• Göker, Z.G. (2020) Özenli Vatandaşlık: Feminist Bakım Etiğini Yeniden Politikleştirmek, Kadın/Woman 2000, 21(1): 89-106.

 

 • Özbay, Cenk ve Terzioğlu, Ayşecan (2011) Neoliberalizm Ve Mahremiyet: Türkiye'de Beden, Sağlık Ve Cinsellik. İstanbul: Metis, 2011.

 • Terzioğlu, Ayşecan (2018) Sağlığın kültürel boyutları ve toplumsal cinsiyet normları: Türkiye'de tütün kontrolü ve kadınların sigara içmesine atfedilen anlamlar. Toplum ve Hekim Dergisi, 33 (6). pp. 455-464. ISSN 1300-4387

 • Terzioğlu, Ayşecan (2018) Vatandaşlığı biyoiktidar ve sağlık eşitsizlikleri ile tartışmak. Cogito: Bugünün Distopyası, 90 . pp. 231-240. ISSN 1300-2880

 • Erol, Maral and Terzioğlu, Ayşecan, Sağlık antropolojisi, Kültür Denen Şey: Antropolojik Yaklaşımlar, Bartu Candan, Ayfer and Özbay, Cenk (eds.), İstanbul: Metis Yayınları, May 2018, 305-317

 • Terzioğlu, A., Çavdar, A. (2015) Saha, İnsani Güvenlik Penceresinden 2000’ler Türkiyesi, (Saha: The Human Security Issues in Turkey in the 2000s), Helsinki Yurttaşlar Derneği (Helsinki Human Rights Assemblee)

 • Terzioğlu A, Hammoudeh W. (2017) Coping with cancer diagnosis and treatment: a comparative study on women with breast cancer in Turkey and occupied Palestinian territory. Reprod Health Matters. 2017 Oct;25(sup1):35-46. doi: 10.1080/09688080.2017.1378066. PMID: 29120287.

 • Terzioğlu, A. (2017). The Biopolitics of Smoking Cessation in Turkey. Tobacco Prevention & Cessation, 3(May Supplement), 55. https://doi.org/10.18332/tpc/71269

 • Terzioğlu, A. (2020) COVID-19 ve Toplumsal Değişimlerin Gizli Öznesi Olarak Salgınlar, Sarkaç Dergisi.

 • Terzioğlu, Ayşecan and Erdal, Serhat (2020) Halk sağlığı ve antropoloji. In: Okyay, Pınar and Kılıç, Bülent, (eds.) Türkiye Sağlık Raporu 2020. Hipokrat Yayınevi, Ankara.

 

 • Quit Tobacco International-Turkey

 

 

 • ACCTING
 • Türkiye’de Göç, Çevre ve Toplumsal Cinsiyet

 

 • Altınay, Ayşe Gül (2013) Bir antimilitarist feminist manifesto olarak yıldırım bölge kadınlar koğuşu. In: Şahin, Seval, (ed.) Ne Güzel Suçluyuz Biz Hepimiz!: Sevgi Soysal için Yazılar. İletişim Yayınları; 1833. Edebiyat Eleştirisi Dizisi; 32. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 123-133. ISBN 9789750511332

 • Adak, H., & Altınay, R.E. (2018). Introduction: Theatre and Politics in Turkey and Its Diasporas. Comparative Drama 52(3), 185-214. doi:10.1353/cdr.2018.0009.

 • Adak, Hülya (2019) Müfide Ferit Tek's Aydemir meets Neşide K. Demir, or how women in mourning impede gendered memories of a genocidal past. In: Altınay, Ayşe Gül and Contreras, Maria Jose and Hirsch, Marianne and Howard, Jean and Karaca, Banu and Solomon, Alisa, (eds.) Women Mobilizing Memory. Columbia University Press, New York, pp. 455-475. ISBN 9780231191852

 • Adak, H. (2018). Unsettling the Canon of the Theatre of the Absurd: Halide Edib's Masks or Souls? and Its Other Lives. Comparative Drama 52(3), 275-299. doi:10.1353/cdr.2018.0012.

 • Adak, Hülya (2017) Coups, violence, and political turmoil: aesthetics and politics in Pamuk's novels. In: Türkkan, Sevinç and Damrosch, David, (eds.) Approaches to Teaching the Works of Orhan Pamuk. Modern Language Association of America, New York, pp. 36-45. ISBN 1603293183 ; 978-1603293181

 • Adak, Hülya (2018). The Legacy of André Nikolaievitch Mandelstam (1869-1949) and the Early History of Human Rights. Zeitschrift für Religions- Und Geistesgeschichte 70 (2):117-130.

 • Adak, H., Altınay Rüstem Ertuğ (2018) Performing Turkishness: Theater and Politics in Turkey and its Diasporas, Special Issue of Comparative Drama, Volume 52, Number 3 & 4, Fall & Winter 2018, pp. 185-214

 • Adak, Hülya (2016) From l'ecriture feminine to queer subjectivities: Sevgi Soysal, Emine Sevgi Özdamar and Perihan Mağden. Journal of Middle East Women's Studies, 12 (1). pp. 107-111. ISSN 1552-5864 (Print) 1558-9579 (Online)

 • Adak, Hülya (2014) Swaraj/siyasi direnişin biyografik sözlüğü: Halide Edib ve Inside India. Duvar Edebiyat Dergisi, 14 . pp. 58-63. ISSN 2146-9733

 • Adak, Hülya (2017) Halide Edib (1884-1964) und politische gewalt. Forms of Political Violence. Duncker & Humblot, Berlin.

 • Adak, Hülya (2014) İkinci Dünya Savaşı esnasında Hint bağımsızlık hareketi: Hindistan'a Dair'in sessizlikleri... In: Adıvar, Halide Edip, (ed.) Hindistan'a Dair. Can Yayınları, İstanbul, pp. 205-210. ISBN 9789750722189

 • Adak, Hülya (2014) La perte du deuil: Halide Edib et la violence politique à l’égard des Arméniens", Temoignage et Survivance, Alloa, Emmanuel and Kristensen, Stefan (eds.), Geneve: MetisPresses, 321-355

 • Adak, Hülya (2014) A personal odyssey toward 'feminist curiosity'. In: Pande, Rekha, (ed.) A Journey into Women's Studies: Crossing Interdisciplinary Boundaries. Gender, Development and Social Change. Palgrave Macmillan, London and New York, pp. 266-278. ISBN 9781137395740

 • Adak, Hülya (2011) Oy hakkını savunan imparatorluk kadınları, Cumhuriyet'in kızları: kadın oto/biyografi yazarlarının anlattığı milli tarih (1918-1935). In: Uysal, Zeynep, (ed.) Edebiyatın Omzundaki Melek: Edebiyatın Tarihle İlişkisi Üzerine Yazılar. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 253-282. ISBN 978-975-05-0871-4

 

 • Özbay, Cenk ve Terziğlu Ayşecan (2019) Türkiye'de cinsiyet kültürleri: Dicle Koğacıoğlu kitabı, İstanbul: İletişim Yayınları.

 • Şimga, H. and Göker, Z. G. (2021) Women's perceptions on peace and justice: the case of the Kurdish issue in Turkey, Women's Studies International Forum, Vol.87 (SSCI)

 • Göker, Z. G.(2021) Demokrasiyi uygulayarak öğrenme: müzakere, katılım ve toplumsal cinsiyet, Gaziantep University Journal of Social Sciences, Vol.20, No.2, 862-882 (NA)

 • Çelik, A. B. and Göker, Z.G. (2021) Dialogue in polarized societies: women's encounters with multiple others, New Perspectives on Turkey, Vol.64, 31-54 (SSCI)

 • Göker, Z.G. ve C. Özbay (Der.) (2021) Mekanda Adalet ve Toplumsal Cinsiyet Beyond.Istanbul Vol.10, Mekanda Adalet Derneği.

 • Göker, Z.G. ve C. Özbay (Der.) (2021) Mekanda Adalet ve Toplumsal Cinsiyet Beyond.Istanbul Vol.10, Mekanda Adalet Derneği.

 • O'Neil, Mary Lou and Bencivenga, Rita and Göker, Zeynep Gülru and Uçan Çabukçu, Sevgi (2018) Perspectives on gender studies in Turkey, AG About Gender - International Journal of Gender Studies, Vol.7, No.14, 208-226

 • Göker, Z. G. (2019) Memories, stories and deliberation: digital sisterhood on feminist websites in Turkey, European Journal of Women's Studies, Vol.26, No.3, 313-328 (SSCI)

 • Goker, Z.G (2017) Whither feminist alliance? secular feminists and Islamist women in Turkey, Asian Journal of Women's Studies, Vol.23, No.3, 273-293 (SSCI)

 

 • İkizoğlu Erensu, Aslı (2016) Notes from a refugee protest: ambivalences of resisting and desiring citizenship, Citizenship Studies, 20:5, 664-677, DOI: 10.1080/13621025.2016.1182677

 • İkizoğlu Erensu, Aslı (2019) Bir geçiş şehrinde gitmeyi beklemek: zamanla yönetilmek, zamana direnmek. In: Biner, Zerrin Özlem and Biner, Özge, (eds.) Beklerken: Zamanın Bilgisi ve Öznenin Dönüşümü. İletişim Yayınları; 2828. Araştırma-İnceleme Dizisi; 459. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750527470

 • Terzioğlu, A. (2020) Suriyeli Mültecilerin Bedensel Görünürlüğü: Karşılaşmalar ve Ayrımcılıklar, Bomovu yayınları, “Beden, Spor ve Tahakküm” özel yayını.

 • Terzioğlu, Ayşecan (2018) The banality of evil and the normalization of the discriminatory discourses against Syrians in Turkey. Anthropology of the Contemporary Middle East and Central Eurasia, 4 (2). pp. 34-47.

 • Biehl, Kristen Sarah (2019) Türkiye'deki Toplum Merkezleri: Güncel Pratiklerin Çeşitliliğini Anlamak

 • Biehl, Kristen Sarah (2015) Spatializing Diversities, Diversifying Spaces: Housing Experiences and Home Space Perceptions in a Migrant Hub of Istanbul, Ethnic and Racial Studies 38.4 (2015): 596-607. Web.

 • Biehl, Kristen Sarah, Aydın-Düzgit, Senem ve Keyman, Fuat (2019)"Changing Parameters of Migration Cooperation: Beyond the EU-Turkey Deal?"

 • Biehl, Kristen Sarah, (2020) A dwelling lens: migration, diversity and boundary-making in an Istanbul neighbourhood, Ethnic and Racial Studies 43(12): 2236-2254

 

 • Aidiyetsizliğe Annelik Yapmak: Türkiye’den Yeni Göçte Anneliğin Siyaseti
 • REROOT - Yeni Gelenler için Uyum Alanları olarak Varış Altyapıları
 • WHOLE-COMM - Bütüncül Toplum Perspektifinden Orta Büyüklükteki Şehirlerde ve Kırsal Alanlarda Yaşayan 2014 Sonrası Göçmenlerin Entegrasyonu
 • İstanbul’daki Göçmen Dayanışmasının Dijital Hikaye Haritası

 

 • Abiral, Bürge and Altınay, Ayşe Gül and Çalışkan, Dilara and Yıldız, Armanc (2018) Curious steps: mobilizing memory through collective walking and storytelling in Istanbul. In: Altınay, Ayşe Gül and Contreras, Maria Jose and Howard, Jean and Hirsch, Marianne and Karaca, Banu and Solomon, Alisa, (eds.) Women Mobilizing Memory. Columbia University Press, New York.

 • Altınay, Ayşe Gül and Petö, Andrea (eds.) (2016) Introduction: uncomfortable connections: gender, memory, war Gendered Wars, Gendered Memories: Feminist Conversations on War, Genocide and Political Violence, , Abingdon, Oxon: Routledge, April 2016, 1-22

 • Altınay, Ayşe Gül (2014) The grandchildren: the hidden legacy of ‘lost’ Armenians in Turkey, (Translated by: Freely, Maureen), New Brunswick: Transaction Publishers , July 2014

 • Altınay, Ayşe Gül and Kancı, Tuba (2011) Küçük askerleri ve küçük ayşeleri eğitmek: ders kitaplarında askerileştirilmiş ve cinsiyetlendirilmiş vatandaşlık. In: Carlson, Marie and Rabo, Annika and Gök, Fatma, (eds.) Çokkültürlü Toplumlarda Eğitim: Türkiye ve İsveç'ten Örnekler. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 47-71. ISBN 978-605-399-139-7

 • Altınay, Ayşe Gül (2013) Direnenlerin pedagojisi: gezi okulundan öğrendiklerim. In: İnal, Kemal, (ed.) Gezi, İsyan, Özgürlük: Sokağın Şenlikli Muhalefeti. Ayrıntı Yayınları, İstanbul. ISBN 978-975-539-783-2

 • Altınay, Ayşe Gül (2010) Encounters. In: Anahit, Helin, (ed.) Talking Openly (Açık Açık Konuşmak). G Yayın Grubu, İstanbul, pp. 33-45. ISBN 9789759097349

 • Altınay, Ayşe Gül and Türkyılmaz, Yektan (2011) Unravelling layers of gendered silencing: converted Armenian survivors of the 1915 catastrophe. In: Singer, Amy and Neumann , Christoph K. and Somel, Selçuk Akşin, (eds.) Untold Histories of the Middle East: Recovering Voices from the 19th and 20th Centuries. SOAS/Routledge Studies on the Middle East; 12. Routledge, London and New York, pp. 25-53. ISBN 9780415570107

 • Altınay, Ayşe Gül (2011) İki kitap, bir sergi: Türkiyeli Ermenilerin yeniden keşfi. In: İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları, Istanbul Bilgi University

 • Altınay, Ayşe Gül (2013) Askerlik yapmayana adam denmez: zorunlu askerlik, erkeklik ve vatandaşlık. In: Bora, Tanıl, (ed.) Erkek Millet Asker Millet: Türkiye'de Militarizm, Milliyetçilik, Erkek(lik)ler. İletişim Yayınları; 1852. Araştırma-İnceleme Dizisi; 313. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 205-260. ISBN 9789750511530

 • Adak, Hülya and Altınay, Ayşe Gül (2010) Guest editors' introduction: at the crossroads of gender and ethnicity: moving beyond the national imaginaire. New Perspectives on Turkey (42). pp. 9-30. ISSN 0896-6346

 • Altınay, Ayşe Gül (2014) Gendered silences, gendered memories: new memory work on Islamized Armenians in Turkey. Eurozine . ISSN 1684-4637

 • Altınay, Ayşe Gül, (2014) Centennial challenges: denationalizing and gendering histories of war and genocide, European Journal of Women’s Studies, Vol.21, No.3, 307-312 (SSCI)

 • Altınay, Ayşe Gül and Peto, Andrea, Europe and the century of genocides: new directions in the feminist theorizing of genocide, SAGE Publications, November 2015, 379-385

 • Abiral, Bürge and Altınay, Ayşe Gül and Çalışkan, Dilara and Yıldız, Armanc (2018) Curious steps: mobilizing memory through collective walking and storytelling in Istanbul. In: Altınay, Ayşe Gül and Contreras, Maria Jose and Howard, Jean and Hirsch, Marianne and Karaca, Banu and Solomon, Alisa, (eds.) Women Mobilizing Memory. Columbia University Press, New York

 • Adak, Hülya (2019) Müfide Ferit Tek's Aydemir meets Neşide K. Demir, or how women in mourning impede gendered memories of a genocidal past. In: Altınay, Ayşe Gül and Contreras, Maria Jose and Hirsch, Marianne and Howard, Jean and Karaca, Banu and Solomon, Alisa, (eds.) Women Mobilizing Memory. Columbia University Press, New York, pp. 455-475. ISBN 9780231191852

 • Adak, Hülya (2017) Coups, violence, and political turmoil: aesthetics and politics in Pamuk's novels. In: Türkkan, Sevinç and Damrosch, David, (eds.) Approaches to Teaching the Works of Orhan Pamuk. Modern Language Association of America, New York, pp. 36-45. ISBN 1603293183 ; 978-1603293181

 • Adak, H. (2016). Teaching the Armenian Genocide in Turkey: Curriculum, Methods, and Sources. PMLA/Publications of the Modern Language Association of America, 131(5), 1515-1518. doi:10.1632/pmla.2016.131.5.1515

 • Adak, Hülya (2014) Swaraj/siyasi direnişin biyografik sözlüğü: Halide Edib ve Inside India. Duvar Edebiyat Dergisi, 14 . pp. 58-63. ISSN 2146-9733

 • Adak, Hülya and Altınay, Ayşe Gül, (2010) New perspectives on Turkey: Dossier on gender, ethnicity, and the nation-state, İstanbul: Homer Kitabevi.

 • Adak, Hülya and Heffernan, Teresa and Lewis, Reina (2013) The Independence War (1919-1922) and the ordeal for freedom. Cultures in Dialogue: Halide Edib Page .

 • Adak, Hülya (2017) Halide Edib (1884-1964) und politische gewalt. Forms of Political Violence. Duncker & Humblot, Berlin.

 • Adak, Hülya (2010) A valediction to the ‘interdiction of mourning’; or, walking with the Turkish Jeanne d’Arc (Halide Edib) through ambiguous terrains beyond the catastrophic divide. In: Medick, Hans and Schaser, Angelika and Ulbrich, Claudia, (eds.) Selbstzeugnis und Person. Böhlau, Weimar, Köln, Wien.

 • Adak, Hülya and Altınay, Ayşe Gül (2010) Guest editors' introduction: at the crossroads of gender and ethnicity: moving beyond the national imaginaire. New Perspectives on Turkey (42). pp. 9-30. ISSN 0896-6346

 • Adak, Hülya (2014) İkinci Dünya Savaşı esnasında Hint bağımsızlık hareketi: Hindistan'a Dair'in sessizlikleri... In: Adıvar, Halide Edip, (ed.) Hindistan'a Dair. Can Yayınları, İstanbul, pp. 205-210. ISBN 9789750722189

 • Adak, Hülya (2011) Oy hakkını savunan imparatorluk kadınları, Cumhuriyet'in kızları: kadın oto/biyografi yazarlarının anlattığı milli tarih (1918-1935). In: Uysal, Zeynep, (ed.) Edebiyatın Omzundaki Melek: Edebiyatın Tarihle İlişkisi Üzerine Yazılar. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 253-282. ISBN 978-975-05-0871-4

 • Adak, Hülya (2015) "Gendering denial narratives of the decade of terror (1975-85): the case of Samiha Ayverdi/Neşide Kerem Demir and Hatun Sebilciyan/Sabiha Gökçen", Journal of Genocide Research, Vol.17, No.3, 327-343 

 • Şimga, H. and Göker, Z. G. (2021) Women's perceptions on peace and justice: the case of the Kurdish issue in Turkey, Women's Studies International Forum, Vol.87 (SSCI)

 

 

 • İkizoğlu Erensu, Aslı (2019) Bir geçiş şehrinde gitmeyi beklemek: zamanla yönetilmek, zamana direnmek. In: Biner, Zerrin Özlem and Biner, Özge, (eds.) Beklerken: Zamanın Bilgisi ve Öznenin Dönüşümü. İletişim Yayınları; 2828. Araştırma-İnceleme Dizisi; 459. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750527470

 • Abiral, Bürge and Altınay, Ayşe Gül and Çalışkan, Dilara and Yıldız, Armanc (2018) Curious steps: mobilizing memory through collective walking and storytelling in Istanbul. In: Altınay, Ayşe Gül and Contreras, Maria Jose and Howard, Jean and Hirsch, Marianne and Karaca, Banu and Solomon, Alisa, (eds.) Women Mobilizing Memory. Columbia University Press, New York.

 • Biehl, Kristen Sarah (2015) Spatializing Diversities, Diversifying Spaces: Housing Experiences and Home Space Perceptions in a Migrant Hub of Istanbul, Ethnic and Racial Studies 38.4 (2015): 596-607. Web.

 • Göker, Z.G. (2020) Galatasaray Meydanı'nda vücut bulan vicdan ve adalet: cumartesi anneleri / insanları, beyond.istanbul (Mekânda Adalet ve Beyoğlu), Vol.9, 170-174

 • Altınay, Aye Gül ve Arat, Yeşim (2015) KAMER, a women’s center and an experiment in cultivating cosmopolitan norms, Women’s Studies International Forum, Vol.49, 12-19 (SSCI)

 • Göker, Z. G. & A. Polatdemir (2022): The quest for gender equality in universities at the crossroads of neoliberal and anti-gender pressures: the case of Turkey, Globalisation, Societies and Education, DOI: 10.1080/14767724.2022.2121690

 • Göker, Z. G. and Çelik, A. B. (2021) Women’s Dialogic Encounters: Agonistic Listening and Emotions in Multiple-Identity Conflicts, Third World Quarterly.

 • Göker, Z. G.(2021) Demokrasiyi uygulayarak öğrenme: müzakere, katılım ve toplumsal cinsiyet, Gaziantep University Journal of Social Sciences, Vol.20, No.2, 862-882 (NA)

 • Göker, Z.G. ve A. Polatdemir (2019) Türkiye’de Yükseköğretimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mekanizmaları: Bir Temel Değerlendirme Çalışması https://sugender.sabanciuniv.edu/sites/sugender.sabanciuniv.edu/files/univ_toplumsal_cinsiyet_raporu_30nisan.pdf

 • Göker, Z.G. (2019) Akademide Kadınlar ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, TESEV: https://www.tesev.org.tr/tr/research/akademide-kadinlar-ve-toplumsal-cinsiyet-esitligi/

 • Göker, Zeynep Gülrü (2018) Üniversitede cinsel tacizi önleme: Koç Üniversitesi'nin hikayesi, Üniversitelerde Cinsel Taciz ve Saldırıyla Mücadele: CTS Çalışmaları, Uygur, Gülriz and Şimga, Fatma Hülya (eds.), Magosa, Kuzey Kıbrıs: Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınevi, November 2018, 81-88

 

 • RESISTIRE (RESpondIng to outbreaks through co-creaTIve sustainable inclusive equality stRatEgies) 
 • GEARING-Roles “Araştırma Kurumlarında Toplumsal Cinsiyet Rollerini Dönüştürme Amaçlı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planları”
 • Türkiye’de Yükseköğretim Kurumlarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylemleri: Bir Temel Değerlendirme Çalışması

 

 

 • Travma, Adalet ve Uzlaşmanın Film ve Edebiyatta Temsili: Türkiye ve Kuzey İrlanda Film Çalışmaları ve Pratiklerinde Araştırma Yöntemlerinin Karşılaştırmalı İncelemesi

 

 

 • Altınay, Ayşe Gül and Kancı, Tuba (2011) Küçük askerleri ve küçük ayşeleri eğitmek: ders kitaplarında askerileştirilmiş ve cinsiyetlendirilmiş vatandaşlık. In: Carlson, Marie and Rabo, Annika and Gök, Fatma, (eds.) Çokkültürlü Toplumlarda Eğitim: Türkiye ve İsveç'ten Örnekler. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 47-71. ISBN 978-605-399-139-7

 • Altınay, Ayşe Gül and Türkyılmaz, Yektan (2011) Unravelling layers of gendered silencing: converted Armenian survivors of the 1915 catastrophe. In: Singer, Amy and Neumann , Christoph K. and Somel, Selçuk Akşin, (eds.) Untold Histories of the Middle East: Recovering Voices from the 19th and 20th Centuries. SOAS/Routledge Studies on the Middle East; 12. Routledge, London and New York, pp. 25-53. ISBN 9780415570107

 • Altınay, Ayşe Gül (2011) İki kitap, bir sergi: Türkiyeli Ermenilerin yeniden keşfi. In: İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları, Istanbul Bilgi University

 • Altınay, Ayşe Gül (2013) Askerlik yapmayana adam denmez: zorunlu askerlik, erkeklik ve vatandaşlık. In: Bora, Tanıl, (ed.) Erkek Millet Asker Millet: Türkiye'de Militarizm, Milliyetçilik, Erkek(lik)ler. İletişim Yayınları; 1852. Araştırma-İnceleme Dizisi; 313. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 205-260. ISBN 9789750511530

 • Altınay, Ayşe Gül (2014) Gendered silences, gendered memories: new memory work on Islamized Armenians in Turkey. Eurozine . ISSN 1684-4637

 • Altınay, Ayşe Gül, (2014) Centennial challenges: denationalizing and gendering histories of war and genocide, European Journal of Women’s Studies, Vol.21, No.3, 307-312 (SSCI)

 • Petö, Andrea and Altınay, Ayşe Gül, Feminist questions at the centennial of the First World War, London, England: Sage, August 2014

 • Altınay, Ayşe Gül and Petö, Andrea, Gender, memory and connective genocide scholarship: a conversation with Marianne Hirsch, Sage Publications, November 2015, 386-396

 • Altınay, Ayşe Gül and Peto, Andrea, Europe and the century of genocides: new directions in the feminist theorizing of genocide, SAGE Publications, November 2015, 379-385

 • Altınay, Ayşe Gül and Petö, Andrea, Introduction: uncomfortable connections: gender, memory, war, Gendered Wars, Gendered Memories: Feminist Conversations on War, Genocide and Political Violence, Altınay, Ayşe Gül and Petö, Andrea (eds.), Abingdon, Oxon: Routledge, April 2016, 1-22

 • Adak, Hülya (2015) "Gendering denial narratives of the decade of terror (1975-85): the case of Samiha Ayverdi/Neşide Kerem Demir and Hatun Sebilciyan/Sabiha Gökçen", Journal of Genocide Research, Vol.17, No.3, 327-343 ()

 • Altınay, Ayşe Gül (2019) Undoing Academic Cultures of Militarism Turkey and Beyond, Current Anthropology, Vol.60, No.Supplement: 19, S15-S25 (SSCI)

 • Altınay, Ayşe Gül and Petö, Andrea (eds.) (2016) Introduction: uncomfortable connections: gender, memory, war Gendered Wars, Gendered Memories: Feminist Conversations on War, Genocide and Political Violence, , Abingdon, Oxon: Routledge, April 2016, 1-22

 • Altınay, Ayşe Gül (2014) The grandchildren: the hidden legacy of ‘lost’ Armenians in Turkey, (Translated by: Freely, Maureen), New Brunswick: Transaction Publishers , July 2014

 

 • Ayşe Gül Altınay (2013) “Gendered silences, gendered memories: new memory work on Islamized Armenians in Turkey”. L’homme: European Journal of Feminist History, cilt 24, sayı 2.
 • Ayşe Gül Altınay (2015) “Gender, memory and connective genocide scholarship: A conversation with Marianne Hirsch”. European Journal of Women’s Studies, cilt 22, sayı 4 (özel sayı), ss.: 386-396.
 • Ayşe Gül Altınay (2016) Gendered Wars, Gendered Memories: Feminist Conversations on War, Genocide and Political Violence. First Published. ed. 2016. Print. The Feminist Imagination - Europe and Beyond.
 • Altınay, Ayşe Gül (2014) Gendered silences, gendered memories: new memory work on Islamized Armenians in Turkey. Eurozine . ISSN 1684-4637

 

Project Duration: 2021 - 2023 

EU Horizon 2020 RESISTIRÉ (RESpondIng to outbreaks through co-creaTIve sustainable inclusive equality stRatEgies) began in April 2021, after being selected from among 162 applications that were submitted to an open call by the European Commission on the COVID 19 Pandemic. Coordinated by European Science Foundation and represented by Sabancı University in Turkey, RESISTIRÉ brings together 10 partners from 9 countries in a multidisciplinary consortium: European Science Foundation (France), Örebro University (Sweden), Yellow Window (Belgium), Oxford Brooks University (United Kingdom), Knowledge & Innovation (Italy), Technological University Dublin (Ireland), Sabanci University (Turkey), Universidad de Deusto (Spain), Institute of Sociology of the Academy of Science of the Czech Republic (Czech Republic), and Sciensano (Belgium). The project aims to understand the impact of the COVID-19 outbreak and its policy responses on behavioural, social, and economic inequalities in 31 countries (EU-27 plus Iceland, UK, Serbia and Turkey) on the basis of a conceptual gender+ framework and to work towards individual and societal resilience. This is achieved by mapping and collecting data, and by analysing, and translating these insights into solutions to be deployed by policymakers, stakeholders and actors in the field in different policy domains. RESISTIRÉ proposes a three-cycle approach. Each cycle involves:

Extensive mapping of policy and societal responses to COVID-19, secondary survey data, workshops with civil society, interviews with public authorities, and individual narratives collected from precarious and vulnerable groups, and translated into operational insights.

Development of adequate responses and operational tools from a holistic perspective, with a co-design approach involving multiple stakeholders, with recommendations for actions for policymakers, stakeholders and actors in the field.

Launch of pilot actions to demonstrate the potential impact of a range of proposed solutions.

Dissemination of knowledge, development of policy recommendations and empowerment of stakeholders to exploit project results.

For more information on the project and its outputs, please visit our website, subscribe to our newsletter and follow us on our social media channels (Twitter: @Resistire_EU, Facebook: resistire.EU, Linkedin: resistire-project).

 

 

Pınar EnsariDilşah Pınar Ensari

Project Specialist of RESISTIRE Project

 
Nazlı Türker Nazlı Türker

Transformative Activism Program Coordinator | Project Specialist of RESISTIRE Project

 

Project Duration: 2021 - 2023 

EU H2020 GEARING Roles (Gender Equality Actions in Research Organizations to Transform Gender Roles) is a 4-year Coordination and Action Support Project (2019-2022). The project aims to design and implement Gender Equality Action Plans (GEPs) in 6 research institutions in Europe. Coordinated by University of Deusto, University of Ljubljana, University of Lisbon IGOT, Oxford Brookes University, University of Radboud, Estonian Research Council, Yellow Window, Trilateral Research and Sabancı University are partners of the project. The GEPs mainly aim to remove barriers to women’s recruitment and career progression in research institutions, to address gender imbalances in the representation, processes, and the promotion of women leadership in research institutions, to provide alternative references in traditionally men dominated areas (STEM) and in those where women are majority but kept under glass ceilings (Health& Care, Hum, Law, SSCC in general) by strengthening the gender dimension in research programs and methodologies, fostering gender knowledge and scientific production in relation to gender and feminist studies, and by reinforcing women researchers’ careers, to create sustainable long term networks amongst research institutions to foster gender equality. Sabancı University has created its own GEP through participatory workshops and activities participated by SU members across all university units and published the GEP on its website. Implementation of GEP is ongoing. You can access more information and outputs of the project on its website and European Commission web page.

 

Fulya Kama ÖzelkanFulya Kama Özelkan

GEARING-Roles Project Specialist

 
Zeynep Gülru GökerZeynep Gülru Göker

SU Gender Director

 

EU Horizon 2020 ReROOT (Arrival Infrastructures as Sites of Integration for the Newcomers) is a five-year collaborative project (2020-2024) that aims to analyze and learn lessons from past and recent (post-2015) transformations of arrival and integration processes with an explicit goal of fostering sustainable, evidence-based integration practices and policies.  ReROOT is dedicated to unpack – with the help of migrants and a wide range of stakeholders – the nexus of migratory mobility and societal transformation in order to further inclusive and redistributive integration processes. Most importantly, ReROOT situates its impact in the transfer of knowledge, methods and analytical tools and reflexive methods to civil society and public service stakeholder. 

The project is being carried out by nine institutions in Europe including Sabanci University. In Turkey, we are focusing on three wider neighborhoods in Fatih district in Istanbul: Aksaray, Kumkapı and Laleli. The area is known as a central trade hub and a point of intersection and arrival for diverse populations from Middle East, Sub-Saharan Africa and post-Soviet countries. Based on qualitative methods, the research involves various actors including long-term residents, shopkeepers, service providers and newcomers to understand the processes of migration and arrival and to create concrete tools and recommendations for effective integration policies and practices. For more information on the project and its outputs, please visit our website, subscribe to our newsletter and follow us on our social media channels (Twitter: @ReROOT_Project; Facebook). 

 

Project Duration: 2020-2024

The H2020 research project “Whole-COMM: Exploring the Integration of Post-2014 Migrants in Small and Medium-Sized Towns and Rural Areas from a Whole of Community Perspective” is a 3-year project founded by Horizon2020, exploring migrant integration as a process of community-making in small and
medium-size towns and rural areas. Whole-COMM is coordinated by Collegio Carlo Alberto in partnership with FIERI with the scientific direction of Tiziana Caponio and with the partnership of institutions from ten countries including Sabancı University, Turkey. Over the last few years, the EU has received unprecedented numbers of migrants and asylum seekers, often in an unorderly way. This has led to a growing immigrant presence in scarcely prepared small and medium-size towns and rural areas (SMsTRA). The way in which these local communities respond to this challenge will deeply shape the future of integration in Europe. Whole-COMM proposes to address these issues through an innovative Whole-of-Community research approach which conceives of migrant integration as a process of
community-making that: takes place in specific local contexts characterized by distinct configurations of structural factors; is brought about by the interactions of multiple actors with their multilevel and multi-situated relations; and is open-ended and can result in either more cohesive or more fragmented social
relations. By focusing on SMsTRA, Whole-COMM contributes to filling a serious gap in existing research and policy debates which so far have been concerned primarily with big cities. We have focused three localities in Central Anatolia, Mediterranean and Marmara regions in Turkey to gather information via in-depth interviews, participants observation and focus groups with migrant/refugees and long-term residents. For more information on the project and its outputs, please visit our website, subscribe to our newsletter and follow us on our social media channels (Twitter: @ @whole_comm; Facebook).

Project Duration: 2021-2025

Launched in February 2022 and run by a multi-disciplinary and multi-sector consortium composed of 12 research institutions from 11 countries, EU Horizon 2020 ACCTING (AdvanCing behavioural Change Through an INclusive Green Deal) conducts research in the EU and surrounding countries, as well as in countries such as the USA, Brazil, and Japan. ACCTING has two main goals: 1) investigating the local, national, and supra-national impact of theclimate crisis andenvironmental policies, most notably the European Green Deal, on social inequalities from a gender+ perspective, and 2) developing solutions and policy recommendations for civic actors and policy-makers based on the analysis of the “better stories” (Dina Georgis) of inclusive climate transformations developed by bottom-up initiatives and the organization of co-creative design processes.  and using them to develop solutions to be used by social actors and policymakers. 

What are the factors that impede behavioural changes that may respond to the climate crisis and what processes encourage and support such changes? What do we see when we explore these factors that impede or facilitate the intended transformations through a gender+ perspective? Which social groups are made (more) vulnerable as a result of the climate crisis and environmental policies that respond to it? How can such policies, and more specifically the European Green Deal, be designed and implemented in a more inclusive way?In seeking answers to these questions, ACCTING focuses on the experiences of groups that are (made) vulnerable (especially women, youth, minorities, migrants, locals, nomads, and LGBTQI+s), as well as the inspiring initiatives and transformation led by them. Building upon the previous research in this field, ACCTING offers a conceptual and methodological framework that consists of co-creation and transdisciplinarity. We as the SUGender team, will be conducting research in four of the eight thematic subfields: disasters, biodiversity, food security, and food values. In the current cycle of the research process, we are engaged in mapping the existing bottom-up initiatives, organizations and groups that work in these fields as well as researching the impact of the climate crisis and environmental policies on social inequalities. In order to access more detailed information on the project and the eight research fields, you can visit the project website.  

 

Web site: https://accting.eu/

Twitter:  @accting_eu  https://twitter.com/ACCTING_EU

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/accting/

 

 

burcuBurcu Borhan Türeli

ACCTING Project Specialist

 
esinEsin Düzel

ACCTING Project Specialist

 

Project Coordinators: Zeynep Gülru Göker, Selin Çağatay, Olga Selin Hünler, Aslı Polatdemir

Project Assistant: Aslı Aygüneş

Collaborators: Su Vardal Caniş, Tuğba Yalçınkaya

Funding: Swedish Institute Creative Force 

Project Partners: The Raoul Wallenberg Institute, SU Gender, Humboldt University Center for Comparative Research on Democracy 

The #GenderStruggles: Building Community Resilience via Creativity and Digital Media project investigated feminist and queer responses to challenges to gender equality and sexual rights posed by anti-gender mobilizations in Germany, Turkey and Sweden through the creation of a platform between activists/activist-scholars in three countries for sharing knowhow, experience and expertise regarding coping mechanisms and resistance strategies. The main aim was building communities of resilience among those who struggle for gender equality and sexual rights. The project defined gender struggles as feminist and queer activists/activist-scholars’ efforts to continue influencing gender policies, producing policy-relevant research and agenda setting while coping with challenges posed by anti-gender mobilizations. The #GenderStruggles project brings together activists and activist-researchers from Turkey, Sweden, and Germany to discuss these, exchange strategies of resistance, and build emotional resilience. A digital storyboard emerged from #GenderStruggles which presents the journey of project participants through the eight workshops organized in the digital space throughout 2021. The digital storyboard can be viewed here: https://www.genderstruggles.org/

Zeynep Gülru GökerZeynep Gülru Göker

SU Gender Director

 

Project Duration: 2020-2022

Addressing grief and trauma in our times – the Anthropocene era – demand new approaches. Also, ‘slow violence’ is incremental with disastrous consequences for decades or centuries. However, most of the existing narrative rely on Western and European human-centred, techno-focused, and masculinist approaches and ignores the feminist aspect of the problem. The EU-funded POGETA project will study the Anthropocene trauma in post-imperial Turkey and among the Turkish diaspora under feminist and queer perspectives. The project will explore how public intellectuals remember and dramatize the surviving effects of the Ottoman period, the environmental consequences of war and genocide, climate trauma, and other slow violence forms in modern Turkish literature.

 

Deniz Gündoğan İbrişimDeniz Gündoğan İbrişim

Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellow

 

1. The Ethics of Witnessing in Pandemic Times: A Tandem Reading of José Saramago’s Blindness and Orhan Pamuk’s The White Castle 

In: Journal of World Literature Author: Deniz Gundogan Ibrisim1

https://brill.com/view/journals/jwl/7/2/article-p147_3.xml

2. Response-able Memory

https://memorymigrationrelationality.org/response-able-memory/?fbclid=IwAR3j6wrKCrXw8-cmS-pf27Xpbssvy41x-hoGcJQmdtlLDlj3YJDHU2jY2cA