2019 yılından bu yana AB Ufuk2020 çerçevesinde fonlanan, yükseköğretim ve araştırma kurumlarında Cinsiyet Eşitliği Eylem Planları (CEP) oluşturmak, uygulamak ve izlemesini yapmayı hedefleyen GEARING-Roles projesinde uluslararası bir konsorsiyumun Türkiye temsilcisi olarak Sabancı Üniversitesi’nde yürütüyoruz. 2019 yılında mülakatlar, odak grup çalışmaları ve istatistiki veriler toplayarak gerçekleştirdiğimiz kurumsal değerlendirme analizinden sonra tüm Sabancı Üniversitesi’nde İşe Alım ve Atamalarda, Kariyer Gelişiminde, İş-Yaşam Dengesinde, Karar Alma ve Liderlikte, Araştırmada, Müfredat ve Öğretimde ve Cinsel Tacize Karşı Mekanizmalar ve Cinsiyetsiz İletişimde toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak için engelleri ve ihtiyaçları tespit etmek için çeşitli katılımcı çalışmalar yürüttük. Bu aşamadan sonra Sabancı Üniversitesi’nin kendine özgü bir CEP’i olacak ve uygulamaya geçecek.

Bu proje kapsamında her sene düzenlenen uluslararası konferansların ikincisi bu sene SU Gender ev sahipliğinde çevrimiçi olarak Yükseköğretim ve Araştırma Kurumlarında Toplumsal Cinsiyet ve Liderlik başlığı altında gerçekleştiriliyor. Bu konferans boyunca Türkiye’de sivil toplumda liderlik çalışmalarında toplumsal cinsiyeti odağına alan temsilcilerle, Türkiye’de Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı oluşturmuş üniversitelerden proje yürütücüleriyle, Avrupa ülkelerinden üniversite ve araştırma kurumu liderleriyle bir araya geleceğiz. Paneller ve yuvarlak masa toplantıları şeklinde gerçekleşecek buluşmalarda Sivil Toplum ve Yerel Yönetimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Karar Alma ve Katılımcılık, Cinsiyet Eşitliği Eylem Planları: Üniversiteler ve Araştırma Kurumlarında Eşitlik ve Kapsayıcılık Çalışmaları, Toplumsal Cinsiyet, Yükseköğretimde ve Araştırma Alanında Liderlik I: Nerelerde Zorlanıyoruz?, Toplumsal Cinsiyet, Yükseköğretimde ve Araştırma Alanında Liderlik II: Eylem, Strateji ve Dayanışma Örnekleri

Başlıkları altında tartışmalar yürütmeyi planlıyoruz. Ayrıca üniversite öğrencileri için özel bir Dijital Aktivizm Maratonu düzenleyeceğiz.

Kayıt linki: bit.ly/gearing-conf

Detaylı bilgi için: gearingroles.eu , ilayda.ova@sabanciuniv.edu