Mor Sertifika Programı, lise öğretmenlerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalıklarının geliştirilmesini sağlayarak eğitimde toplumsal cinsiyete yönelik ayrımcılığın giderilmesine katkı sunmayı hedefleyen bir programdır. Bu kapsamda, Türkiye’nin farklı illerindeki lise öğretmenleriyle okullarda, sınıf ortamında, sınıf içi uygulamalarda ve öğretim materyallerinde toplumsal cinsiyet farkındalığı ve eşitliğinin yaygınlaştırılması çalışmaları yürütülmüştür. 

Mor Sertifika Programı’nın amacı lise öğretmenleri ve öğrencileri arasında toplumsal cinsiyet farkındalığı kültürü oluşturarak, bu farkındalığın ders içi pratiklerine yansımasını sağlamak ve bu bağlamda eğitimde toplumsal cinsiyet farkındalığına ilişkin dönüşümler yaratmaktır. Mor Sertifika Programı kapsamında cinsiyet eşitliğine duyarlı sınıf içi materyal olarak geliştirilen Mor Dosyalar ve eğitim fakültesi öğrencileri, sivil toplum kuruluşları ve lise öğretmenleri için düzenlenen sertifika programları, hedefleri büyüterek yaygınlaşmamıza katkı sağlamaktadır.

Programın resmi web sitesine ulaşmak için tıklayınız.

Toplumsal Cinsiyet ve Hafıza Yürüyüşleri, gençlerle  birlikte çalışarak, yaşadığımız şehri  şekillendiren tarihsel, toplumsal ve politik ilişkilere toplumsal cinsiyet odaklı alternatif bakış açıları sunmayı amaçlamaktadır. Şehrin farklı mekanları nelere/kimlere dair toplumsal hafızanın izlerini taşıyor – veya taşımıyor? Toplumsal hafızadaki suskunluklar şehrin mekanlarına, sokaklarına, parklarına nasıl yansıyor? Yaşadığımız şehre  dair kamusal görünürlüğü olmayan hafızaların izini sürdüğümüzde yaşadığımız şehirle ve onun mekanlarıyla kurduğumuz ilişki nasıl değişiyor – veya değişebilir? Toplumsal cinsiyet şehre dair algımızı, şehirle ilişkimizi ve toplumsal hafızayı nasıl şekillendiriyor? Toplumsal cinsiyet odaklı hafıza yürüyüşleri ile, hem bu ilişkileri daha iyi anlamayı, hem de şehre ve kendimize dair yeni pencereler açmayı umuyoruz.

18 Eylül 2014 yılında Columbia University Center for the Study of Social Difference/Columbia Global Center, Karakutu Derneği ve Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları'nın işbirliğiyle düzenlenen Beyoğlu Toplumsal Cinsiyet ve Hafıza Yürüyüşü ile yolculuğuna başlayan Cins Adımlar ekibi, bünyesine yeni hikaye anlatıcıları, duraklar ve rotalar ekleyerek Beyoğlu, Kadıköy ve Balat'ta yürüyüşler düzenliyor.

Silvina der Meugerditchian tarafından hazırlanan yürüyüş videosu için tıklayınız

Toplumsal cinsiyet farkındalığına dair yaptığımız çalışmaları sürdürülebilir kılmak için bireysel ve toplumsal farkındalığımızı nasıl arttırabiliriz? Bireysel ve toplumsal dönüşüm arasında nasıl bir ilişki var?  Yorgunluk ve tükenmişlik gibi birlikte üretme ve yaratma pratiklerimize ket vuran durumları nasıl dönüştürebiliriz? 2017 yılında yürütmeye başladığımız Dönüştürücü Aktivizm programı, toplumsal cinsiyet odaklı çalışan aktivistleri ve sivil toplum gönüllülerini, beden, farkındalık ve sanat çalışmaları yoluyla bu sorulara ortak yanıtlar aramak üzere bir araya getiriyor.