SU Gender’dan Kristen S. Biehl’in yürütücülüğünü yaptığı ve Raoul Wallenberg Institute RW-İnsan Hakları Araştırmaları Hibe Program tarafından desteklenen “Türkiye’de Göç, Çevre ve Toplumsal Cinsiyet” başlıklı projesinin final raporu yayınlandı! 

Rapor, çoğunlukla birbirinden bağımsız ele alınan göç ve çevre konularını kesiştikleri ortak alan olan toplumsal cinsiyet temelli olgular üzerinden birbirleriyle konuşturuyor. Bu bağlamda Türkiye’de göç ve çevre ile ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerinin toplumsal cinsiyete duyarlılık ve yaklaşımları yakından inceleniyor. Göç ve çevre konularına toplumsal cinsiyet odağıyla yaklaşmasıyla alanında öncü çalışmalardan biri olan proje, aynı zamanda feminist siyaset ekseninde bir arada düşünmenin yollarını arıyor.

Rapora erişmek için tıklayın.