ay sürecek olan projenin çok-disiplinli ve çok-sektörlü konsorsiyumunda 11 ülkeden 12 araştırma kurumu yer alıyor; araştırmalar AB ve çevre ülkelerine ek olarak ABD, Brezilya ve Japonya gibi ülkeleri de kapsıyor. ACCTING’in iki temel amacı var: 1) iklim krizinin ve AB Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere çevre politikalarının toplumsal eşitsizlikler bağlamındaki yerel, ulusal, ulus ötesi etkilerini toplumsal cinsiyet+ (gender+) bakış açısıyla araştırmak, 2) sivil toplum alanında geliştirilen ve kapsayıcı dönüşüm süreçleri barındıran ‘daha iyi’ hikayeleri (Dina Georgis) derleyerek ve ortak tasarım atölyeleri düzenleyerek hem toplumsal aktörlere hem de siyaset yapıcılara yönelik çözüm ve politika önerileri geliştirmek. 

İklim krizine yanıt olabilecek davranış değişiklikleri hangi nedenlerle gerçekleşemiyor veya hangi süreçlerle destekleniyor? Hedeflenen dönüşümün gerçekleşmesine engel olan veya mümkün kılan faktörleri 'gender+/toplumsal cinsiyet+' bakış açısıyla incelediğimizde ne görürüz? İklim krizi ve onunla bağlantılı çevre politikaları hangi grupları (daha da) kırılganlaştırıyor? AB Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere çevre politikaları gerek tasarım gerek uygulama alanında nasıl daha kapsayıcı olabilir? ACCTING bu soruların yanıtlarını ararken iklim krizi bağlamında kırılganlaştırılmış grupların (özellikle de kadınların, gençlerin, azınlıkların, göçmenlerin, yerel toplulukların, konar-göçerlerin, LGBTQI+ların) deneyimlerine ve önayak oldukları ilham verici oluşumlara ve dönüşümlere odaklanıyor. Bu alanda daha önce yapılmış araştırmaları ileri taşımayı amaçlayan ACCTING, birlikte yaratmaya dayanan bir tasarımla disiplinler arası kavramsal ve metodolojik bir çerçeve öneriyor. SU Gender araştırma ekibi olarak projenin kapsadığı sekiz tematik alandan dördünde araştırmalarımızı sürdürüyoruz: afetler, biyoçeşitlilik, gıda güvenliği ve gıda değerleri. Projenin içinde olduğumuz ilk döngüsünde bir yandan bu alanlarda çalışan yerel taban örgütlenmeleri, inisiyatifler ve oluşumları haritalandırıyor, bir yandan da iklim krizi ve çevre politikalarının toplumsal eşitsizlikler üzerindeki etkisini anlamaya çalışıyoruz. Projeyle ilgili daha detaylı bilgiye ve sekiz farklı araştırma alanına dair erişime açık bilgi notlarına ulaşmak için proje web sitesiniziyaret edebilirsiniz.

Web site: https://accting.eu/

Twitter:  @accting_eu

   https://twitter.com/ACCTING_EU

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/accting/

 

burcuBurcu Borhan Türeli

ACCTING Proje Sorumlusu

 
esinEsin Düzel

ACCTING Proje Sorumlusu

 

Project Coordinators: Zeynep Gülru Göker, Selin Çağatay, Olga Selin Hünler, Aslı Polatdemir

Project Assistant: Aslı Aygüneş

Collaborators: Su Vardal Caniş, Tuğba Yalçınkaya

Funding: Swedish Institute Creative Force 

Project Partners: The Raoul Wallenberg Institute, SU Gender, Humboldt University Center for Comparative Research on Democracy 

The #GenderStruggles: Building Community Resilience via Creativity and Digital Media project investigated feminist and queer responses to challenges to gender equality and sexual rights posed by anti-gender mobilizations in Germany, Turkey and Sweden through the creation of a platform between activists/activist-scholars in three countries for sharing knowhow, experience and expertise regarding coping mechanisms and resistance strategies. The main aim was building communities of resilience among those who struggle for gender equality and sexual rights. The project defined gender struggles as feminist and queer activists/activist-scholars’ efforts to continue influencing gender policies, producing policy-relevant research and agenda setting while coping with challenges posed by anti-gender mobilizations. The #GenderStruggles project brings together activists and activist-researchers from Turkey, Sweden, and Germany to discuss these, exchange strategies of resistance, and build emotional resilience. A digital storyboard emerged from #GenderStruggles which presents the journey of project participants through the eight workshops organized in the digital space throughout 2021. The digital storyboard can be viewed here: https://www.genderstruggles.org/

Zeynep Gülru GökerZeynep Gülru Göker

SU Gender Direktörü

 

POGETA, Antroposen’de şiddet, travma, yas ve hatırlama temsillerine dair feminist, queer ve ekolojik perspektifte açılan “dolaşık” yaklaşımlar geliştirmek gerektiğinin acileyetinin altını çiziyor. Dahası proje, Antroposen teriminin ve Antroposen Çağı’nın Avrupa merkezci, ayrıcalıklı ve eril perspektifini sorunsallaştırarak, feminist ve queer yaklaşımları ve eko-etik çözümlemeyi ön plana çıkarıyor ve yeni bir okuma öneriyor. POGETA’nın iki temel amacı bulunuyor. Birincisi interdisipliner bir bakışla “Antroposen travması”nı ilk kez Türkçe’de kavramsallaştırıyor. Projede “Antroposen travması” travma ve bellek çalışmaları, kültür ve edebiyat çalışmaları, toplumsal cinsiyet çalışmaları, feminist ve queer kuramlar, çevreci beşeri bilimler gibi farklı disiplinlerdeki etkileşim ve diyalogdan beslenerek literatüre kazandırılıyor.

İkinci olarak, Antroposen Çağı’na feminist ve queer odaklı bir bakış geliştirmeyi amaçlayan POGETA, Osmanlı sonrası ve günümüz Türkiye edebiyatı ile Türkiye’nin Avrupa diasporasındaki yazınını karşılaştırmalı bir perspektifle araştırıyor. Avrupa ve Batı merkezci söylemi genişletmeyi “dekolonize” etmeyi hedeflerken hem Ahmet Hamdi Tanpınar, Yaşar Kemal, Orhan Pamuk gibi eril kanonik metinlerini yeniden gözden geçiriyor, hem de Leyla Erbil, Sevim Burak, Latife Tekin ve Emine Sevgi Özdamar, gibi feminist filtrelemeyi (bilinç, söylem ve anlatı çerçevesinde) öneren yazarların ürettiği eserleri ve ortaya koydukları performansları inceliyor. Söz konusu düşünür ve yazarların günümüz neoliberal patriarkal anlayışına ve küresel iklim değişikliği ve krizine hem açık hem de örtük olarak nasıl seslendiklerine de değinecek olan bu proje, Osmanlı sonrası kültür ve edebiyatta Antroposen tartışmalarını başlatarak Türkiye ve Avrupa arasında multidisipliner bir çerçeve sunuyor.

 

Deniz Gündoğan İbrişimDeniz Gündoğan İbrişim

Marie Skłodowska-Curie Actions Akademi Üyesi

 

1. The Ethics of Witnessing in Pandemic Times: A Tandem Reading of José Saramago’s Blindness and Orhan Pamuk’s The White Castle 

In: Journal of World Literature Author: Deniz Gundogan Ibrisim1

https://brill.com/view/journals/jwl/7/2/article-p147_3.xml

2. Response-able Memory

https://memorymigrationrelationality.org/response-able-memory/?fbclid=IwAR3j6wrKCrXw8-cmS-pf27Xpbssvy41x-hoGcJQmdtlLDlj3YJDHU2jY2cA