(Görsel: Aslı Alpar)

SU Gender’ın parçası olduğu Ufuk 2020 RESISTIRÉ projesi, toplumsal cinsiyet+ perspektifini merkeze alarak, pandemi döneminde açığa çıkan eşitsizlikleri, kesişimsellik yaklaşımıyla ele alıyor. RESISTIRÉ projesinin ilk döngüsünde, COVID-19’un yarattığı veya derinleştirdiği eşitsizlikleri azaltmayı ve mevcut ve ilerde ortaya çıkabilecek salgınlara karşı bireysel ve toplumsal dayanıklılığı artırmayı amaçlayan 4 pilot projeye fon sağlandı.

RESISTIRÉ projesinin ikinci döngüsü kapsamında ise, COVID-19’un yarattığı veya derinleştirdiği eşitsizlikleri azaltmayı ve mevcut ve ilerde ortaya çıkabilecek salgınlara karşı bireysel ve toplumsal dayanıklılığı artırmayı amaçlayan, eğitim ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet alanlarında hazırlanan pilot projelere fon desteği sağlanacak. Projenin birinci döngüsü kapsamında Türkiye’den STK’lara fon desteği verildiği için bu döngüde Türkiye merkezli STK’lar tek başına başvuramayacak olsalar da başka ülkelerdeki kurumlarla partner olarak başvuru yapabilecekler. 

 

  • Bakım Fuarı: İyi oluş (wellbeing) ve yardıma erişim konularında 15-18 yaşları arasındaki gençlere yönelik bilgilerin paylaşılacağı okul temelli bir etkinliğin düzenlenmesini hedefleyen pilot proje için başvurular, 4 Temmuz 2022 18:00’a kadar kabul edilecek.
  • Kapsayıcı Okullar: Orta öğretim kurumlarına yönelik, ebeveynler ile diyalog geliştirilmesine ve böylece öğrencilerin ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılması ve karşılanmasına yardımcı olacak araçlar geliştirmeyi hedefleyen pilot proje için başvurular 4 Temmuz 2022, saat 18:00’a kadar kabul edilecek. 
  • Birlikte Dirençli: Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetten hayatta kalanlarla çalışan kişilere yönelik bir destek topluluğu oluşturarak ikincil travma riskine karşı dirençlerini artırmayı amaçlayan pilot proje için başvurular 29 Temmuz 2022, saat 18:00’a kadar kabul edilecek. 
  • Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Spor Aracılığıyla Mücadele: Spor aktivitelerinin yer aldığı bir program geliştirerek, gençler, antrenörler ve yöneticiler arasında toplumsal cinsiyete dayalı şiddete dair farkındalığın artmasını ve şiddetin önlenmesini hedefleyen pilot proje için başvurular 29 Temmuz 2022, saat 18:00’a kadar kabul edilecek.