Şirin Tekeli Araştırma Ödülü Konferansı ve Ödül Töreni

5 Aralık 2020

Kayıt linki: www.bit.ly/SirinTekeli2020

12.30- 13.00 AÇILIŞ

Hülya Adak - Hoş geldiniz

Füsun Ertuğ, Ayşe Gül Altınay  - Açılış sohbeti

13.00-14.45 PANEL

Sezen Bayhan Ders Kitapları ve Müfredatta Cinsiyetlendirilmiş-Askerileştirilmiş Ulus Kimlik İnşasının Evrimi

Z. Selen Artan-Bayhan Darülbedayi’nin “Öteki” Kadınları: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Tiyatro ve Toplumsal Bellek

Derya Acuner Türkiye Güncel Sanatında Kumaşın Politik Çağrışımları Üzerine Bir Çalışmanın İlk Senesinden Notlar 

14.45-15.00 ARA

15.00-17.00 PANEL

Burcu Binbuğa Ekofeminist Perspektiften Ekoloji Mücadelesi 

Pınar Karababa Demircan Kadın Emeğinin Kesişen ve Dönüşen Formları: İpek Halı ve Kutnu Dokumacılığı Örnekleri

Merve Koç Normatif Bedende Erkeklik Deneyimleri: Hegemonik Erkeklik Söylemi ve Cüce Erkekler

Özlem Ezer Suriyeli Kadın Mülteci Anlatılarında Yaşayan Din ve İnançlar 

17.00-17.15 ÖDÜL TÖRENİ