Toplumsal cinsiyet farkındalığına dair yaptığımız çalışmaları sürdürülebilir kılmak için bireysel ve toplumsal farkındalığımızı nasıl arttırabiliriz? Bireysel ve toplumsal dönüşüm arasında nasıl bir ilişki var?  Yorgunluk ve tükenmişlik gibi birlikte üretme ve yaratma pratiklerimize ket vuran durumları nasıl dönüştürebiliriz? 2017 yılında yürütmeye başladığımız Dönüştürücü Aktivizm programı, toplumsal cinsiyet odaklı çalışan aktivistleri ve sivil toplum gönüllülerini, beden, farkındalık ve sanat çalışmaları yoluyla bu sorulara ortak yanıtlar aramak üzere bir araya getiriyor.

E-posta: ta@sabanciuniv.edu 

Nazlı Türker Nazlı Türker

Transformative Activism Program Coordinator | Project Specialist of RESISTIRE Project