SU Gender, yürütücülüğünü Ayşe Gül Altınay'ın yapacağı AB UFUK2020 ACCTING (AdvanCing behavioural Change Through an INclusive Green deal) projesinde part-time Proje Uzmanı olarak çalışacak bir araştırmacı arıyor. İklim değişikliği ve Avrupa Yeşil Mutabakatı uygulamalarını eşitsizlikler ekseninde toplumsal cinsiyet+ bir bakış açısıyla inceleyecek olan projenin hedefleri arasında ötekileştirilen grupların, özellikle de kadınların ve gençlerin önayak oldukları ilham verici dönüşümleri saptamak, görünür kılmak ve bu dönüşümlerden dersler çıkarmak da var. İlana ulaşmak içintıklayın