Bu proje eleştirel erkeklik çalışmaları perspektifinden bakarak erkeklerin ev içi ücretsiz emeğe katılımlarını mutfakla olan ilişkileri ve yemek yapma/hazırlama eylemleri özelinde incelemeyi hedefliyor.  

Zaman kullanım anketleri gibi nicel verilere bakıldığında halen kadınların ücretsiz ev içi emek kapsamında olan yemek hazırlama aktivitelerine daha fazla zaman ayırdıkları gözükmekte. Bu projede bu eşitsizlik tespitinden yola çıkarak ev mutfaklarında aktif sorumluluk alan erkeklerin motivasyon kaynakları ve gerçekleştirilen erkeklik performansları eleştirel bir perspektiften irdelenecektir. Proje, farklı erkeklik tipolojileri ve eşitlikçi bir erkekliğin üretimi üzerine olan tartışmalara katkı sağlamayı hedefliyor. Bu amaçla derinlemesine mülakatlar gibi nitel veri toplama araçlarının yanında, mutfak günlükleri isimli yeni yaratıcı nitel veri toplama aracı da kullanılacaktır. Bu sayede proje çıktılarıyla hem kuramsal hem de metodolojik alan yazınına katkı sağlamayı amaçlamakta. Aynı zamanda bu çıktıların toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin ortadan kaldırılmasına yönelik özgün politika önerilerine ve sivil toplumun kullanabileceği materyallere dönüştürülmesi hedefleniyor.

Yürütücülüğünü kendi doktora tezi kapsamında Oğuz Can Ok'un (Sabancı Üniversitesi – Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Doktora Öğrencisi) yapacağı bu proje 1 yıl sürecek. Projenin danışmanlığını Dr. Öğretim Üyesi Ayşecan Terzioğlu (Sabancı Üniversitesi-Kültürel Çalışmalar ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Programları) ve Dr. Öğretim Üyesi Selin Akyüz (TED Üniversitesi-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü) üstlenecek. Aynı zamanda proje kapsamında bir lisans bursiyeri görev alacak.

Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK

Destek Programı: ARDEB-1002 Hızlı Destek Programı

Desteklenecek Süre: 1 Yıl

Proje Başlığı: Mutfaktaki Neoliberalizm?: Türkiye'de Yemek, Beden ve Toplumsal Cinsiyet Arasındaki Karmaşık İlişkiler

Proje Yürütücüsü: Oğuz Can OK (Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Doktora Öğrencisi)