Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü 10. Yıl Konferansı ve Ödül Töreni

21 Aralık 2019

Minerva Palas, Karaköy

13.30-14.00 Karşılama & Açılış

Açılış Konuşması Seda Kalem

14.00-15.45 Panel

Kolaylaştırıcı Nurcan Özkaplan

Deniz Nihan Aktan Futbol Sahasında Cinsellik Politikaları

Rabia Demirci İmkan ve Sınırlılıklar Arasında Genç Kadınların Mekân Deneyimi: Kâğıthane Örneği

Güley Bor, İpek Bozkurt Etiği Savunmak: Kadına Yönelik Şiddet Dosyalarında Sanık Müdafilerinin Savunma Pratiklerinin Feminist Eleştirisi

Gizem Sivri Hapiste Kadın Olmak: Osmanlı İmparatorluğu’nda Kadın Suçluluğu ve Kadınların Hapsedilmesi (1840-1919)

15.45-16.15 Ara

16.15-17.00 Dicle’ye Dair

17.00-17.30 Ödül Töreni