Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili büyük bir üzüntü içindeyiz. Hem SU Gender'daki çalışmalarımız kapsamında hem de kadın ve LGBTİ+ hakları odaklı destek ve dayanışma ağlarına katkıda bulunarak, üniversitelerle ve sivil toplumla iş birlikleri yoluyla dayanışmayı büyütmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde yapacağımız araştırma, eğitim ve farkındalık çalışmalarını afetin toplumsal cinsiyetle ilgili boyutunu göz önünde bulunduracak şekilde planlamayı düşünüyoruz. İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde bir yandan da afet konusunu toplumsal cinsiyet ekseninde tartışma ihtiyacı duyuyoruz. Bu sebeple hem güncel duyuruları paylaşmak hem de konuya dair yayın ve etkinlikleri derlemek amacıyla bir sayfa oluşturduk. Bu sayfada konuyla ilgili çalışmaları görünür kılmayı ve bir arşiv oluşturmayı amaçlıyoruz. Bize her zaman ulaşabilirsiniz: sugender@sabanciuniv.edu.

Güncel Haberler ve Duyurular
Afet ve toplumsal cinsiyetle ilgili haberlere, yazı, video, podcast, vb. yayınlara ve önümüzdeki günlerde gerçekleşecek etkinliklerin duyurularına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

Yayınlar
Afet ve toplumsal cinsiyetle ilgili geçmiş ve güncel yayınlara bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

Mor Sertifika Programı - Afet Sonrası Öğretmenler için Faydalı Kaynaklar