SUGender’ın ProGender+ Programı, Türkiye’de ilk kez bir üniversite bünyesinde faaliyet gösteren, iş dünyası ve profesyonellere yönelik bir Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık programıdır. Toplumsal cinsiyet, çeşitlilik ve kapsayıcılığa odaklanan ProGender+, her düzeyden çalışan (insan kaynakları yöneticileri, CFO’lar, CEO’lar ve kurul üyeleri dahil) ve şirketlere ihtiyaca yönelik oluşturulmuş eğitim programları, atölyeler,  çevrimiçi seminerler, danışmanlık hizmeti ve yönlendirici ve idari destek sunar. 

İngilizce ve Türkçe olarak sunulan İş Yerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine yönelik eğitim programlarımız ve danışmanlık hizmetimiz, Kapsayıcı Liderlik, Feminist Liderlik, Cinsiyetçi Önyargıları Kırmak, Cinsel Şiddet ve Taciz, İş Yerinde Kapsayıcı Dil Kullanımı ve İletişim Becerileri, Toplumsal Cinsiyet Eylem Planı Geliştirme, Kapsayıcı bir Kurum Kültürü Geliştirme, Toplumsal Cinsiyet ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Pandemi Sürecinde Eşitsizliklerle Mücadele & Uzaktan Çalışma ve Çeşitlilik Yönetimi gibi başlıkları kapsar. Ayrıca, ProGender+’da sunduğumuz danışmanlık hizmeti aracılığıyla şirket ve kurumlarda “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Birimleri” kurulmasına da rehberlik ediyoruz. 

ProGender+ ekibi şu ana kadar birçok kurumun toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kapsayıcılığa dair attığı adımlara, yol haritası belirleme süreçlerinde, toplumsal cinsiyet eylem planları geliştirmede, sosyal medya kampanyaları yürütmede rehberlik ederek ve toplumsal cinsiyet ve çeşitlilik üzerine edebiyat, tiyatro ve film festivalleri düzenlemelerine önayak olarak eşlik etti. ProGender+ ağına dahil olan birçok kuruluş SUGender’ın burs fonuna destek verdi, kurumlarında toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik atölyelerin yaygınlaşmasını sağladı ve bizimle kurdukları yaratıcı iş birlikleri sayesinde çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığa doğru ortak yolculuğumuzda yenilikçi yol haritaları belirlediler. 

Eğitimlerimiz Sabancı Üniversitesinden öğretim üyeleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği, hukuk, insan hakları ve politika geliştirme alanlarında uzmanlar tarafından verilmektedir. Eğitim ve atölye çalışmalarımız, vaka çalışmaları, rol yapma ve mülakat canlandırma gibi yaratıcı pedagojik metodlara odaklanmaktadır. 

 

 

Eğitim Modülleri Listesi:

- Toplumsal Cinsiyet 101: Toplumsal Cinsiyete Giriş —Temel Kavramlarla Tanışma & Önyargı ve Ayrımcılıkla Mücadele (Çevrimiçi Seminer & Atölye)

- Dilde ve Medyada Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık (Çevrimiçi Seminer & Atölye)

- İş Yerinde Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık (Çevrimiçi Seminer & Atölye)

- Kadına Yönelik Şiddet ve Gerekli Önleyici Mekanizmalar (Çevrimiçi Seminer & Atölye)

- İş Yerinde Pandemi Temelli Eşitsizlikler: Uzaktan Çalışma (Atölye)

- Farkındalık Artırmaya Yönelik İçerik Oluşturma Atölyesi (Çevrimiçi Seminer & Atölye)

- Şiddetin Hukuki Boyutları (Çevrimiçi Seminer & Atölye)

- Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde İyi Örnekler: Kapsayıcı Kurumsal Politikalar (Çevrimiçi Seminer & Atölye)

- Cinsiyet Mitleri (Çevrimiçi Seminer & Atölye)

- COVID-19 Pandemisi ve Toplumsal Eşitsizlikler: Cinsiyet, Sağlık, Sınıf, Yaş (Çevrimiçi Seminer)

- Kapsayıcı Liderlik (Çevrimiçi Seminer & Atölye)

- Kapsayıcı bir Kurum Kültürüne Doğru (Çevrimiçi Seminer & Atölye)

- Kapsayıcı Dil (Çevrimiçi Seminer ve/veya Atölye)

- İş Dünyası için Anlatısal Düşünme (Çevrimiçi Seminer & Atölye)

- İstanbul Sözleşmesinin Türkiye ve Ötesinde Uygulam Çözüm Arayışı

- Siber Şiddet

- Göz Göre Göre Ayrımcılık (Atölye)

- Çuvaldızı Kendimize Batırmak (Atölye)

- Mülakat Yöntemleri (Mülakat Yapacaklar için Önyargısız bir Mülakatın Olmazsa Olmazları) (Atölye)

- Cam Tavan Ayrımcılığı (Atölye)

 

**Tüm bu ders ve atölyeler spesifik iyi örneklere, eylem planlarına veya İşin Geleceği kavramıyla birlikte ortaya çıkan çeşitli eşitsizliklere göre yeniden şekillendirilebilir.

 

 

Eğitimler hakkında daha fazla bilgi ve iletişim için lütfen buraya tıklayınız.

 

ProGender+ Programının birlikte çalıştığı kurumlardan bazıları:

- Akbank & Akbank Akademi,

- AkçanSA,

- AstraZeneca,

- Avon,

- Baker & McKenzie,

- Barilla,

- Borçelik, 

- Borusan,

- Brisa,

- Business Against Domestic Violence,

- Doğadan,

- Eczacıbaşı,

- EnerjiSA Üretim,

- Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası,

- Google,

- Henkel,

- Kordsa,

- Medtronic,

- Mercedes Benz,

- Reckitt Benckiser, 

- Raoul Wallenberg Institute,

- SabancıDx,

- Sabanci Holding,

- Sabancı Üniversitesi İnsan Kaynakları,

- Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi,

- Türkiye İş Bankası,

- Unilever,

- Vodafone,

 

Nedir Tab Content

1111111

111

11111111

2222

222222222

2222222222