RESISTIRÉ Raporunda Pandemi Sonrasında Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği
SU Gender’ın parçası olduğu Ufuk 2020 RESISTIRÉ projesi, toplumsal cinsiyet+ perspektifini merkeze alarak, pandemi döneminde açığa çıkan eşitsizlikleri, kesişimsellik yaklaşımıyla ele alıyor. RESISTIRÉ projesinin ikinci araştırma döngüsü kapsamında AB’ye üye devletlerin COVID-19 pandemisinin neden olduğu ekonomik ve sosyal hasarın onarılmasına yardımcı olmak için hazırlanan Ulusal Toparlanma  ve Dayanıklılık Planları (NRRP) ayrıntılı olarak analiz edildi. 800 milyar Euro'luk NextGenerationEU (YeniNesilAB) programı kapsamında geliştirilen bu planları inceleyen raporda,  Pandemi Sonrası Ulusal Toparlanma ve Dayanıklılık Planlarında toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikleri azaltmak için alınan önlemlerin yetersizliği vurgulanıyor. Bu kapsamda hayata geçen önlemlerin çoğunlukla iş, eğitim ve bakım alanlarında olduğunun, karar alma süreçleri, politika ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet gibi önemli bazı alanlarda çarpıcı eksikler olduğunun altı çiziliyor.

SU Gender RESISTIRÉ Ekibi Barcelona’ya Saha Ziyareti Gerçekleştirdi 
RESISTIRÉ projesinin ilk döngüsünde, COVID-19’un yarattığı veya derinleştirdiği eşitsizlikleri azaltmayı ve mevcut ve ilerde ortaya çıkabilecek salgınlara karşı bireysel ve toplumsal dayanıklılığı artırmayı amaçlayan 4 pilot projeye fon sağlandı. “Bir Özen Ekosistemi olarak Yeşil Alanlar” başlıklı çağrıyla, yeşil alanları bütün kullanıcıların erişimine açarak ‘Bir Özen Ekosistemi’ne dönüştürmeyi amaçlayan pilot projeyi Barselona merkezli aquí yürütüyor. Aquí, daha adil, sürdürülebilir ve sağlıklı şehirler yaratmak için vatandaşlar ve yerel kuruluşlarla işbirliği yapan bir sosyal inovasyon kolektifi. Parc de l'Espanya Industrial’de yürütülen projede, parkın ve yeşil alanların kullanımı açısından eşitlik ve kapsayıcılığın artırılması, toplumun tüm kesimlerinin, özellikle de dezavantajlı grupların, parktaki eşit temsilinin garanti altına alınması ve uzun vadede toplum dayanıklılığı ve bakım/özen ekosisteminin  geliştirilmesi hedefleniyor. Projenin izleme süreci kapsamında, DEUSTO Üniversitesi ve SU Gender RESISTIRÉ ekipleri olarak 9-10 Haziran’da Parc de l'Espanya Industrial’de, aquí’ye bir saha ziyareti gerçekleştirdik. Saha ziyaretinde, aquí’nin iş birliği yaptığı kuruluşlar ve paydaşlarıyla toplantılar düzenledik, parkta aquí tarafından yürütülen atölyelere katıldık.
 
RESISTIRÉ Konsorsiyumu  Prag’da Buluştu 
RESISTIRÉ konsorsiyumu, ilk kez Prag’da fiziksel olarak bir araya geldi. Çek Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Sosyoloji Enstitüsü ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, bir dizi toplantı gerçekleşti. İkinci döngü araştırma çıktılarına dayanarak hazırlanması planlanan 6 farklı politika önerisi raporu için dışarıdan uzmanların katıldığı paralel çalıştaylar düzenlendi. Ayşe Gül Altınay, Nazlı Türker ve Pınar Ensari’nin katıldığı toplantıda, SU Gender ekibi olarak, “Herkes için Kriz Yönetimi: Kapsayıcı, Çok Aktörlü Kriz Yönetimi” başlıklı politika önerisi üzerine geri bildirim aldığımız katılımcı bir çalışma yürüttük. Bu çalışmayla son şeklini alan politika önerisi, devletlerin ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde kriz yönetimi planlarını STK'ların ve dezavantajlı grupların  temsilcilerinin katılımıyla ve toplumsal cinsiyet+ kesişimsel bakış açısıyla hazırlamaları yolunda Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi’nin etkin çalışmalar yürütmesi  için çağrıda bulunuyor.