2021

ŞİRİN TEKELİ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ 2021 SONUÇLARI

1980’lerden bu yana demokrasi, akademik özgürlük, toplumsal cinsiyet eşitliği ve feminizm alanlarında öncü çalışmalar yapan Şirin Tekeli’nin bıraktığı zengin miras, bugüne kadar birçok araştırmacının, akademisyenin ve aktivistin yoluna ışık tuttu. Bu mirasın yaşaması, paylaşılması ve çeşitlenmesine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Şirin Tekeli Araştırma Ödülü'nün 2021 yılı sonuçları belli olmuştur. Birbirinden değerli araştırma önerilerini paylaşan tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

 

Araştırma Teşvik Ödülleri

 

Canan Balan "Boundaries of Transnationalism After Empire: Auto-/Biographies and the Work of Women in the Cinema of late Ottoman Empire and Early Turkish Republic"

 

Delta Meriç Candemir "Sosyal Medyada Ev İçi Emeğin Görünümleri: Ev İşini Kullanıcı Türevli İçerik Olarak Sunan Kadın Youtuber’lar"

 

Eda Acara & Ayça Kurtoğlu "Dijital Gıda Pazarlarının Feminist Politik Ekolojisi: Belirsizlik Koşulları Altında Gerçekleşen Gıda Pazarlarının Dijital Dönüşümü Yerel Gıda Sistemlerini ve Kadın Emeğini Nasıl Dönüştürüyor?"

 

Merve Altun Ekinci & Canan Koca "Olimpik Kadın Sporcuların Sosyal Medyada Sporcu Kimliklerinin ve Kişisel Markalarının İnşasının Postfeminizm Bağlamında Analizi"

 

Rüya Kalıntaş "Beyond the Semah: The Politics of Gender and Sexuality in Alevi Theatre"

21

 

2020

ŞİRİN TEKELİ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ 2020 SONUÇLARI

1980’lerden bu yana demokrasi, akademik özgürlük, toplumsal cinsiyet eşitliği ve feminizm alanlarında öncü çalışmalar yapan Şirin Tekeli’nin bıraktığı zengin miras, bugüne kadar birçok araştırmacının, akademisyenin ve aktivistin yoluna ışık tuttu. Bu mirasın yaşaması, paylaşılması ve çeşitlenmesine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Şirin Tekeli Araştırma Ödülü'nün 2020 yılı sonuçları belli olmuştur. Birbirinden değerli araştırma önerilerini paylaşan tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

Araştırma Ödülü

Ayşe Akalın ve Demet Lüküslü - “Feels like I’m Flowing Out of Myself!”: Young Feminists in Turkey” 

Yonca Cingöz - “Feminist Harekette Duygu/Duygulam, Zamansallık ve Güvenli Mekan: 2000'lerde İstanbul'daki Feminist Aktivistler Arası İlişkiler Örneği”

 

Araştırma Teşvik Ödülü

Gülçin Con Wright - “Understanding the Experiences of Women as Grandmothers in Later Life in Turkey”

Füsun Kökalan Çımrın - “Meğer Biz Gerçekten Aktivistmişiz!”

2020-1

 

2020-2

 

2020-3

 

2020-5

 

2020-6

 

2020-7

 

2019

ŞİRİN TEKELİ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ 2019 SONUÇLARI

Ödül Sahipleri ve Sunum Yapanlar:
1980’lerden bu yana demokrasi, akademik özgürlük, toplumsal cinsiyet eşitliği ve feminizm alanlarında öncü çalışmalar yapan Şirin Tekeli’nin bıraktığı zengin miras, bugüne kadar birçok araştırmacının, akademisyenin ve aktivistin yoluna ışık tuttu. Bu mirasın yaşaması, paylaşılması ve çeşitlenmesine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Şirin Tekeli Araştırma Ödülü'nün 2019 yılı sonuçları belli olmuştur. Birbirinden değerli araştırma önerilerini paylaşan tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

Şirin Tekeli Araştırma Ödülü 2019 Sonuçları

ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

Sezen Bayhan, Canan Aratemur Çimen, Müfredat ve Ders Kitaplarında Cinsiyetlendirilmiş-Askerileştirilmiş Ulus Kimlik İnşasının Evrimi

Zeynep Selen Artan-Bayhan, Darülbedayi’nin “Öteki” Kadınları: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Tiyatro ve Toplumsal Bellek

ARAŞTIRMA TEŞVİK ÖDÜLÜ

Burcu Nur Binbuğa-Kınık, Ekofeminist Perspektiften Kadınların Maden Karşıtı Mücadelesi

Derya Acuner, İğne İplikle Kaydedilen Hafıza: Türkiyeli Kadın Sanatçıların Kumaş İşlerinden Türkiye Tarihine Bakmak (1980-2019)

Pınar Karababa, Kadın Emeğinin Kesişen ve Dönüşen Formları: İpek Halı ve Kutnu Dokumacılığı Örnekleri

Merve Koç, Normatif Bedende Erkeklik Deneyimleri: Hegemonik Erkeklik Söylemi ve Cüce Erkekler

Özlem Ezer, Yenilenen Köprüler Olarak Suriyeli Kadın Mülteci Anlatılarında “Yaşayan Din ve İnançlar”

 

2019

 

2019

 

2019

 

2019

 

2019

 

2018

ŞİRİN TEKELİ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ 2018 SONUÇLARI

1980’lerden bu yana demokrasi, akademik özgürlük, toplumsal cinsiyet eşitliği ve feminizm alanlarında öncü çalışmalar yapan Şirin Tekeli’nin bıraktığı zengin miras, bugüne kadar birçok araştırmacının, akademisyenin ve aktivistin yoluna ışık tuttu. Bu mirasın yaşaması, paylaşılması ve çeşitlenmesine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Şirin Tekeli Araştırma Ödülü 2018'in sonuçları belli olmuştur. Birbirinden değerli araştırma önerilerini paylaşan tüm katılımcılara teşekkür ederiz.


Ödül Sahipleri ve Sunum Yapanlar:
ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

Merve Kutuk-Kuriş, “Yeni Muhafazakarlık ve Evliliğin Ritüel Ekonomisi Kıskacında Türkiye'de Gelin Olmak”

Petek Onur, “Yeni Osmanlı Kına Geceleri ve Saray Nostaljisi İçinde Kadınlar”

Caner Hazar, “Türkiye LGBTİ+ Hareketi'nin Söylem ve Pratiklerinin Ulusaşırı Feminist Analizi”

ARAŞTIRMA TEŞVİK ÖDÜLÜ

Nazife Koşukoğlu, “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Şiddeti Rejiminin Dönüşümü”

Cemile Gizem Dinçer, “Kontrolün ve Direnişin Mekânı Olarak Uydu Kentler: Türkiye’de Mülteci Kadın Deneyimleri”

Bermal Küçük, “Günümüz Türkiye’sinde Feminist Politikanın Dönüşümü”

Rüya Telli, “Neokaisareia’da Kadın Belleği: Hatırlama, Anlatı, Tarihin İnşası”

Burcu Bakö, “2000 Sonrası İstanbul’da Toplumsal Cinsiyet ve Kentsel Gerilim: Kadın Yönetmenlerin Kent Filmleri Üzerinden Kentsel Analiz”

Cansu Tekin, “Fındığın Ekonomi Politiğinde Kadın: 2000’li Yıllarda Tarımda Patriarkal Dönüşüm”

Elifcan Çelebi, “Türkiye'de Emek Piyasası Politikalarını Şekillendiren Toplumsal Cinsiyet Eksenli Çıkarlar ve Fikirler”

 

2018

 

2018

 

2018

 

2018

 

2018

 

2018

 

2018

 

2018

 

2017

ŞİRİN TEKELİ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ 2017 SONUÇLARI

1980’lerden bu yana demokrasi, akademik özgürlük, toplumsal cinsiyet eşitliği ve feminizm alanlarında öncü çalışmalar yapan Şirin Tekeli’nin bıraktığı zengin miras, bugüne kadar birçok araştırmacının, akademisyenin ve aktivistin yoluna ışık tuttu. Bu mirasın yaşaması, paylaşılması ve çeşitlenmesine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Şirin Tekeli Araştırma Ödülü 2017'nin sonuçları belli olmuştur. Birbirinden değerli araştırma önerilerini paylaşan tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

Türkiye’de toplumsal cinsiyet odaklı araştırmaları desteklemek ve teşvik etmek amacıyla düzenlenen Şirin Tekeli Araştırma Ödülü, doktora öğrencileri ile doktora derecesini tamamlamasının üzerinden en fazla 15 yıl geçmiş tüm araştırmacılara açık olarak düzenlenmiş; gönderilen araştırma önerileri üniversiteler arası bir seçici kurul tarafından uluslararası akademik kriterler temel alınarak değerlendirilmiş ve 2017 Seçici Kurulu Yeşim Arat, Fatmagül Berktay, Sibel Irzık, Deniz Kandiyoti ve Ayşe Öncü’den oluşmuştur. Araştırma sunumlarının yer alacağı çalıştay Aralık 2018'de düzenlendi.


Ödül Sahipleri ve Sunum Yapanlar:
ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

Demet Bolat, "Türkiye’de Ailecilik ve Eşik Mekanlarda Kadın Deneyimleri" 

Ezgi Burgan, "Çürüğün Üretimi: Yayla Coğrafyasında Türler Arası Karşılaşmalar ve Cinsiyet"   

Aylin Demir, "AKP’nin Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri: Mahalle Örgütlenmelerinin Kadın Yüzü"

ARAŞTIRMA TEŞVİK ÖDÜLÜ

Fatih Altuğ, "Osmanlı Kadın Yazarlık Alanı (1895-1908)"

Coşku Çelik, Ecehan Balta, "Maden İşçisiyle 'Ev'li: Ev Kadınlığı Deneyimlerinin Farklılaşması" 

Sezen Çilengir, Arzu İnan, Rüya Telli, "Bir Bellek Mekanı Olarak Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası’nda Çalışan Kadınların Gündelik Hayatı" 

Özgür Sevgi Göral, "Hayatta kalmak, ayakta kalmak, adaleti aramak: Ağır ceza mahkemelerinde kadınlar"

İclal Ayşe Küçükkırca, "İttifak, Dayanışma ve Çelişki Kavramları Işığında Türkiye Kadın/Feminist Hareketleri"

Yıldız İpek Mehmetoğlu, "Bir Buluşma Yeri Olarak Ev: Aliye Berger’in Narmanlı Han’daki Atölye-Apartmanı Üzerinden 1950’ler Türkiye’sinde ‘İdeal Ev’e Bakış"

Yonca Güneş Yücel, Gözde Orhan, "Türkiye Yayıncılık Hayatının Yeni Aktörleri Olarak Kadın Çevirmenler: Dilin, Kuramın ve Mesleğin Dönüşümü (1980-2002)"