Kadın ve Edebiyat / Ekim 2011

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu’nun eğitimleri “Kadın ve Edebiyat” serisi ile başladı. Bu seride 19. ve 20. yüzyılın önde gelen ‹ngiliz ve Amerikalı kadın yazarlarının eserleri incelendi. 8 haftalık eğitim serisinde seçilmiş yazarların biyografileri, yazdıkları dönem ve edebi akımların ışığında tartışıldı. Bu eserler aracılığıyla kadın yazarların konumu ve toplumsal cinsiyetle edebiyat ilişkisi perspektifinden yeniden düşünüldü. Her yazarın bir eseri üzerinde derinlemesine inceleme yapıldı. Programda; Mary Shelley’nin Frankenstein, Jane Austen’in Aşk ve Gurur (Pride and Prejudice), Emily Brontë’nin Jane Eyre, Virginia Woolf’un Mrs. Dallowa, Gertrude Stein’in Alice B. Toklas’ın Özyaşamöyküsü (The Autobiography of Alice B. Toklas), Doris Lessing’in Altın Defter (The Golden Notebook), Toni Morrison’ın Katran Bebek (Tar Baby) ve Ursula K. Le Guin’in Lavinia isimli eserleri incelendi. Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri, Deniz Tarba Ceylan, Hülya Adak, Sibel Irzık ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Özlem Öğüt tarafından verildi.