Toplumsal cinsiyet ve edebiyat sohbetleri / 2014

Sabancı Üniversitesi, Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat sohbetlerinin üçüncüsünü bu yıl gerçekleştiriyor.  Seminerler “Edebiyatta Toplumsal Cinsiyet”, “Türkiyeli Kadın Edebiyatçılar” ve  “Edebiyatta Queer” başlıklarıyla üç bölüm halinde düzenlendi. “Edebiyatta Toplumsal Cinsiyet” başlıklı ilk bölümde erkek ve kadın yazarların yapıtlarında toplumsal cinsiyetin nasıl konumlandığı incelenecek. “Türkiyeli Kadın Edebiyatçılar” başlığını taşıyan ikinci bölümde Türkiyeli kadın şair ve yazarların yapıtlarında toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl kurgulandığı irdelenecek, “Edebiyatta Kuir” başlıklı üçüncü bölümümüzde ise kadın ve erkek edebiyatçıların eserlerindeki “kuir” alt-metinlerine odaklanılacak. Bu derslerde farklı coğrafyalara, dönemlere ve dillere ait edebiyatçıların eserleri, bu eserlerde kurgulanan kadınlık ve erkeklik hallerine odaklanarak toplumsal cinsiyet merceğinden okunmaya çalışılıyor