• Göker, Z.G. (2020) Özenli Vatandaşlık: Feminist Bakım Etiğini Yeniden Politikleştirmek, Kadın/Woman 2000, 21(1): 89-106.

 

 • Özbay, Cenk ve Terzioğlu, Ayşecan (2011) Neoliberalizm Ve Mahremiyet: Türkiye'de Beden, Sağlık Ve Cinsellik. İstanbul: Metis, 2011.

 • Terzioğlu, Ayşecan (2018) Sağlığın kültürel boyutları ve toplumsal cinsiyet normları: Türkiye'de tütün kontrolü ve kadınların sigara içmesine atfedilen anlamlar. Toplum ve Hekim Dergisi, 33 (6). pp. 455-464. ISSN 1300-4387

 • Terzioğlu, Ayşecan (2018) Vatandaşlığı biyoiktidar ve sağlık eşitsizlikleri ile tartışmak. Cogito: Bugünün Distopyası, 90 . pp. 231-240. ISSN 1300-2880

 • Erol, Maral and Terzioğlu, Ayşecan, Sağlık antropolojisi, Kültür Denen Şey: Antropolojik Yaklaşımlar, Bartu Candan, Ayfer and Özbay, Cenk (eds.), İstanbul: Metis Yayınları, May 2018, 305-317

 • Terzioğlu, A., Çavdar, A. (2015) Saha, İnsani Güvenlik Penceresinden 2000’ler Türkiyesi, (Saha: The Human Security Issues in Turkey in the 2000s), Helsinki Yurttaşlar Derneği (Helsinki Human Rights Assemblee)

 • Terzioğlu A, Hammoudeh W. (2017) Coping with cancer diagnosis and treatment: a comparative study on women with breast cancer in Turkey and occupied Palestinian territory. Reprod Health Matters. 2017 Oct;25(sup1):35-46. doi: 10.1080/09688080.2017.1378066. PMID: 29120287.

 • Terzioğlu, A. (2017). The Biopolitics of Smoking Cessation in Turkey. Tobacco Prevention & Cessation, 3(May Supplement), 55. https://doi.org/10.18332/tpc/71269

 • Terzioğlu, A. (2020) COVID-19 ve Toplumsal Değişimlerin Gizli Öznesi Olarak Salgınlar, Sarkaç Dergisi.

 • Terzioğlu, Ayşecan and Erdal, Serhat (2020) Halk sağlığı ve antropoloji. In: Okyay, Pınar and Kılıç, Bülent, (eds.) Türkiye Sağlık Raporu 2020. Hipokrat Yayınevi, Ankara.

 

 • Quit Tobacco International-Turkey

 

 

 • ACCTING
 • Türkiye’de Göç, Çevre ve Toplumsal Cinsiyet

 

 • Altınay, Ayşe Gül (2013) Bir antimilitarist feminist manifesto olarak yıldırım bölge kadınlar koğuşu. In: Şahin, Seval, (ed.) Ne Güzel Suçluyuz Biz Hepimiz!: Sevgi Soysal için Yazılar. İletişim Yayınları; 1833. Edebiyat Eleştirisi Dizisi; 32. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 123-133. ISBN 9789750511332

 • Adak, H., & Altınay, R.E. (2018). Introduction: Theatre and Politics in Turkey and Its Diasporas. Comparative Drama 52(3), 185-214. doi:10.1353/cdr.2018.0009.

 • Adak, Hülya (2019) Müfide Ferit Tek's Aydemir meets Neşide K. Demir, or how women in mourning impede gendered memories of a genocidal past. In: Altınay, Ayşe Gül and Contreras, Maria Jose and Hirsch, Marianne and Howard, Jean and Karaca, Banu and Solomon, Alisa, (eds.) Women Mobilizing Memory. Columbia University Press, New York, pp. 455-475. ISBN 9780231191852

 • Adak, H. (2018). Unsettling the Canon of the Theatre of the Absurd: Halide Edib's Masks or Souls? and Its Other Lives. Comparative Drama 52(3), 275-299. doi:10.1353/cdr.2018.0012.

 • Adak, Hülya (2017) Coups, violence, and political turmoil: aesthetics and politics in Pamuk's novels. In: Türkkan, Sevinç and Damrosch, David, (eds.) Approaches to Teaching the Works of Orhan Pamuk. Modern Language Association of America, New York, pp. 36-45. ISBN 1603293183 ; 978-1603293181

 • Adak, Hülya (2018). The Legacy of André Nikolaievitch Mandelstam (1869-1949) and the Early History of Human Rights. Zeitschrift für Religions- Und Geistesgeschichte 70 (2):117-130.

 • Adak, H., Altınay Rüstem Ertuğ (2018) Performing Turkishness: Theater and Politics in Turkey and its Diasporas, Special Issue of Comparative Drama, Volume 52, Number 3 & 4, Fall & Winter 2018, pp. 185-214

 • Adak, Hülya (2016) From l'ecriture feminine to queer subjectivities: Sevgi Soysal, Emine Sevgi Özdamar and Perihan Mağden. Journal of Middle East Women's Studies, 12 (1). pp. 107-111. ISSN 1552-5864 (Print) 1558-9579 (Online)

 • Adak, Hülya (2014) Swaraj/siyasi direnişin biyografik sözlüğü: Halide Edib ve Inside India. Duvar Edebiyat Dergisi, 14 . pp. 58-63. ISSN 2146-9733

 • Adak, Hülya (2017) Halide Edib (1884-1964) und politische gewalt. Forms of Political Violence. Duncker & Humblot, Berlin.

 • Adak, Hülya (2014) İkinci Dünya Savaşı esnasında Hint bağımsızlık hareketi: Hindistan'a Dair'in sessizlikleri... In: Adıvar, Halide Edip, (ed.) Hindistan'a Dair. Can Yayınları, İstanbul, pp. 205-210. ISBN 9789750722189

 • Adak, Hülya (2014) La perte du deuil: Halide Edib et la violence politique à l’égard des Arméniens", Temoignage et Survivance, Alloa, Emmanuel and Kristensen, Stefan (eds.), Geneve: MetisPresses, 321-355

 • Adak, Hülya (2014) A personal odyssey toward 'feminist curiosity'. In: Pande, Rekha, (ed.) A Journey into Women's Studies: Crossing Interdisciplinary Boundaries. Gender, Development and Social Change. Palgrave Macmillan, London and New York, pp. 266-278. ISBN 9781137395740

 • Adak, Hülya (2011) Oy hakkını savunan imparatorluk kadınları, Cumhuriyet'in kızları: kadın oto/biyografi yazarlarının anlattığı milli tarih (1918-1935). In: Uysal, Zeynep, (ed.) Edebiyatın Omzundaki Melek: Edebiyatın Tarihle İlişkisi Üzerine Yazılar. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 253-282. ISBN 978-975-05-0871-4

 

 • Özbay, Cenk ve Terziğlu Ayşecan (2019) Türkiye'de cinsiyet kültürleri: Dicle Koğacıoğlu kitabı, İstanbul: İletişim Yayınları.

 • Şimga, H. and Göker, Z. G. (2021) Women's perceptions on peace and justice: the case of the Kurdish issue in Turkey, Women's Studies International Forum, Vol.87 (SSCI)

 • Göker, Z. G.(2021) Demokrasiyi uygulayarak öğrenme: müzakere, katılım ve toplumsal cinsiyet, Gaziantep University Journal of Social Sciences, Vol.20, No.2, 862-882 (NA)

 • Çelik, A. B. and Göker, Z.G. (2021) Dialogue in polarized societies: women's encounters with multiple others, New Perspectives on Turkey, Vol.64, 31-54 (SSCI)

 • Göker, Z.G. ve C. Özbay (Der.) (2021) Mekanda Adalet ve Toplumsal Cinsiyet Beyond.Istanbul Vol.10, Mekanda Adalet Derneği.

 • Göker, Z.G. ve C. Özbay (Der.) (2021) Mekanda Adalet ve Toplumsal Cinsiyet Beyond.Istanbul Vol.10, Mekanda Adalet Derneği.

 • O'Neil, Mary Lou and Bencivenga, Rita and Göker, Zeynep Gülru and Uçan Çabukçu, Sevgi (2018) Perspectives on gender studies in Turkey, AG About Gender - International Journal of Gender Studies, Vol.7, No.14, 208-226

 • Göker, Z. G. (2019) Memories, stories and deliberation: digital sisterhood on feminist websites in Turkey, European Journal of Women's Studies, Vol.26, No.3, 313-328 (SSCI)

 • Goker, Z.G (2017) Whither feminist alliance? secular feminists and Islamist women in Turkey, Asian Journal of Women's Studies, Vol.23, No.3, 273-293 (SSCI)

 

 • İkizoğlu Erensu, Aslı (2016) Notes from a refugee protest: ambivalences of resisting and desiring citizenship, Citizenship Studies, 20:5, 664-677, DOI: 10.1080/13621025.2016.1182677

 • İkizoğlu Erensu, Aslı (2019) Bir geçiş şehrinde gitmeyi beklemek: zamanla yönetilmek, zamana direnmek. In: Biner, Zerrin Özlem and Biner, Özge, (eds.) Beklerken: Zamanın Bilgisi ve Öznenin Dönüşümü. İletişim Yayınları; 2828. Araştırma-İnceleme Dizisi; 459. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750527470

 • Terzioğlu, A. (2020) Suriyeli Mültecilerin Bedensel Görünürlüğü: Karşılaşmalar ve Ayrımcılıklar, Bomovu yayınları, “Beden, Spor ve Tahakküm” özel yayını.

 • Terzioğlu, Ayşecan (2018) The banality of evil and the normalization of the discriminatory discourses against Syrians in Turkey. Anthropology of the Contemporary Middle East and Central Eurasia, 4 (2). pp. 34-47.

 • Biehl, Kristen Sarah (2019) Türkiye'deki Toplum Merkezleri: Güncel Pratiklerin Çeşitliliğini Anlamak

 • Biehl, Kristen Sarah (2015) Spatializing Diversities, Diversifying Spaces: Housing Experiences and Home Space Perceptions in a Migrant Hub of Istanbul, Ethnic and Racial Studies 38.4 (2015): 596-607. Web.

 • Biehl, Kristen Sarah, Aydın-Düzgit, Senem ve Keyman, Fuat (2019)"Changing Parameters of Migration Cooperation: Beyond the EU-Turkey Deal?"

 • Biehl, Kristen Sarah, (2020) A dwelling lens: migration, diversity and boundary-making in an Istanbul neighbourhood, Ethnic and Racial Studies 43(12): 2236-2254

 

 • Aidiyetsizliğe Annelik Yapmak: Türkiye’den Yeni Göçte Anneliğin Siyaseti
 • REROOT - Yeni Gelenler için Uyum Alanları olarak Varış Altyapıları
 • WHOLE-COMM - Bütüncül Toplum Perspektifinden Orta Büyüklükteki Şehirlerde ve Kırsal Alanlarda Yaşayan 2014 Sonrası Göçmenlerin Entegrasyonu
 • İstanbul’daki Göçmen Dayanışmasının Dijital Hikaye Haritası

 

 • Abiral, Bürge and Altınay, Ayşe Gül and Çalışkan, Dilara and Yıldız, Armanc (2018) Curious steps: mobilizing memory through collective walking and storytelling in Istanbul. In: Altınay, Ayşe Gül and Contreras, Maria Jose and Howard, Jean and Hirsch, Marianne and Karaca, Banu and Solomon, Alisa, (eds.) Women Mobilizing Memory. Columbia University Press, New York.

 • Altınay, Ayşe Gül and Petö, Andrea (eds.) (2016) Introduction: uncomfortable connections: gender, memory, war Gendered Wars, Gendered Memories: Feminist Conversations on War, Genocide and Political Violence, , Abingdon, Oxon: Routledge, April 2016, 1-22

 • Altınay, Ayşe Gül (2014) The grandchildren: the hidden legacy of ‘lost’ Armenians in Turkey, (Translated by: Freely, Maureen), New Brunswick: Transaction Publishers , July 2014

 • Altınay, Ayşe Gül and Kancı, Tuba (2011) Küçük askerleri ve küçük ayşeleri eğitmek: ders kitaplarında askerileştirilmiş ve cinsiyetlendirilmiş vatandaşlık. In: Carlson, Marie and Rabo, Annika and Gök, Fatma, (eds.) Çokkültürlü Toplumlarda Eğitim: Türkiye ve İsveç'ten Örnekler. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 47-71. ISBN 978-605-399-139-7

 • Altınay, Ayşe Gül (2013) Direnenlerin pedagojisi: gezi okulundan öğrendiklerim. In: İnal, Kemal, (ed.) Gezi, İsyan, Özgürlük: Sokağın Şenlikli Muhalefeti. Ayrıntı Yayınları, İstanbul. ISBN 978-975-539-783-2

 • Altınay, Ayşe Gül (2010) Encounters. In: Anahit, Helin, (ed.) Talking Openly (Açık Açık Konuşmak). G Yayın Grubu, İstanbul, pp. 33-45. ISBN 9789759097349

 • Altınay, Ayşe Gül and Türkyılmaz, Yektan (2011) Unravelling layers of gendered silencing: converted Armenian survivors of the 1915 catastrophe. In: Singer, Amy and Neumann , Christoph K. and Somel, Selçuk Akşin, (eds.) Untold Histories of the Middle East: Recovering Voices from the 19th and 20th Centuries. SOAS/Routledge Studies on the Middle East; 12. Routledge, London and New York, pp. 25-53. ISBN 9780415570107

 • Altınay, Ayşe Gül (2011) İki kitap, bir sergi: Türkiyeli Ermenilerin yeniden keşfi. In: İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları, Istanbul Bilgi University

 • Altınay, Ayşe Gül (2013) Askerlik yapmayana adam denmez: zorunlu askerlik, erkeklik ve vatandaşlık. In: Bora, Tanıl, (ed.) Erkek Millet Asker Millet: Türkiye'de Militarizm, Milliyetçilik, Erkek(lik)ler. İletişim Yayınları; 1852. Araştırma-İnceleme Dizisi; 313. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 205-260. ISBN 9789750511530

 • Adak, Hülya and Altınay, Ayşe Gül (2010) Guest editors' introduction: at the crossroads of gender and ethnicity: moving beyond the national imaginaire. New Perspectives on Turkey (42). pp. 9-30. ISSN 0896-6346

 • Altınay, Ayşe Gül (2014) Gendered silences, gendered memories: new memory work on Islamized Armenians in Turkey. Eurozine . ISSN 1684-4637

 • Altınay, Ayşe Gül, (2014) Centennial challenges: denationalizing and gendering histories of war and genocide, European Journal of Women’s Studies, Vol.21, No.3, 307-312 (SSCI)

 • Altınay, Ayşe Gül and Peto, Andrea, Europe and the century of genocides: new directions in the feminist theorizing of genocide, SAGE Publications, November 2015, 379-385

 • Abiral, Bürge and Altınay, Ayşe Gül and Çalışkan, Dilara and Yıldız, Armanc (2018) Curious steps: mobilizing memory through collective walking and storytelling in Istanbul. In: Altınay, Ayşe Gül and Contreras, Maria Jose and Howard, Jean and Hirsch, Marianne and Karaca, Banu and Solomon, Alisa, (eds.) Women Mobilizing Memory. Columbia University Press, New York

 • Adak, Hülya (2019) Müfide Ferit Tek's Aydemir meets Neşide K. Demir, or how women in mourning impede gendered memories of a genocidal past. In: Altınay, Ayşe Gül and Contreras, Maria Jose and Hirsch, Marianne and Howard, Jean and Karaca, Banu and Solomon, Alisa, (eds.) Women Mobilizing Memory. Columbia University Press, New York, pp. 455-475. ISBN 9780231191852

 • Adak, Hülya (2017) Coups, violence, and political turmoil: aesthetics and politics in Pamuk's novels. In: Türkkan, Sevinç and Damrosch, David, (eds.) Approaches to Teaching the Works of Orhan Pamuk. Modern Language Association of America, New York, pp. 36-45. ISBN 1603293183 ; 978-1603293181

 • Adak, H. (2016). Teaching the Armenian Genocide in Turkey: Curriculum, Methods, and Sources. PMLA/Publications of the Modern Language Association of America, 131(5), 1515-1518. doi:10.1632/pmla.2016.131.5.1515

 • Adak, Hülya (2014) Swaraj/siyasi direnişin biyografik sözlüğü: Halide Edib ve Inside India. Duvar Edebiyat Dergisi, 14 . pp. 58-63. ISSN 2146-9733

 • Adak, Hülya and Altınay, Ayşe Gül, (2010) New perspectives on Turkey: Dossier on gender, ethnicity, and the nation-state, İstanbul: Homer Kitabevi.

 • Adak, Hülya and Heffernan, Teresa and Lewis, Reina (2013) The Independence War (1919-1922) and the ordeal for freedom. Cultures in Dialogue: Halide Edib Page .

 • Adak, Hülya (2017) Halide Edib (1884-1964) und politische gewalt. Forms of Political Violence. Duncker & Humblot, Berlin.

 • Adak, Hülya (2010) A valediction to the ‘interdiction of mourning’; or, walking with the Turkish Jeanne d’Arc (Halide Edib) through ambiguous terrains beyond the catastrophic divide. In: Medick, Hans and Schaser, Angelika and Ulbrich, Claudia, (eds.) Selbstzeugnis und Person. Böhlau, Weimar, Köln, Wien.

 • Adak, Hülya and Altınay, Ayşe Gül (2010) Guest editors' introduction: at the crossroads of gender and ethnicity: moving beyond the national imaginaire. New Perspectives on Turkey (42). pp. 9-30. ISSN 0896-6346

 • Adak, Hülya (2014) İkinci Dünya Savaşı esnasında Hint bağımsızlık hareketi: Hindistan'a Dair'in sessizlikleri... In: Adıvar, Halide Edip, (ed.) Hindistan'a Dair. Can Yayınları, İstanbul, pp. 205-210. ISBN 9789750722189

 • Adak, Hülya (2011) Oy hakkını savunan imparatorluk kadınları, Cumhuriyet'in kızları: kadın oto/biyografi yazarlarının anlattığı milli tarih (1918-1935). In: Uysal, Zeynep, (ed.) Edebiyatın Omzundaki Melek: Edebiyatın Tarihle İlişkisi Üzerine Yazılar. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 253-282. ISBN 978-975-05-0871-4

 • Adak, Hülya (2015) "Gendering denial narratives of the decade of terror (1975-85): the case of Samiha Ayverdi/Neşide Kerem Demir and Hatun Sebilciyan/Sabiha Gökçen", Journal of Genocide Research, Vol.17, No.3, 327-343 

 • Şimga, H. and Göker, Z. G. (2021) Women's perceptions on peace and justice: the case of the Kurdish issue in Turkey, Women's Studies International Forum, Vol.87 (SSCI)

 

 

 • İkizoğlu Erensu, Aslı (2019) Bir geçiş şehrinde gitmeyi beklemek: zamanla yönetilmek, zamana direnmek. In: Biner, Zerrin Özlem and Biner, Özge, (eds.) Beklerken: Zamanın Bilgisi ve Öznenin Dönüşümü. İletişim Yayınları; 2828. Araştırma-İnceleme Dizisi; 459. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750527470

 • Abiral, Bürge and Altınay, Ayşe Gül and Çalışkan, Dilara and Yıldız, Armanc (2018) Curious steps: mobilizing memory through collective walking and storytelling in Istanbul. In: Altınay, Ayşe Gül and Contreras, Maria Jose and Howard, Jean and Hirsch, Marianne and Karaca, Banu and Solomon, Alisa, (eds.) Women Mobilizing Memory. Columbia University Press, New York.

 • Biehl, Kristen Sarah (2015) Spatializing Diversities, Diversifying Spaces: Housing Experiences and Home Space Perceptions in a Migrant Hub of Istanbul, Ethnic and Racial Studies 38.4 (2015): 596-607. Web.

 • Göker, Z.G. (2020) Galatasaray Meydanı'nda vücut bulan vicdan ve adalet: cumartesi anneleri / insanları, beyond.istanbul (Mekânda Adalet ve Beyoğlu), Vol.9, 170-174

 • Altınay, Aye Gül ve Arat, Yeşim (2015) KAMER, a women’s center and an experiment in cultivating cosmopolitan norms, Women’s Studies International Forum, Vol.49, 12-19 (SSCI)

 • Göker, Z. G. and Çelik, A. B. (2021) Women’s Dialogic Encounters: Agonistic Listening and Emotions in Multiple-Identity Conflicts, Third World Quarterly.

 • Göker, Z. G.(2021) Demokrasiyi uygulayarak öğrenme: müzakere, katılım ve toplumsal cinsiyet, Gaziantep University Journal of Social Sciences, Vol.20, No.2, 862-882 (NA)

 • Goker, Z.G. ve A. Polatdemir (2019) Türkiye’de Yükseköğretimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mekanizmaları: Bir Temel Değerlendirme Çalışması https://sugender.sabanciuniv.edu/sites/sugender.sabanciuniv.edu/files/univ_toplumsal_cinsiyet_raporu_30nisan.pdf

 • Goker, Z.G. (2019) Akademide Kadınlar ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, TESEV: https://www.tesev.org.tr/tr/research/akademide-kadinlar-ve-toplumsal-cinsiyet-esitligi/

 • Göker, Zeynep Gülrü (2018) Üniversitede cinsel tacizi önleme: Koç Üniversitesi'nin hikayesi, Üniversitelerde Cinsel Taciz ve Saldırıyla Mücadele: CTS Çalışmaları, Uygur, Gülriz and Şimga, Fatma Hülya (eds.), Magosa, Kuzey Kıbrıs: Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınevi, November 2018, 81-88

 

 • RESISTIRE (RESpondIng to outbreaks through co-creaTIve sustainable inclusive equality stRatEgies) 
 • GEARING-Roles “Araştırma Kurumlarında Toplumsal Cinsiyet Rollerini Dönüştürme Amaçlı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planları”
 • Türkiye’de Yükseköğretim Kurumlarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylemleri: Bir Temel Değerlendirme Çalışması

 

 

 • Travma, Adalet ve Uzlaşmanın Film ve Edebiyatta Temsili: Türkiye ve Kuzey İrlanda Film Çalışmaları ve Pratiklerinde Araştırma Yöntemlerinin Karşılaştırmalı İncelemesi

 

 

 • Altınay, Ayşe Gül and Kancı, Tuba (2011) Küçük askerleri ve küçük ayşeleri eğitmek: ders kitaplarında askerileştirilmiş ve cinsiyetlendirilmiş vatandaşlık. In: Carlson, Marie and Rabo, Annika and Gök, Fatma, (eds.) Çokkültürlü Toplumlarda Eğitim: Türkiye ve İsveç'ten Örnekler. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 47-71. ISBN 978-605-399-139-7

 • Altınay, Ayşe Gül and Türkyılmaz, Yektan (2011) Unravelling layers of gendered silencing: converted Armenian survivors of the 1915 catastrophe. In: Singer, Amy and Neumann , Christoph K. and Somel, Selçuk Akşin, (eds.) Untold Histories of the Middle East: Recovering Voices from the 19th and 20th Centuries. SOAS/Routledge Studies on the Middle East; 12. Routledge, London and New York, pp. 25-53. ISBN 9780415570107

 • Altınay, Ayşe Gül (2011) İki kitap, bir sergi: Türkiyeli Ermenilerin yeniden keşfi. In: İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları, Istanbul Bilgi University

 • Altınay, Ayşe Gül (2013) Askerlik yapmayana adam denmez: zorunlu askerlik, erkeklik ve vatandaşlık. In: Bora, Tanıl, (ed.) Erkek Millet Asker Millet: Türkiye'de Militarizm, Milliyetçilik, Erkek(lik)ler. İletişim Yayınları; 1852. Araştırma-İnceleme Dizisi; 313. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 205-260. ISBN 9789750511530

 • Altınay, Ayşe Gül (2014) Gendered silences, gendered memories: new memory work on Islamized Armenians in Turkey. Eurozine . ISSN 1684-4637

 • Altınay, Ayşe Gül, (2014) Centennial challenges: denationalizing and gendering histories of war and genocide, European Journal of Women’s Studies, Vol.21, No.3, 307-312 (SSCI)

 • Petö, Andrea and Altınay, Ayşe Gül, Feminist questions at the centennial of the First World War, London, England: Sage, August 2014

 • Altınay, Ayşe Gül and Petö, Andrea, Gender, memory and connective genocide scholarship: a conversation with Marianne Hirsch, Sage Publications, November 2015, 386-396

 • Altınay, Ayşe Gül and Peto, Andrea, Europe and the century of genocides: new directions in the feminist theorizing of genocide, SAGE Publications, November 2015, 379-385

 • Altınay, Ayşe Gül and Petö, Andrea, Introduction: uncomfortable connections: gender, memory, war, Gendered Wars, Gendered Memories: Feminist Conversations on War, Genocide and Political Violence, Altınay, Ayşe Gül and Petö, Andrea (eds.), Abingdon, Oxon: Routledge, April 2016, 1-22

 • Adak, Hülya (2015) "Gendering denial narratives of the decade of terror (1975-85): the case of Samiha Ayverdi/Neşide Kerem Demir and Hatun Sebilciyan/Sabiha Gökçen", Journal of Genocide Research, Vol.17, No.3, 327-343 ()

 • Altınay, Ayşe Gül (2019) Undoing Academic Cultures of Militarism Turkey and Beyond, Current Anthropology, Vol.60, No.Supplement: 19, S15-S25 (SSCI)

 • Altınay, Ayşe Gül and Petö, Andrea (eds.) (2016) Introduction: uncomfortable connections: gender, memory, war Gendered Wars, Gendered Memories: Feminist Conversations on War, Genocide and Political Violence, , Abingdon, Oxon: Routledge, April 2016, 1-22

 • Altınay, Ayşe Gül (2014) The grandchildren: the hidden legacy of ‘lost’ Armenians in Turkey, (Translated by: Freely, Maureen), New Brunswick: Transaction Publishers , July 2014

 

 • Ayşe Gül Altınay (2013) “Gendered silences, gendered memories: new memory work on Islamized Armenians in Turkey”. L’homme: European Journal of Feminist History, cilt 24, sayı 2.
 • Ayşe Gül Altınay (2015) “Gender, memory and connective genocide scholarship: A conversation with Marianne Hirsch”. European Journal of Women’s Studies, cilt 22, sayı 4 (özel sayı), ss.: 386-396.
 • Ayşe Gül Altınay (2016) Gendered Wars, Gendered Memories: Feminist Conversations on War, Genocide and Political Violence. First Published. ed. 2016. Print. The Feminist Imagination - Europe and Beyond.
 • Altınay, Ayşe Gül (2014) Gendered silences, gendered memories: new memory work on Islamized Armenians in Turkey. Eurozine . ISSN 1684-4637

 

Pınar EnsariDilşah Pınar Ensari

Project Specialist of RESISTIRE Project

 
Kristen Sarah BiehlKristen Sarah Biehl

Research Faculty

 
Nazlı Türker Nazlı Türker

Transformative Activism Program Coordinator | Project Specialist of RESISTIRE Project

 
İlayda Ece Ova İlayda Ece Ova

Project Specialist for the GEARING-Roles project, Curious Steps ve Purple Certificate Programs.

 
Zeynep Gülru GökerZeynep Gülru Göker

Research Faculty

 
burcuBurcu Borhan Türeli

ACCTING Project Specialist

 
esinEsin Düzel

ACCTING Project Specialist

 
Kristen Sarah BiehlKristen Sarah Biehl

Research Faculty

 
Deniz Gündoğan İbrişimDeniz Gündoğan İbrişim

Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellow