• Göker, Z.G. (2020) Özenli Vatandaşlık: Feminist Bakım Etiğini Yeniden Politikleştirmek, Kadın/Woman 2000, 21(1): 89-106.

 

 • Özbay, Cenk ve Terzioğlu, Ayşecan (2011) Neoliberalizm Ve Mahremiyet: Türkiye'de Beden, Sağlık Ve Cinsellik. İstanbul: Metis, 2011.

 • Terzioğlu, Ayşecan (2018) Sağlığın kültürel boyutları ve toplumsal cinsiyet normları: Türkiye'de tütün kontrolü ve kadınların sigara içmesine atfedilen anlamlar. Toplum ve Hekim Dergisi, 33 (6). pp. 455-464. ISSN 1300-4387

 • Terzioğlu, Ayşecan (2018) Vatandaşlığı biyoiktidar ve sağlık eşitsizlikleri ile tartışmak. Cogito: Bugünün Distopyası, 90 . pp. 231-240. ISSN 1300-2880

 • Erol, Maral and Terzioğlu, Ayşecan, Sağlık antropolojisi, Kültür Denen Şey: Antropolojik Yaklaşımlar, Bartu Candan, Ayfer and Özbay, Cenk (eds.), İstanbul: Metis Yayınları, May 2018, 305-317

 • Terzioğlu, A., Çavdar, A. (2015) Saha, İnsani Güvenlik Penceresinden 2000’ler Türkiyesi, (Saha: The Human Security Issues in Turkey in the 2000s), Helsinki Yurttaşlar Derneği (Helsinki Human Rights Assemblee)

 • Terzioğlu A, Hammoudeh W. (2017) Coping with cancer diagnosis and treatment: a comparative study on women with breast cancer in Turkey and occupied Palestinian territory. Reprod Health Matters. 2017 Oct;25(sup1):35-46. doi: 10.1080/09688080.2017.1378066. PMID: 29120287.

 • Terzioğlu, A. (2017). The Biopolitics of Smoking Cessation in Turkey. Tobacco Prevention & Cessation, 3(May Supplement), 55. https://doi.org/10.18332/tpc/71269

 • Terzioğlu, A. (2020) COVID-19 ve Toplumsal Değişimlerin Gizli Öznesi Olarak Salgınlar, Sarkaç Dergisi.

 • Terzioğlu, Ayşecan and Erdal, Serhat (2020) Halk sağlığı ve antropoloji. In: Okyay, Pınar and Kılıç, Bülent, (eds.) Türkiye Sağlık Raporu 2020. Hipokrat Yayınevi, Ankara.

 

 • Quit Tobacco International-Turkey

 

 

 • ACCTING
 • Türkiye’de Göç, Çevre ve Toplumsal Cinsiyet

 

 • Altınay, Ayşe Gül (2013) Bir antimilitarist feminist manifesto olarak yıldırım bölge kadınlar koğuşu. In: Şahin, Seval, (ed.) Ne Güzel Suçluyuz Biz Hepimiz!: Sevgi Soysal için Yazılar. İletişim Yayınları; 1833. Edebiyat Eleştirisi Dizisi; 32. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 123-133. ISBN 9789750511332

 • Adak, H., & Altınay, R.E. (2018). Introduction: Theatre and Politics in Turkey and Its Diasporas. Comparative Drama 52(3), 185-214. doi:10.1353/cdr.2018.0009.

 • Adak, Hülya (2019) Müfide Ferit Tek's Aydemir meets Neşide K. Demir, or how women in mourning impede gendered memories of a genocidal past. In: Altınay, Ayşe Gül and Contreras, Maria Jose and Hirsch, Marianne and Howard, Jean and Karaca, Banu and Solomon, Alisa, (eds.) Women Mobilizing Memory. Columbia University Press, New York, pp. 455-475. ISBN 9780231191852

 • Adak, H. (2018). Unsettling the Canon of the Theatre of the Absurd: Halide Edib's Masks or Souls? and Its Other Lives. Comparative Drama 52(3), 275-299. doi:10.1353/cdr.2018.0012.

 • Adak, Hülya (2017) Coups, violence, and political turmoil: aesthetics and politics in Pamuk's novels. In: Türkkan, Sevinç and Damrosch, David, (eds.) Approaches to Teaching the Works of Orhan Pamuk. Modern Language Association of America, New York, pp. 36-45. ISBN 1603293183 ; 978-1603293181

 • Adak, Hülya (2018). The Legacy of André Nikolaievitch Mandelstam (1869-1949) and the Early History of Human Rights. Zeitschrift für Religions- Und Geistesgeschichte 70 (2):117-130.

 • Adak, H., Altınay Rüstem Ertuğ (2018) Performing Turkishness: Theater and Politics in Turkey and its Diasporas, Special Issue of Comparative Drama, Volume 52, Number 3 & 4, Fall & Winter 2018, pp. 185-214

 • Adak, Hülya (2016) From l'ecriture feminine to queer subjectivities: Sevgi Soysal, Emine Sevgi Özdamar and Perihan Mağden. Journal of Middle East Women's Studies, 12 (1). pp. 107-111. ISSN 1552-5864 (Print) 1558-9579 (Online)

 • Adak, Hülya (2014) Swaraj/siyasi direnişin biyografik sözlüğü: Halide Edib ve Inside India. Duvar Edebiyat Dergisi, 14 . pp. 58-63. ISSN 2146-9733

 • Adak, Hülya (2017) Halide Edib (1884-1964) und politische gewalt. Forms of Political Violence. Duncker & Humblot, Berlin.

 • Adak, Hülya (2014) İkinci Dünya Savaşı esnasında Hint bağımsızlık hareketi: Hindistan'a Dair'in sessizlikleri... In: Adıvar, Halide Edip, (ed.) Hindistan'a Dair. Can Yayınları, İstanbul, pp. 205-210. ISBN 9789750722189

 • Adak, Hülya (2014) La perte du deuil: Halide Edib et la violence politique à l’égard des Arméniens", Temoignage et Survivance, Alloa, Emmanuel and Kristensen, Stefan (eds.), Geneve: MetisPresses, 321-355

 • Adak, Hülya (2014) A personal odyssey toward 'feminist curiosity'. In: Pande, Rekha, (ed.) A Journey into Women's Studies: Crossing Interdisciplinary Boundaries. Gender, Development and Social Change. Palgrave Macmillan, London and New York, pp. 266-278. ISBN 9781137395740

 • Adak, Hülya (2011) Oy hakkını savunan imparatorluk kadınları, Cumhuriyet'in kızları: kadın oto/biyografi yazarlarının anlattığı milli tarih (1918-1935). In: Uysal, Zeynep, (ed.) Edebiyatın Omzundaki Melek: Edebiyatın Tarihle İlişkisi Üzerine Yazılar. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 253-282. ISBN 978-975-05-0871-4

 

 • Özbay, Cenk ve Terziğlu Ayşecan (2019) Türkiye'de cinsiyet kültürleri: Dicle Koğacıoğlu kitabı, İstanbul: İletişim Yayınları.

 • Şimga, H. and Göker, Z. G. (2021) Women's perceptions on peace and justice: the case of the Kurdish issue in Turkey, Women's Studies International Forum, Vol.87 (SSCI)

 • Göker, Z. G.(2021) Demokrasiyi uygulayarak öğrenme: müzakere, katılım ve toplumsal cinsiyet, Gaziantep University Journal of Social Sciences, Vol.20, No.2, 862-882 (NA)

 • Çelik, A. B. and Göker, Z.G. (2021) Dialogue in polarized societies: women's encounters with multiple others, New Perspectives on Turkey, Vol.64, 31-54 (SSCI)

 • Göker, Z.G. ve C. Özbay (Der.) (2021) Mekanda Adalet ve Toplumsal Cinsiyet Beyond.Istanbul Vol.10, Mekanda Adalet Derneği.

 • Göker, Z.G. ve C. Özbay (Der.) (2021) Mekanda Adalet ve Toplumsal Cinsiyet Beyond.Istanbul Vol.10, Mekanda Adalet Derneği.

 • O'Neil, Mary Lou and Bencivenga, Rita and Göker, Zeynep Gülru and Uçan Çabukçu, Sevgi (2018) Perspectives on gender studies in Turkey, AG About Gender - International Journal of Gender Studies, Vol.7, No.14, 208-226

 • Göker, Z. G. (2019) Memories, stories and deliberation: digital sisterhood on feminist websites in Turkey, European Journal of Women's Studies, Vol.26, No.3, 313-328 (SSCI)

 • Goker, Z.G (2017) Whither feminist alliance? secular feminists and Islamist women in Turkey, Asian Journal of Women's Studies, Vol.23, No.3, 273-293 (SSCI)

 

 • İkizoğlu Erensu, Aslı (2016) Notes from a refugee protest: ambivalences of resisting and desiring citizenship, Citizenship Studies, 20:5, 664-677, DOI: 10.1080/13621025.2016.1182677

 • İkizoğlu Erensu, Aslı (2019) Bir geçiş şehrinde gitmeyi beklemek: zamanla yönetilmek, zamana direnmek. In: Biner, Zerrin Özlem and Biner, Özge, (eds.) Beklerken: Zamanın Bilgisi ve Öznenin Dönüşümü. İletişim Yayınları; 2828. Araştırma-İnceleme Dizisi; 459. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750527470

 • Terzioğlu, A. (2020) Suriyeli Mültecilerin Bedensel Görünürlüğü: Karşılaşmalar ve Ayrımcılıklar, Bomovu yayınları, “Beden, Spor ve Tahakküm” özel yayını.

 • Terzioğlu, Ayşecan (2018) The banality of evil and the normalization of the discriminatory discourses against Syrians in Turkey. Anthropology of the Contemporary Middle East and Central Eurasia, 4 (2). pp. 34-47.

 • Biehl, Kristen Sarah (2019) Türkiye'deki Toplum Merkezleri: Güncel Pratiklerin Çeşitliliğini Anlamak

 • Biehl, Kristen Sarah (2015) Spatializing Diversities, Diversifying Spaces: Housing Experiences and Home Space Perceptions in a Migrant Hub of Istanbul, Ethnic and Racial Studies 38.4 (2015): 596-607. Web.

 • Biehl, Kristen Sarah, Aydın-Düzgit, Senem ve Keyman, Fuat (2019)"Changing Parameters of Migration Cooperation: Beyond the EU-Turkey Deal?"

 • Biehl, Kristen Sarah, (2020) A dwelling lens: migration, diversity and boundary-making in an Istanbul neighbourhood, Ethnic and Racial Studies 43(12): 2236-2254

 

 • Aidiyetsizliğe Annelik Yapmak: Türkiye’den Yeni Göçte Anneliğin Siyaseti
 • REROOT - Yeni Gelenler için Uyum Alanları olarak Varış Altyapıları
 • WHOLE-COMM - Bütüncül Toplum Perspektifinden Orta Büyüklükteki Şehirlerde ve Kırsal Alanlarda Yaşayan 2014 Sonrası Göçmenlerin Entegrasyonu
 • İstanbul’daki Göçmen Dayanışmasının Dijital Hikaye Haritası

 

 • Abiral, Bürge and Altınay, Ayşe Gül and Çalışkan, Dilara and Yıldız, Armanc (2018) Curious steps: mobilizing memory through collective walking and storytelling in Istanbul. In: Altınay, Ayşe Gül and Contreras, Maria Jose and Howard, Jean and Hirsch, Marianne and Karaca, Banu and Solomon, Alisa, (eds.) Women Mobilizing Memory. Columbia University Press, New York.

 • Altınay, Ayşe Gül and Petö, Andrea (eds.) (2016) Introduction: uncomfortable connections: gender, memory, war Gendered Wars, Gendered Memories: Feminist Conversations on War, Genocide and Political Violence, , Abingdon, Oxon: Routledge, April 2016, 1-22

 • Altınay, Ayşe Gül (2014) The grandchildren: the hidden legacy of ‘lost’ Armenians in Turkey, (Translated by: Freely, Maureen), New Brunswick: Transaction Publishers , July 2014

 • Altınay, Ayşe Gül and Kancı, Tuba (2011) Küçük askerleri ve küçük ayşeleri eğitmek: ders kitaplarında askerileştirilmiş ve cinsiyetlendirilmiş vatandaşlık. In: Carlson, Marie and Rabo, Annika and Gök, Fatma, (eds.) Çokkültürlü Toplumlarda Eğitim: Türkiye ve İsveç'ten Örnekler. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 47-71. ISBN 978-605-399-139-7

 • Altınay, Ayşe Gül (2013) Direnenlerin pedagojisi: gezi okulundan öğrendiklerim. In: İnal, Kemal, (ed.) Gezi, İsyan, Özgürlük: Sokağın Şenlikli Muhalefeti. Ayrıntı Yayınları, İstanbul. ISBN 978-975-539-783-2

 • Altınay, Ayşe Gül (2010) Encounters. In: Anahit, Helin, (ed.) Talking Openly (Açık Açık Konuşmak). G Yayın Grubu, İstanbul, pp. 33-45. ISBN 9789759097349

 • Altınay, Ayşe Gül and Türkyılmaz, Yektan (2011) Unravelling layers of gendered silencing: converted Armenian survivors of the 1915 catastrophe. In: Singer, Amy and Neumann , Christoph K. and Somel, Selçuk Akşin, (eds.) Untold Histories of the Middle East: Recovering Voices from the 19th and 20th Centuries. SOAS/Routledge Studies on the Middle East; 12. Routledge, London and New York, pp. 25-53. ISBN 9780415570107

 • Altınay, Ayşe Gül (2011) İki kitap, bir sergi: Türkiyeli Ermenilerin yeniden keşfi. In: İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları, Istanbul Bilgi University

 • Altınay, Ayşe Gül (2013) Askerlik yapmayana adam denmez: zorunlu askerlik, erkeklik ve vatandaşlık. In: Bora, Tanıl, (ed.) Erkek Millet Asker Millet: Türkiye'de Militarizm, Milliyetçilik, Erkek(lik)ler. İletişim Yayınları; 1852. Araştırma-İnceleme Dizisi; 313. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 205-260. ISBN 9789750511530

 • Adak, Hülya and Altınay, Ayşe Gül (2010) Guest editors' introduction: at the crossroads of gender and ethnicity: moving beyond the national imaginaire. New Perspectives on Turkey (42). pp. 9-30. ISSN 0896-6346

 • Altınay, Ayşe Gül (2014) Gendered silences, gendered memories: new memory work on Islamized Armenians in Turkey. Eurozine . ISSN 1684-4637

 • Altınay, Ayşe Gül, (2014) Centennial challenges: denationalizing and gendering histories of war and genocide, European Journal of Women’s Studies, Vol.21, No.3, 307-312 (SSCI)

 • Altınay, Ayşe Gül and Peto, Andrea, Europe and the century of genocides: new directions in the feminist theorizing of genocide, SAGE Publications, November 2015, 379-385

 • Abiral, Bürge and Altınay, Ayşe Gül and Çalışkan, Dilara and Yıldız, Armanc (2018) Curious steps: mobilizing memory through collective walking and storytelling in Istanbul. In: Altınay, Ayşe Gül and Contreras, Maria Jose and Howard, Jean and Hirsch, Marianne and Karaca, Banu and Solomon, Alisa, (eds.) Women Mobilizing Memory. Columbia University Press, New York

 • Adak, Hülya (2019) Müfide Ferit Tek's Aydemir meets Neşide K. Demir, or how women in mourning impede gendered memories of a genocidal past. In: Altınay, Ayşe Gül and Contreras, Maria Jose and Hirsch, Marianne and Howard, Jean and Karaca, Banu and Solomon, Alisa, (eds.) Women Mobilizing Memory. Columbia University Press, New York, pp. 455-475. ISBN 9780231191852

 • Adak, Hülya (2017) Coups, violence, and political turmoil: aesthetics and politics in Pamuk's novels. In: Türkkan, Sevinç and Damrosch, David, (eds.) Approaches to Teaching the Works of Orhan Pamuk. Modern Language Association of America, New York, pp. 36-45. ISBN 1603293183 ; 978-1603293181

 • Adak, H. (2016). Teaching the Armenian Genocide in Turkey: Curriculum, Methods, and Sources. PMLA/Publications of the Modern Language Association of America, 131(5), 1515-1518. doi:10.1632/pmla.2016.131.5.1515

 • Adak, Hülya (2014) Swaraj/siyasi direnişin biyografik sözlüğü: Halide Edib ve Inside India. Duvar Edebiyat Dergisi, 14 . pp. 58-63. ISSN 2146-9733

 • Adak, Hülya and Altınay, Ayşe Gül, (2010) New perspectives on Turkey: Dossier on gender, ethnicity, and the nation-state, İstanbul: Homer Kitabevi.

 • Adak, Hülya and Heffernan, Teresa and Lewis, Reina (2013) The Independence War (1919-1922) and the ordeal for freedom. Cultures in Dialogue: Halide Edib Page .

 • Adak, Hülya (2017) Halide Edib (1884-1964) und politische gewalt. Forms of Political Violence. Duncker & Humblot, Berlin.

 • Adak, Hülya (2010) A valediction to the ‘interdiction of mourning’; or, walking with the Turkish Jeanne d’Arc (Halide Edib) through ambiguous terrains beyond the catastrophic divide. In: Medick, Hans and Schaser, Angelika and Ulbrich, Claudia, (eds.) Selbstzeugnis und Person. Böhlau, Weimar, Köln, Wien.

 • Adak, Hülya and Altınay, Ayşe Gül (2010) Guest editors' introduction: at the crossroads of gender and ethnicity: moving beyond the national imaginaire. New Perspectives on Turkey (42). pp. 9-30. ISSN 0896-6346

 • Adak, Hülya (2014) İkinci Dünya Savaşı esnasında Hint bağımsızlık hareketi: Hindistan'a Dair'in sessizlikleri... In: Adıvar, Halide Edip, (ed.) Hindistan'a Dair. Can Yayınları, İstanbul, pp. 205-210. ISBN 9789750722189

 • Adak, Hülya (2011) Oy hakkını savunan imparatorluk kadınları, Cumhuriyet'in kızları: kadın oto/biyografi yazarlarının anlattığı milli tarih (1918-1935). In: Uysal, Zeynep, (ed.) Edebiyatın Omzundaki Melek: Edebiyatın Tarihle İlişkisi Üzerine Yazılar. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 253-282. ISBN 978-975-05-0871-4

 • Adak, Hülya (2015) "Gendering denial narratives of the decade of terror (1975-85): the case of Samiha Ayverdi/Neşide Kerem Demir and Hatun Sebilciyan/Sabiha Gökçen", Journal of Genocide Research, Vol.17, No.3, 327-343 

 • Şimga, H. and Göker, Z. G. (2021) Women's perceptions on peace and justice: the case of the Kurdish issue in Turkey, Women's Studies International Forum, Vol.87 (SSCI)

 

 

 • İkizoğlu Erensu, Aslı (2019) Bir geçiş şehrinde gitmeyi beklemek: zamanla yönetilmek, zamana direnmek. In: Biner, Zerrin Özlem and Biner, Özge, (eds.) Beklerken: Zamanın Bilgisi ve Öznenin Dönüşümü. İletişim Yayınları; 2828. Araştırma-İnceleme Dizisi; 459. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750527470

 • Abiral, Bürge and Altınay, Ayşe Gül and Çalışkan, Dilara and Yıldız, Armanc (2018) Curious steps: mobilizing memory through collective walking and storytelling in Istanbul. In: Altınay, Ayşe Gül and Contreras, Maria Jose and Howard, Jean and Hirsch, Marianne and Karaca, Banu and Solomon, Alisa, (eds.) Women Mobilizing Memory. Columbia University Press, New York.

 • Biehl, Kristen Sarah (2015) Spatializing Diversities, Diversifying Spaces: Housing Experiences and Home Space Perceptions in a Migrant Hub of Istanbul, Ethnic and Racial Studies 38.4 (2015): 596-607. Web.

 • Göker, Z.G. (2020) Galatasaray Meydanı'nda vücut bulan vicdan ve adalet: cumartesi anneleri / insanları, beyond.istanbul (Mekânda Adalet ve Beyoğlu), Vol.9, 170-174

 • Altınay, Aye Gül ve Arat, Yeşim (2015) KAMER, a women’s center and an experiment in cultivating cosmopolitan norms, Women’s Studies International Forum, Vol.49, 12-19 (SSCI)

 • Göker, Z. G. and Çelik, A. B. (2021) Women’s Dialogic Encounters: Agonistic Listening and Emotions in Multiple-Identity Conflicts, Third World Quarterly.

 • Göker, Z. G.(2021) Demokrasiyi uygulayarak öğrenme: müzakere, katılım ve toplumsal cinsiyet, Gaziantep University Journal of Social Sciences, Vol.20, No.2, 862-882 (NA)

 • Goker, Z.G. ve A. Polatdemir (2019) Türkiye’de Yükseköğretimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mekanizmaları: Bir Temel Değerlendirme Çalışması https://sugender.sabanciuniv.edu/sites/sugender.sabanciuniv.edu/files/univ_toplumsal_cinsiyet_raporu_30nisan.pdf

 • Goker, Z.G. (2019) Akademide Kadınlar ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, TESEV: https://www.tesev.org.tr/tr/research/akademide-kadinlar-ve-toplumsal-cinsiyet-esitligi/

 • Göker, Zeynep Gülrü (2018) Üniversitede cinsel tacizi önleme: Koç Üniversitesi'nin hikayesi, Üniversitelerde Cinsel Taciz ve Saldırıyla Mücadele: CTS Çalışmaları, Uygur, Gülriz and Şimga, Fatma Hülya (eds.), Magosa, Kuzey Kıbrıs: Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınevi, November 2018, 81-88

 

 • RESISTIRE (RESpondIng to outbreaks through co-creaTIve sustainable inclusive equality stRatEgies) 
 • GEARING-Roles “Araştırma Kurumlarında Toplumsal Cinsiyet Rollerini Dönüştürme Amaçlı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planları”
 • Türkiye’de Yükseköğretim Kurumlarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylemleri: Bir Temel Değerlendirme Çalışması

 

 

 • Travma, Adalet ve Uzlaşmanın Film ve Edebiyatta Temsili: Türkiye ve Kuzey İrlanda Film Çalışmaları ve Pratiklerinde Araştırma Yöntemlerinin Karşılaştırmalı İncelemesi

 

 

 • Altınay, Ayşe Gül and Kancı, Tuba (2011) Küçük askerleri ve küçük ayşeleri eğitmek: ders kitaplarında askerileştirilmiş ve cinsiyetlendirilmiş vatandaşlık. In: Carlson, Marie and Rabo, Annika and Gök, Fatma, (eds.) Çokkültürlü Toplumlarda Eğitim: Türkiye ve İsveç'ten Örnekler. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 47-71. ISBN 978-605-399-139-7

 • Altınay, Ayşe Gül and Türkyılmaz, Yektan (2011) Unravelling layers of gendered silencing: converted Armenian survivors of the 1915 catastrophe. In: Singer, Amy and Neumann , Christoph K. and Somel, Selçuk Akşin, (eds.) Untold Histories of the Middle East: Recovering Voices from the 19th and 20th Centuries. SOAS/Routledge Studies on the Middle East; 12. Routledge, London and New York, pp. 25-53. ISBN 9780415570107

 • Altınay, Ayşe Gül (2011) İki kitap, bir sergi: Türkiyeli Ermenilerin yeniden keşfi. In: İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları, Istanbul Bilgi University

 • Altınay, Ayşe Gül (2013) Askerlik yapmayana adam denmez: zorunlu askerlik, erkeklik ve vatandaşlık. In: Bora, Tanıl, (ed.) Erkek Millet Asker Millet: Türkiye'de Militarizm, Milliyetçilik, Erkek(lik)ler. İletişim Yayınları; 1852. Araştırma-İnceleme Dizisi; 313. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 205-260. ISBN 9789750511530

 • Altınay, Ayşe Gül (2014) Gendered silences, gendered memories: new memory work on Islamized Armenians in Turkey. Eurozine . ISSN 1684-4637

 • Altınay, Ayşe Gül, (2014) Centennial challenges: denationalizing and gendering histories of war and genocide, European Journal of Women’s Studies, Vol.21, No.3, 307-312 (SSCI)

 • Petö, Andrea and Altınay, Ayşe Gül, Feminist questions at the centennial of the First World War, London, England: Sage, August 2014

 • Altınay, Ayşe Gül and Petö, Andrea, Gender, memory and connective genocide scholarship: a conversation with Marianne Hirsch, Sage Publications, November 2015, 386-396

 • Altınay, Ayşe Gül and Peto, Andrea, Europe and the century of genocides: new directions in the feminist theorizing of genocide, SAGE Publications, November 2015, 379-385

 • Altınay, Ayşe Gül and Petö, Andrea, Introduction: uncomfortable connections: gender, memory, war, Gendered Wars, Gendered Memories: Feminist Conversations on War, Genocide and Political Violence, Altınay, Ayşe Gül and Petö, Andrea (eds.), Abingdon, Oxon: Routledge, April 2016, 1-22

 • Adak, Hülya (2015) "Gendering denial narratives of the decade of terror (1975-85): the case of Samiha Ayverdi/Neşide Kerem Demir and Hatun Sebilciyan/Sabiha Gökçen", Journal of Genocide Research, Vol.17, No.3, 327-343 ()

 • Altınay, Ayşe Gül (2019) Undoing Academic Cultures of Militarism Turkey and Beyond, Current Anthropology, Vol.60, No.Supplement: 19, S15-S25 (SSCI)

 • Altınay, Ayşe Gül and Petö, Andrea (eds.) (2016) Introduction: uncomfortable connections: gender, memory, war Gendered Wars, Gendered Memories: Feminist Conversations on War, Genocide and Political Violence, , Abingdon, Oxon: Routledge, April 2016, 1-22

 • Altınay, Ayşe Gül (2014) The grandchildren: the hidden legacy of ‘lost’ Armenians in Turkey, (Translated by: Freely, Maureen), New Brunswick: Transaction Publishers , July 2014

 

 • Ayşe Gül Altınay (2013) “Gendered silences, gendered memories: new memory work on Islamized Armenians in Turkey”. L’homme: European Journal of Feminist History, cilt 24, sayı 2.
 • Ayşe Gül Altınay (2015) “Gender, memory and connective genocide scholarship: A conversation with Marianne Hirsch”. European Journal of Women’s Studies, cilt 22, sayı 4 (özel sayı), ss.: 386-396.
 • Ayşe Gül Altınay (2016) Gendered Wars, Gendered Memories: Feminist Conversations on War, Genocide and Political Violence. First Published. ed. 2016. Print. The Feminist Imagination - Europe and Beyond.
 • Altınay, Ayşe Gül (2014) Gendered silences, gendered memories: new memory work on Islamized Armenians in Turkey. Eurozine . ISSN 1684-4637

 

Pınar EnsariDilşah Pınar Ensari

Project Specialist of RESISTIRE Project

 
Kristen Sarah BiehlKristen Sarah Biehl

Research Faculty

 
Nazlı Türker Nazlı Türker

Transformative Activism Program Coordinator | Project Specialist of RESISTIRE Project

 
İlayda Ece Ova İlayda Ece Ova

Project Specialist for the GEARING-Roles project, Curious Steps ve Purple Certificate Programs.

 
Zeynep Gülru GökerZeynep Gülru Göker

Research Faculty

 
Deniz Gündoğan İbrişimDeniz Gündoğan İbrişim

Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellow